از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
51) و ( به یاد آرید ) زمانی که چهل شب با موسی وعده نهادیم ( که در این مدت در کوه طور تورات را به او وحی کنیم ) ، آن گاه شما پس از او ( در غیاب او ) گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) آن گاه پس از آن کار ، از شما درگذشتیم ، شاید سپاس گزارید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و ( به یاد آرید ) زمانی که به موسی کتاب ( آسمانی ) و جدا کننده ( بین حق و باطل ) دادیم ، شاید هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و ( به یاد آرید ) هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من ، حقّا که شما به خاطر پرستش گوساله به خودتان ستم کردید پس به سوی آفریدگار خود توبه کنید و خویشتن را بکشید ( به توبه و ریاضت ، هوای نفستان را بکشید. و یا بی گناهان ، پرستندگان گوساله را بکشند ) که این عمل در نزد خالقتان برای شما بهتر است. پس ( چون چنین کردید ) خدا به شما عطف توجه نمود و توبه شما را پذیرفت ، که او بسیار عطوف و توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
51) و ( به یاد آورید ) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم ( و او ، برای گرفتن فرمانهای الهی ، به میعادگاه آمد ) سپس شما گوساله را بعد از او ( معبود خود ) انتخاب نمودید در حالی که ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) سپس شما را بعد از آن بخشیدیم شاید شکر ( این نعمت را ) بجا آورید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و ( نیز به خاطر آورید ) هنگامی را که به موسی ، کتاب و وسیله تشخیص ( حق از باطل ) را دادیم تا هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من! شما با انتخاب گوساله ( برای پرستش ) به خود ستم کردید! پس توبه کنید و به سوی خالق خود باز گردید! و خود را [ یکدیگر را ] به قتل برسانید! این کار ، برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است.» سپس خداوند توبه شما را پذیرفت زیرا که او توبه پذیر و رحیم است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
51) و چون با موسی چهل شب وعده کردیم ، و پس از او گوساله پرستیدید و ستمکار بودید . [ نظرات / امتیازها ]
52) آن گاه از شما درگذشتیم شاید سپاس بدارید . [ نظرات / امتیازها ]
53) و آن کتاب و فرقان بموسی دادیم شاید هدایت یابید . [ نظرات / امتیازها ]
54) و موسی بقوم خود گفت: ای قوم شما با گوساله پرستی بخود ستم کردید ، پس بسوی خالق خود بازآئید و یکدگر را بکشید که این نزد خالقتان برای شما بهتر است پس خدا بر شما ببخشید که او بخشنده و رحیم است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
51) و ( یاد آورید ) موقعی که با موسی چهل شب وعده نهادیم ، پس شما ( در غیبت او ) گوساله پرستی اختیار کرده ستمکار و بیدادگر شدید. [ نظرات / امتیازها ]
52) آن گاه شما را پس از چنین کار زشت بخشیدیم ، شاید سپاسگزار شوید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و ( به یاد آورید ) وقتی که به موسی کتاب و فرقان عطا کردیم ، باشد که به راه حق هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و ( یاد کنید ) وقتی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم ، شما به نفس خود ستم کردید که ( به جهالت ) گوساله پرست شدید ، اکنون به سوی آفریدگارتان باز گردید و ( به کیفر جهالت خود ) به کشتن یکدیگر تیغ برکشید ، این برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهترین ( کفّاره عمل ) است. آن گاه از شما در گذشت که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
51) و آن گاه که با موسی چهل شب قرار گذاشتیم آن گاه در غیاب وی ، شما گوساله را [ به پرستش ] گرفتید ، در حالی که ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) پس از آن بر شما بخشودیم ، باشد که شکرگزاری کنید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و آن گاه که موسی را کتاب و فرقان [ جدا کننده حق از باطل ] دادیم ، شاید هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و چون موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من ، شما با [ به پرستش ] گرفتن گوساله ، بر خود ستم کردید ، پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید ، و [ خطاکاران ] خودتان را به قتل برسانید ، که این [ کار ] نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است.» پس [ خدا ] توبه شما را پذیرفت ، که او توبه پذیر مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
51) و هنگامی را که با پیامبرتان موسی چهل شب وعده گذاشتیم که در آن به عبادت به سر بَرَد ، آن گاه شما پس از رفتنش به وعده گاه ، گوساله را به خدایی گرفتید ، در حالی که ستمکار بودید . [ نظرات / امتیازها ]
52) سپس شما را بعد از آن بخشیدیم ، باشد که سپاسگزاری کنید . [ نظرات / امتیازها ]
53) و هنگامی را که به موسی کتاب آسمانی تورات و جداکننده حق از باطل را عطا کردیم ، باشد که هدایت شوید . [ نظرات / امتیازها ]
