از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر تسنیم
2) ذلک : آن
 توضيح : ذلک اسم اشاره به دور است و مشار الیه آن یا از امور محسوس ‍ است که در مکان دور یا زمان دیر قرار دارد و یا از امور نامحسوس و مجرد که در مکانت والا تحقق دارد. مقام قرآن نه تنها به لحاظ اشتمال آن بر علوم غیبى و معارف ملکوتى و مانند آن منیع است، بلکه از لحاظ فنون متنوع ادبى، چنان رفیع است که هیچ کس حتى خود رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) همتاى قرآن سخن نگفته است ؛ نه پیش از بعثت و نه پس از آن. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي عبدالعلي واحد - تفسیر نمونه
2) ذلک : آن
 توضيح : کلمه ((ذلک )) در لغت عرب اسم اشاره بعید است [ نظرات / امتیازها ]
  حسين همتي - آیت الله میریحیی
2) ذلک : این برای تو
 توضيح : کلمه ذلک در عربی یک کلمه ترکیبی شامل ذا به معنی این ل به معنی برای و ک هم ضمیر به معنی تو است. [ نظرات / امتیازها ]
  زهرا سلطان محمدي
1) الم : الف لام میم
 توضيح : قرآن کتاب هدایت و ارشاد است.
[ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - ابوالفضل بهرام پور
2) لاریب : هیچ شک و تردیدی نیست [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - آموزش ترجمه قرآن (استاد بهرامپور)
2) رَیْب : شک و تردید [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
2) متقی : خود مهار، پرهیزکار [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور
2) ریب : شک و شبه ، گمان [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - فرهنگ لغت حییم
2) متقین : virtuouses [ نظرات / امتیازها ]