از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
3) پس باید پروردگار این خانه ( کعبه معظمه ) را بپرستند. [ نظرات / امتیازها ]
4) آن خدایی که آنها را در گرسنگی طعام داد و از ترس ایمنی بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
3) پس ( بشکرانه این نعمت بزرگ ) باید پروردگار این خانه را عبادت کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
3) پس ( به شکرانه این دوستی ) باید یگانه خدای کعبه را بپرستند . [ نظرات / امتیازها ]
4) که به آنها هنگام گرسنگی طعام داد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
3) پس ( به شکرانه این دوستی ) باید یگانه خدای این خانه ( کعبه ) را پرستند. [ نظرات / امتیازها ]
4) همان خدایی که به آنها هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس و خطراتشان ایمن ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
3) پس باید خداوند این خانه را بپرستند [ نظرات / امتیازها ]
4) همان [ خدایی ] که در گرسنگی غذایشان داد ، و از بیم [ دشمن ] آسوده خاطرشان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
3) به شکرانه اش باید خداوندگار این خانه ( کعبه ) را بپرستند; [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کسی که آنان را در سرزمینی که اسباب معیشت فراهم نبود ، از گرسنگی رهایی بخشید و طعامشان داد ، و آنان را از ترس و دلهره ایمن ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
3) پس باید پروردگار این خانه را بپرستند [ نظرات / امتیازها ]
4) پروردگاری که آنان را از گرسنگی نجات داد ، و از بیمی [ که از دشمن داشتند ] ایمنی شان بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
3) پرستید پس رب این خانه را [ نظرات / امتیازها ]
4) که چون جوع آمد بدادی غذا
به هنگام ترس و به وقت خطر
بفرمودشان ایمن از بیم و شر [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
3) So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
4) Who feeds them against hunger and gives them security against fear.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
3) Bu evin Rəbbinə (Kə’bənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlükəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
3) لہذا انہیں چاہئے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) جس نے انہیں بھوک میں سیر کیا ہے اور خوف سے محفوظ بنایا ہے
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
3) باید خداوندگار این خانه (کعبه) را پرستش کنند، [ نظرات / امتیازها ]
4) همان که به آنان از جهت اینکه گرسنه بودند طعام داد و از ترسى بزرگ آسوده خاطرشان کرد.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
3) Ha u caabudeen Eebeha Beydkan (Kacbada).
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Eebahi ka quudiyay gaajo, kana aamingaliyay cabsi.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
3) इस घर (काबा) के मालिक की इबादत करनी चाहिए
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) जिसने उनको भूख में खाना दिया और उनको खौफ़ से अमन अता किया
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
3) Adorino dunque il Signore di questa Casa,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Colui Che li ha preservati dalla fame e li ha messi al riparo da [ogni] timore.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
3) Пас бояд Парвардигори ин хонаро (Каъбаро) бипарастанд:
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) он ки ба ҳангоми гуруснагӣ таъомашон дод ва аз хавф дар амонашон дошт.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
3) le të adhurojnë pra Zotin e kësaj shtëpie (Qabes),
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) i cili i ushqen (ngop) ata nga uria dhe i siguroi nga frika.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
3) (3. So, let them worship the Lord of this House.) [ نظرات / امتیازها ]
4) (4. Who has fed them against hunger, and has made them safe from fear.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
3) 3 ‌پس‌ باید صاحب‌ ‌اینکه‌ خانه‌ ‌را‌ پرستش‌ کنند، [ نظرات / امتیازها ]
4) 4 همان‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ گرسنگی‌ سیرشان‌ کرد و ‌از‌ بیم‌ [دشمن‌] ایمنشان‌ ساخت‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
3) Maka, semestinya mereka hanya beribadah kepada Tuhan Pemilik rumah ini yang telah memungkinkan mereka melakukan dua perjalanan itu.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Yaitu Tuhan yang memberi makan ketika mereka merasa lapar, padahal mereka tinggal di lembah yang tidak bertanaman, dan yang memberi mereka perlindungan dari rasa takut, sementara penduduk di sekitarnya saling merampok.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
3) پس (به شکرانه این نعمت) باید پرورگار این خانه را پرستش کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) همان که آنان را از گرسنگى (و قحطى نجات داد و) سیرشان کرد و از ترس (دشمن) امانشان داد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
3) پس باید خدای این خانه را بپرستند.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) کسی که در گرسنگی غذایشان داد، و از ترس (دشمن) آسوده‌خاطرشان کرد.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد کاظم معزی
3) پس باید پرستش کنند پروردگار این خانه را
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) که خورانیدشان پس از گرسنگی و ایمنشان ساخت پس از ترس‌
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
3) かれらに,この聖殿の主に仕えさせよ。
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) 飢えに際しては,かれらに食物を与え,また恐れに際しては,それを除き心を安らかにして下さる御方に。
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
3) Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Maison [la Ka'ba],
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte!
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
4) آنکه‌ سیر طعام‌ کرد ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ گرسنگی‌ و ایمن‌ کرد ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ بیم‌ (4) [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
3) پس باید پروردگار کعبه را بپرستید [ نظرات / امتیازها ]
4) کسی که به هنگام گرسنگی آنها را طعام داد و آنها را از ترس و خطر ایمن ساخت [ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
3) Bu evin Rabbine ibadet etsinler!