54) و هنگامی را که موسی به قومش گفت : ای قوم من ، بی تردید شما با برگرفتن گوساله به پرستش ، به خود ستم کردید ، پس به درگاه آفریدگارتان توبه کنید و بدین منظور گوساله پرستان شما یکدیگر را بکشند ، که این کار نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است . پس از آن که برخی مجرمان به قتل رسیدند ، خدا توبه گنهکاران شما را پذیرفت ، که او بسیار توبه پذیر و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
51) و [ یاد کنید ] زمانی که [ برای نازل کردن تورات ] چهل شب با موسی وعده گذاشتیم ، سپس شما بعد از [ غایب شدن ] او گوساله را معبود خود گرفتید ، در حالی که [ به سبب این کار بسیار زشت ] ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) سپس بعد از آن [ کار زشت ] از [ گناه ] شما درگذشتیم ، تا سپاس گزاری کنید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و [ یاد کنید ] هنگامی که به موسی ، کتاب و میزان جداکننده [ حق از باطل ] عطا کردیم تا هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و [ یاد کنید ] زمانی که موسی به قومش گفت: ای قوم من! قطعاً شما به سبب معبود گرفتن گوساله به خودتان ستم ورزیدید ، پس به سوی آفریننده خود بازگردید ، و [ افرادی از ] خودتان را [ که گوساله را به پرستش گرفتند ] بکشید که این [ عمل ] برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهتر است. پس خدا [ به دنبال اجرا کردن دستورش ] توبه شما را پذیرفت زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
51) و (به یاد آورید) زمانی را که وعده گذاشتیم با موسی چهل شب سپس گرفتید گوساله ای را به پرستش و شما ظالم بودید [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
52) سپس بعد از آن (گوساله پرستی)شما را عفو نمودیم باشد که شکر گزار گردید. [ نظرات / امتیازها ]
53) وآنگاه که به حضرت موسی(ع) کتاب و فرقان دادیم باشد که هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
51) و ( به یاد آورید ) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم ( و او ، برای گرفتن فرمانهای الهی ، به میعادگاه آمد ) سپس شما گوساله را در غیاب او ( معبود خود ) انتخاب نمودید. این ناشکری و عدم درک حق پیغمبر و خدا، ستمی از طرف شما بود. [ نظرات / امتیازها ]
52) آن گاه پس از آن کار ، از شما درگذشتیم ، شاید سپاس گزارید. و بدینسان از ظالم بودن خارج شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
51) et [rappelez-vous], Lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits!.. puis en son absence vous avez pris le Veau pour idole alors que vous étiez injustes (à l'égard de vous mêmes en adorant autre qu'Allah) [ نظرات / امتیازها ]
52) mais en dépit de cela nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez (Nos bienfaits à votre égard) [ نظرات / امتیازها ]
53) et [rappelez-vous], Lorsque nous avons donné à Moïse le Livre et le Discernement afin que vous soyez guidés [ نظرات / امتیازها ]
54) et [rappelez-vous], Lorsque Moïse dit à son peuple: ‹ش Mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-mêmes en prenant le Veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur; puis, tuez donc les coupables vous- mêmes: ce serait mieux pour vous, auprès de votre Créateur›!... C'est Ainsi qu'il agréa votre repentir; car C'est Lui, Certes, le Repentant et le Miséricordieux [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
51) زمانی که یزدان به موسای راد
چهل شب به یک جای وعده نهاد
پرستش نمودید گوساله را
برغم فرامین یکتا خدا
ستمکار گشتید و بیدادگر
به دریای ظلمت شده غوطه ور
[ نظرات / امتیازها ]
52) ولی از پس اینهمه کار زشت
ببخشیدتان کردگار بهشت
بود آنکه حرمت بدارید پاس
خدا را بگوئید هر دم سپاس
[ نظرات / امتیازها ]
53) زمانی که از لطف کردی خدا
به موسی کتابی و فرقان عطا
که شاید بدین لطف یکتا اله
هدایت بیابید بر راست راه
[ نظرات / امتیازها ]
54) به یاد آر موسی به قومش چه گفت
کلامی که چون در ببایست سفت
که ای قوم بر نفس خود بی گمان
ستمها نمودید در این زمان
پرستش نمودید گوساله را
کنون باز گردید سوی خدا
همی تیغ بر روی خود برکشید
که کفاره کار خود برچشید
به گیتی چنین است چون سرگذشت
خدا نیز از کارتان درگذشت
خدا هست بسیار توبه پذیر
بسی مهربان است بر خرد و پیر
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
51) و یاد کنید وقتى را که با موسى چهل شب وعده گذاشتیم، سپس شما آن گوساله را ]معبود[ گرفتید در حالیکه ظالم بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) سپس شما را بعد از آن عفو کردیم باشد که سپاسگزارى کنید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و یاد کنیدوقتى را که به موسى کتاب و فرقان دادیم باشد که هدایت یابید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و یاد کنید وقتى را که موسى به قوم خود گفت: اى قوم من! همانا شما با بر گرفتن آن گوساله ]به پرستش[ بر خود ستم کردید، پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و ]با ریاضت،[ نفس کشى نمائید که این نزد آفریننده شما برایتان بهتر است و شما به این دستور عمل کردید پس توبه شما را پذیرفت، همانا او بسیار توبه پذیر و رحیم است. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
