از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(والذین یؤمنون بماانزل الیک ): و کسانی که ایمان می آورند به آنچه برتونازل شده و حقیقتاازجانب پروردگار است ، (وماانزل من قبلک ):و ایمان می آورند به آنچه قبل ازتونازل شده ،پس ایمان به سایر انبیاءازایمان به پیامبراسلام (ص )لاینفک می باشد،(وبالاخره هم یوقنون ):وایمان کامل نمی شود مگربایقین ،چون یقین درجه اوج ایمان است و آن راکامل می کند و این یقین هرگزبافراموشی و نسیان جمع نمی شود، درواقع فراموش کردن حساب و روزجزا و عدم توجه و غفلت نسبت به آخرت است که موجب گمراهی و ضلال می شود ،و به عکس یقین مارابه تقوی رهنمون می گردد.(الذین یضلون عن سبیل الله ، لهم عذاب شدید بمانسوایوم الحساب )(21). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مهدي صفايي مقدم
در اینجا خداوند برای آنانکه به نزول آنچه بر رسول اکرم یا بر دیگران و پیامبران قبل از حضرت رسول نازل گشته قبول و باور دارند کلمه «ایمان» را آورده و قبولی و باور روز حساب و آخرت را «یقین»ذکر کرده است که یقین مرحله بالا و والای ایمان است .زیرا یقین است که مارا تقوی و قرب واقعی الهی رهنمون میسازد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد
(متصل به آیات قبلی و پیش در آمد آیات بعدی) و کسانیکه آنچه به تو نازل می شود و آنچه به ما قبل از تو نازل شده را بواسطه باور داشتن آنها مرتبط و پیوسته می دانند و نیز همواره به نهایت پیام ها و اثر اخروی و آخرت باور دارند( این بدون روشنی دل و نیروی بی پایان عشق و دل میسر نمی شود). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما
و آنان که به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان مى آورند و به آخرت یقین دارند.

1 - ایمان به قرآن و معارف و احکام نازل شده بر پیامبر (ص)، از صفات متقین است.

هدًى للمتقین ... الذین یؤمنون بما انزل إلیک

2 - تقوا پیشگان، مؤمن به کتابهاى آسمانىِ ادیان گذشته و معارف و احکام آنها

و الذین یؤمنون بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک

3 - لزوم ایمان به همه معارف و احکام نازل شده بر پیامبر (ص) و انبیاى پیشین

و الذین یؤمنون بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک

4 - ادیان الهى منزه از تضاد و ناسازگارى با یکدیگر

و الذین یؤمنون بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک

5 - یقین به جهان آخرت از صفات اهل تقواست.

و بالأخرة هم یوقنون

6 - ضرورت باور به جهان آخرت و تحصیل یقین به آن

و بالأخرة هم یوقنون

7 - ایمان به غیب و رسالت انبیاى الهى و یقین به آخرت، زمینه دستیابى به هدایتهاى قرآن است.

هدًى للمتقین ... الذین یؤمنون بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک و بالأخرة هم یوقنون

8 - ایمان به خدا و رسالت انبیا و یقین به آخرت، رکنهاى اعتقادى دین

الذین یؤمنون بالغیب ... و ما انزل من قبلک و بالأخرة هم یوقنون

9 - هر انسانى ـ چه از اهل کتاب و چه از غیر ایشان ـ در صورتى که به ارکان اعتقادى و عملى دین اسلام پایبند باشد، از زمره تقواپیشگان است.

الذین یؤمنون بالغیب ... و ما انزل من قبلک

روشن است که مجموعه صفات یاد شده در آیه سه و چهار، ویژگیهاى متقین است. بنابراین تکرار «الذین» به منظور تقسیم اهل تقوا به دو گروه نیست، بلکه ـ چنان که برخى از مفسّران گفته اند ـ تکرار «الذین» اشاره به این است که دارندگان این صفات، تقوا پیشه هستند; چه پیش از آن به دیگر کتابهاى آسمانى مؤمن بوده باشند، همانند: یهود و نصارا; یا چنین نباشند مانند: اعراب جاهلى.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - برگزیده تفسیر نمونه
ویژگى چهارم پرهیزکاران.

