از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
109) بگو: اگر دریا برای ( نوشتن ) سخنان پروردگار من ( که مجموع کاینات و موجودات است ) مرکب شود بی تردید به پایان رسد پیش از آنکه سخنان پروردگارم پایان یابد هر چند ( دریای دیگری ) نظیر آن را کمک بیاوریم. [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو: جز این نیست که من هم مانند شما بشرم ( لکن ) به من وحی می شود که بی تردید معبود شما معبودی یگانه است. پس هر که امید دیدار پروردگار خود دارد باید عملی شایسته انجام دهد و احدی را در پرستش پروردگار خود شریک نسازد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
109) بگو: «اگر دریاها برای ( نوشتن ) کلمات پروردگارم مرکّب شود ، دریاها پایان می گیرد. پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد هر چند همانند آن ( دریاها ) را کمک آن قرار دهیم!» [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو: «من فقط بشری هستم مثل شما ( امتیازم این است که ) به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد ، باید کاری شایسته انجام دهد ، و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
109) بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من باشد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمامی گیرد دریا تمامی پذیرد و گر چه نظیر آن را نیز به کمک آوریم . [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو من فقط بشری هستم همانند شما ، که به من وحی می شود ، حق این است که خدای شما یگانه است پس هر که امید دارد که به پیشگاه پروردگار خویش رود باید عمل شایسته کند و هیچکس را در عبادت پروردگارش شریک نکند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
109) بگو که اگر دریا برای ( نوشتن ) کلمات پروردگار من مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم به آخر رسد دریا خشک خواهد شد هر چند دریایی دیگر باز ضمیمه آن کنیم ( یعنی عوالم وجود که کلمات تکوینی الهی است بی حد و نامتناهی است ) . [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو: جز این نیست که من مانند شما بشری هستم ( دعوی احاطه به جهان های نامتناهی و کلیه کلمات الهی نکنم ، تنها فرق من با شما این است ) که به من وحی می رسد که خدای شما خدای یکتاست ، پس هر کس به لقای ( رحمت ) پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدایش احدی را با او شریک نگرداند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
109) بگو: «اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکّب شود ، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پذیرد ، قطعاً دریا پایان می یابد ، هر چند نظیرش را به مدد [ آن ] بیاوریم.» [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو: «من هم مثل شما بشری هستم و [ لی ] به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد ، و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
109) بگو : اگر دریا برای نگارش کلمات ( نشانه های روشن ) پروردگارم مرکّب شود ، پیش از آن که نگارش کلمات پروردگارم پایان پذیرد دریا پایان خواهد یافت ، هر چند مانند آن دریا را نیز به مدد آوریم . [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو : جز این نیست که من هم بشری مانند شما هستم ، با این تفاوت که به من وحی می شود که معبود شما معبودی یگانه است . پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید کاری شایسته کند و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
109) بگو: اگر دریا برای [ نوشتن ] کلمات پروردگارم [ که مخلوقات او هستند ] مرکب شود ، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد ، یقیناً دریا پایان می یابد ، و اگرچه مانند آن دریا را به کمک بیاوریم. [ نظرات / امتیازها ]
110) بگو: جز این نیست که من هم بشری مانند شمایم که به من وحی می شود که معبود شما فقط خدای یکتاست پس کسی که دیدار [ پاداش و مقام قرب ] پروردگارش را امید دارد ، پس باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
109) بگو اگر دریا براى [نوشتن‏] کلمات پروردگارم مرکب باشد، بى‏شک آن دریا، پیش از به پایان رسیدن کلمات پروردگارم، به پایان مى‏رسد، ولو آنکه مددى همانند آن به میان آوریم‏
[ نظرات / امتیازها ]
110) بگو من بشرى همانند شما هستم، با این تفاوت که به من وحى مى‏شود که خداى شما خداى یگانه است، حال هر آن کس که امید در لقاى پروردگارش بسته است، کار نیکو پیشه کند و در پرستش پروردگارش کسى را شریک نیاورد
[ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
109) (اى رسول ما به امّت) بگو که اگر دریا براى نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود پیش از آن که کلمات الهى به آخر برسد دریا خشک خواهد شد هر چند دریایى دیگر باز ضمیمه آن کنند [ نظرات / امتیازها ]
110) اى رسول بگو به امّت که من مانند شما بشرى هستم که به من وحى مى رسد که خداى شما خداى یکتاست و هر کس به لقاى (رحمت) او امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش خدا احدى را با او شریک نگرداند [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
109) " بگو: «اگر دریا برای [نوشتنِ] کلماتِ پروردگارم ، مُرکّب شود ؛ حتماً دریا [فانی و] تمام می شود پیش از آنکه کلماتِ پروردگارم تمام شود ؛ و [هر چند] اگر به مانندِ آن را ، مَدَد بیاوریم!» ". [ نظرات / امتیازها ]
110) " بگو: «من ، فقط بَشری مانندِ شما هستم [که] به سویِ من ، وَحی می شود که مُسَلَّماً خدایِ شما ، خدایی یکتاست ؛ پس هر که [به] دیدارِ پروردگارش اُمیدوار است ، پس باید کاری صالح [و شایسته] انجام دهد ، و [هیچ] اَحَدی را به عبادتِ پروردگارش ، شریک نَنماید!» ". [ نظرات / امتیازها ]