51) و هنگامی که با موسی چهل شب وعده کردیم آن گاه از پس رفتن او گوساله را به خدایی گرفتید وشما ستمکار بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) پس از شما در گذشتیم تا مگر سپاس دارید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و هنگامی که به موسی کتاب وفرقان (جدا کننده میان حق و باطل ) دادیم تا مگر راه یابید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و هنگامی که موسی به قوم خویش گفت : ای قوممن، شما با فرا گرفتنتان گوساله را( به خدایی) به خویش ستم کردید، اکنون به آفریدگار خویش باز گردید( توبه کنید) و خود (یکدیگر ) را بکشید، که این به کفاره کردارتان برای شما نزد آفریدگارتان بهتر است.پس چون چنین کردید خداوند به رحمت خود بر شما بازگشت و توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - انگلیسی-Zohurul Hoque
54) And behold! Musa said to his people: "O my people! you have indeed wronged your own selves by your taking the calf; so turn to your Creator, and mortify your souls. This is better for you in the sight of your Creator." Therefore He turned towards you. Surely He, He is the Oft-returning, the most Rewarding. [ نظرات / امتیازها ]
 » T. J. Irving
51) When We appointed forty nights for Moses, you took the Calf after he [had left], and you became wrongdoers. [ نظرات / امتیازها ]
 » آلمانی آصف بولدرم
51) Und als Wir Uns mit Musa auf vierzig Nächte verabredeten, da nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht tatet.
﴿٥١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
52) Hierauf, nach alledem, verziehen Wir euch, auf daß ihr dankbar wäret.
﴿٥٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
53) Und als Wir Musa die Schrift und die Unterscheidung gaben, auf daß ihr rechtgeleitet werdet.
﴿٥٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
54) Und als Musa zu seinem Volk sagte: "O mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht zugefügt, indem ihr das Kalb (zum Gegenstand der Anbetung) genommen habt. Bereut nun vor eurem Erschaffer und tötet dann (die Schuldigen unter) euch selbst! Dies ist besser für euch vor eurem Erschaffer!" Und da nahm Er eure Reue an; Er ist ja der Reue-Annehmende und Barmherzige.
﴿٥٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
52) Then later on We still overlooked this for you, so that you might act grateful. [ نظرات / امتیازها ]
53) when We gave Moses the Book and the Standard so that you might be guided. [ نظرات / امتیازها ]
54) When Moses told his folk: "My people, you have wronged yourselves in accepting the Calf, so turn towards your Maker in repentance and kill your own [guilty] selves; that will be better for you with your Maker. He will (then) relent towards you, since He is the Relenting, the Merciful." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
51) And (remember) when We appointed for Mûsa (Moses) forty nights, and (in his absence) you took the calf (for worship), and you were Zâlimûn (polytheists and wrong-doers, etc.). [ نظرات / امتیازها ]
52) Then after that We forgave you so that you might be grateful. [ نظرات / امتیازها ]
53) And (remember) when We gave Mûsa (Moses) the Scripture [the Taurât (Torah)] and the criterion (of right and wrong) so that you may be guided aright. [ نظرات / امتیازها ]
54) And (remember) when Mûsa (Moses) said to his people: "O my people! Verily, you have wronged yourselves by worshipping the calf. So turn in repentance to your Creator and kill yourselves (the innocent kill the wrongdoers among you), that will be better for you with your Lord." Then He accepted your repentance. Truly, He is the One Who accepts repentance, the Most Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
52) हालाँकि तुम अपने ऊपर ज़ुल्म जोत रहे थे फिर हमने उसके बाद भी दरगुज़र की ताकि तुम शुक्र करो
﴿٥٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
53) और (वह वक्त भी याद करो) जब मूसा को (तौरेत) अता की और हक़ और बातिल को जुदा करनेवाला क़ानून (इनायत किया) ताके तुम हिदायत पाओ
﴿٥٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
54) और (वह वक्त भी याद करो) जब मूसा ने अपनी क़ौम से कहा कि ऐ मेरी क़ौम तुमने बछड़े को (ख़ुदा) बना के अपने ऊपर बड़ा सख्त जुल्म किया तो अब (इसके सिवा कोई चारा नहीं कि) तुम अपने ख़ालिक की बारगाह में तौबा करो और वह ये है कि अपने को क़त्ल कर डालो तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है, फिर जब तुमने ऐसा किया तो खुदा ने तुम्हारी तौबा क़ुबूल कर ली बेशक वह बड़ा मेहरबान माफ़ करने वाला है
﴿٥٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
51) Ва он ҳангомро, ки чиҳил шаб бо Мӯсо ваъда ниҳодем ва шумо, ки ситамкорон будед, баъд аз ӯ гӯсоларо парастидед.