ایمان به تمام پیامبران وبرنامه هاى الهى است ، قرآن مى گوید: ((آنها کسانى هستند که به آنچه برتو نـازل شـده وآنچه پیش ازتو نازل گردیده ایمان دارند)) (والذین یؤمنون بما انـزل الیک و ما انـزل من قبلک).


ویژگى پنجم : ایمان به رستاخیز،.
صـفـتـى اسـت که در این سلسله از صفات براى پرهیزکاران بیان شده است ((آنها به آخرت قطعا ایـمـان دارنـد)) (و بـالا خرة هم یوقنون) آنها یقین دارند که انسان عبث و بى هدف آفریده نشده ، آفـریـنش براى او خط سیرى تعیین کرده است که بامرگ هرگز پایان نمى گیرد، او اعتراف دارد کـه عـدالـت مـطـلق پروردگار در انتظارهمگان است و چنان نیست که اعمال ما در این جهان ، بـى حـسـاب و پـاداش بـاشـد ایـن اعتقاد به او آرامش مى بخشد، از فشارهائى که در طریق انجام مـسـئولـیـتـهـا بر او واردمى شود نه تنها رنج نمى برد بلکه از آن استقبال مى کند و مطمئن است کـوچـکـتـریـن عـمـل نـیـک و بد پاداش و کیفر دارد، بعد از مرگ به جهانى وسیعتر که خالى از هـرگـونـه ظـلـم و سـتـم اسـت انـتـقـال مـى یابد و از رحمت وسیع و الطاف پروردگار بزرگ بهره مندمى شود.

ایـمـان بـه رسـتـاخـیز اثر عمیقى در تربیت انسانها دارد، به آنها شهامت وشجاعت مى بخشد زیرا براساس آن ، اوج افتخار در زندگى این جهان ، ((شهادت)) درراه یک هدف مقدس الهى است که آغـازى اسـت بـراى یـک زندگى ابدى و جاودانى و ایمان به قیامت انسان را در برابر گناه کنترل مى کند، و به هرنسبت که ایمان قویترباشد گناه کمتر است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - یوسفعلی
28. Righteousness comes from a secure faith, from sincere devotion to Allah, and from unselfish service to humankind. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - تفسیر جوامع الجامع
تفسیر: احتمال مى رود که مقصود از اَلَّذِینَ یُؤْمِنُونَ مؤمنان از اهل کتاب مانند عبد اللّٰه بن سلام و دیگران باشند بنا بر این «معطوف» [کسانى] غیر از «معطوف علیه» خواهند بود و ممکن است مقصود آیه، توصیف همان افرادى باشد که در آیات پیشین، از آنان سخن به میان آمد [«متّقین»] و اگر منظور این باشد معناى آیه این است که «متّقیان» علاوه بر برخوردارى از اوصاف ذکر شده در آیات پیشین به محتوى این آیه نیز ایمان دارند « هُمْ یُوقِنُونَ » کنایه اى به اهل کتاب است که آنها رستاخیز را بر خلاف حقیقتش باور دارند و سخنشان از روى اعتقاد نیست «آخرة» مؤنّث «آخر» و صفت براى «دار» مى باشد به دلیل آیۀ شریفه: تِلْکَ اَلدّٰارُ اَلْآخِرَةُ ؛ «ما این دار (بهشت ابدى) آخرت را براى کسانى که در زمین ارادۀ علو و فساد و سرکشى ندارند، مخصوص مى گردانیم» (قصص 83) که «آخرة» صفت غالبى است [یعنى از صفاتى است که غالبا بدون موصوف بکار مى رود و بر آن دلالت مى کند]، لفظ «دنیا» نیز مانند «آخرة» است «إیقان» و «یقین» علمى است که بعد از استدلال، از طریق برهان حاصل مى شود بدین سبب بر خداى تعالى «موقن» اطلاق نمى شود، زیرا تمام اشیاء در آشکار بودن نزد وى یکسان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.