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
3) پس به شکرانه‌ی آن، پروردگار این خانه (کعبه) را عبادت و پرستش کنید! [ نظرات / امتیازها ]
4) همان خدایى‌ که آن‌ها را در گرسنگی، آذوقه و خوراک داد، و از ناامنی و ترس دشمن،‌ ایمن و آسوده خاطرشان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - اسپانیایی
3) 106: 3. ¡que sirvan, pues, al Señor de esta Casa, [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. que les ha alimentado contra el hambre y dado seguridad frente al temor! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
3) بایستی خداوندگار این خانه (ی خدا، کعبه) را بپرستند (که این امن و امنیّت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پر از کشمکش و ستم و جنگ و غارت، برای ایشان فراهم آورده است). [ نظرات / امتیازها ]
4) خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را رهانیده است و خوراکشان داده است، و آنان را از خوف و هراس (راهزنان قبائل در راهها، و ستمگران و قلدران در شهرها و کشورها، رهائی بخشیده است و) ایمن ساخته است. [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
3) 106: 3. Sollten sie den Herrn dieses Hauses verehren, [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Der sie gespeist hat gegen Hunger und sie sicher gemacht vor Furcht. [ نظرات / امتیازها ]
 » اندونزی
3) 106: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Kakbah). [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتالیایی
3) 106: 3. Adorino dunque il Signore di questa Casa , [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Colui che li ha preservati dalla fame e li ha messi al riparo da [ogni] timore. [ نظرات / امتیازها ]
 » بوسنیایی
3) 106: 3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. koji ih gladne hrani i od straha brani. [ نظرات / امتیازها ]
 » پرتقالی
3) 106: 3. Que adorem o Senhor desta Casa, [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Que os provê contra a fome e os salvaguarda do temor! [ نظرات / امتیازها ]
 » تامیلی
3) 106: 3. இவ்வீட்டின் (கஅபாவின்) இறைவனை அவர்கள் வணங்குவார்களாக. [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. அவனே, அவர்களுக்கு பசிக்கு உணவளித்தான்; மேலும் அவர்களுக்கு அச்சத்திலிருந்தும் அபயமளித்தான். [ نظرات / امتیازها ]
 » چینی
3) 106: 3. 故教他们崇敬这天房的主 , [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. 他曾为饥荒而赈济他们 ,曾为恐怖而保佑他们。   [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
3) پس باید صاحب این خانه را بپرستند (۳)
[ نظرات / امتیازها ]
4) همان که ایشان را پس از گرسنگى [آذوقه و] خوراک داد و پس از ترس [و نگرانى‏]، ایمن داشت‏ (۴)
[ نظرات / امتیازها ]
 » لهستانی
3) 106: 3. Niech oni czcza Pana tego Domu, [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. który ich nakarmil, kiedy byli glodni, i zapewnil im bezpieczenstwo, aby nie zyli w strachu! [ نظرات / امتیازها ]
 » مالایامی
3) 106: 3. ഈ ഭവനത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ അവര്‍ ആരാധിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. അതായത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ വിശപ്പിന്ന്‌ ആഹാരം നല്‍കുകയും, ഭയത്തിന്‌ പകരം സമാധാനം നല്‍കുകയും ചെയ്തവനെ. [ نظرات / امتیازها ]
 » مالزی
3) 106: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini, [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
3) پس باید پروردگار این خانه [ گرامى ] را بپرستند؛ [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کسى که آنان را از [گرسنگى و سختى رهانید و] خوراک داد؛

و آنان را از هراسى [بزرگ ] امنیت بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
 » هلندی
3) 106: 3. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden. [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd. [ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
3) 106: 3. Let them adore the Lord of this House,6278 [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. Who provides them with food against hunger,6279 and with security against fear (of danger).6280 [ نظرات / امتیازها ]
 » کره ای
3) 106: 3. 그러므로 이 집의 주님을 그 들로 하여금 경배토록 하라 [ نظرات / امتیازها ]
4) 106: 4. 그분은 그들을 기아로부터 배불려 주셨고 공포로부터 안전케 하여 주셨노라 [ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
3) so let them worship the lord of this house, (۳) [ نظرات / امتیازها ]
4) who hath fed them against hunger and hath made them safe from fear. (۴) [ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
3) therefore let them worship the lord of this house (۳) [ نظرات / امتیازها ]
4) who fed them from hunger and secured them from fear. (۴) [ نظرات / امتیازها ]
  غلامرضا علي دوست اقدم - ترجمه روسی
3) Пусть же они поклоняются Господу этого дома,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) который накормил их после голода и обезопасил после страха.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
3) پس (برای شکر و سپاس این نعمت) باید پروردگار این خانه (کعبه) را عبادت کرده و بپرستند . [ نظرات / امتیازها ]
4) آن پروردگاری که ایشان را از گرسنگی سیر نمود و آنان را (با نابودی پادشاه حبشه) از خوف و ترس (حبشی ها) ایمن و آسوده گردانید . [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد مجتبوی
3) پس باید خداوند این خانه را پرستش کنند [ نظرات / امتیازها ]
4) آن که ایشان را از گرسنگى [رهانید و] طعام داد، و از بیم ایمنشان ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
3) به شکرانه اش باید خداوندگار این خانه ( کعبه ) را بپرستند [ نظرات / امتیازها ]
4) همان کسى که آنان را در سرزمینى که اسباب معیشت فراهم نبود ، از گرسنگى رهایى بخشید و طعامشان داد ، و آنان را از ترس و دلهره ایمن ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
3) پس بشکرانه این نعمت باید پروردگار این خانه کعبه را ستایش و پرستش کنید [ نظرات / امتیازها ]
4) آن خدایی که هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس و خطرات ایشانرا ایمن ساخت [ نظرات / امتیازها ]
  سيروس عزيزي
3) پس باید خداوند (صاحب) این خانه را پرستش کنند. [ نظرات / امتیازها ]