از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - ابوالفضل بهرامپور
3) فَلْیَعْبُدُوا : پس باید پرستش کنند [ نظرات / امتیازها ]
4) الَّذی أَطْعَمَهُمْ : کسی که طعام داد-کسی که سیر کرد [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
3) فلیعبدوا : وباید عبادت کنند ، و پرستش نمایند [ نظرات / امتیازها ]
3) هذا البیت : این خانه
 توضيح : (منظور کعبه) [ نظرات / امتیازها ]
4) اطعمهم : غذا داد به ایشان ، سیر کرد آنها را [ نظرات / امتیازها ]
4) جوع : گرسنگی [ نظرات / امتیازها ]
4) آمنهم : ایمن ساخت از ناامنی [ نظرات / امتیازها ]