﴿٥١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
52) Пас гуноҳонатонро афв кардем, шояд, ки сипосгузор бошед!
﴿٥٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
53) Ва ба ёд оред он ҳангомро, ки ба Мӯсо китоб ва фурқон додем, бошад, ки ҳидоят шавед.
﴿٥٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
54) Ва он ҳангомро, ки Мӯсо ба қавми худ гуфт: «Эй қавми ман, шумо ба он сабаб, ки гӯсоларо парастидед, бар худ ситам раво доштед: инак ба даргоҳи Офаридгоратон тавба куне два якдигарро бикушед, ки чунин коре дар назди Офаридгоратон беҳтар аст». Пас Худо тавбаи шуморо пазируфт, зеро тавбапазир ва меҳрубон аст.
﴿٥٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
51) 51 و [یاد کنید] ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ‌با‌ موسی‌ چهل‌ شب‌ وعده‌ گذاشتیم‌، ‌آن‌ گاه‌ ‌شما‌ ‌در‌ غیاب‌ وی‌ گوساله‌ ‌را‌ ‌به‌ پرستش‌ گرفتید و ‌شما‌ [واقعا] ستمکارید. [ نظرات / امتیازها ]
52) 52 ‌پس‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌بر‌ ‌شما‌ بخشودیم‌ ‌تا‌ مگر سپاسگزاری‌ کنید. [ نظرات / امتیازها ]
53) 53 و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ موسی‌ کتاب‌ و فرقان‌ دادیم‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ امید ‌که‌ هدایت‌ یابید [ نظرات / امتیازها ]
54) 54 و ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ موسی‌ ‌به‌ قوم‌ ‌خود‌ ‌گفت‌: ای‌ قوم‌ ‌من‌؟ ‌شما‌ ‌با‌ گوساله‌ پرستی‌ ‌به‌ ‌خود‌ ستم‌ کردید، اینک‌ ‌به‌ سوی‌ آفریدگار ‌خود‌ بازگردید و [توبه‌ نمایید و خطاکاران‌] ‌خود‌ ‌را‌ [‌به‌ کیفر ارتداد] بکشید ‌که‌ ‌اینکه‌ کار نزد آفریدگارتان‌ ‌برای‌ ‌شما‌ بهتر ‌است‌، ‌پس‌ ‌بر‌ ‌شما‌ بخشود ‌که‌ ‌او‌ توبه‌پذیر مهربان‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
51) And when We did appoint for Moses forty nights (of solitude), and then ye chose the calf, when he had gone from you, and were wrong-doers. [ نظرات / امتیازها ]
52) Then, even after that, We pardoned you in order that ye might give thanks. [ نظرات / امتیازها ]
53) And when Moses said unto his people: O my people! Ye have wronged yourselves by your choosing of the calf (for worship) so turn in penitence to your Creator, and kill (the guilty) yourselves. That will be best for you with your Creator and He will relent toward you. Lo! He is the Relenting, the Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
54) And when Moses said unto his people: O my people! Ye have wronged yourselves by your choosing of the calf (for worship) so turn in penitence to your Creator, and kill (the guilty) yourselves. That will be best for you with your Creator and He will relent toward you. Lo! He is the Relenting, the Merciful. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Zohurul Hoque
51) And behold! We made an appointment of forty nights with Musa, then you took the calf in his absence, and you were unjust. [ نظرات / امتیازها ]
52) Yet, even after that, We did forgive you, that perhaps you might give thanks. [ نظرات / امتیازها ]
53) And remember,- We gave Musa the scripture, and the Discrimination, that you may follow guidance.. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
51) و چون با موسی چهل شب وعده گذاشتیم، سپس شما بعد از (رفتن) وی، گوساله را (به پرستش) گرفتید. حال آنکه شما ستمکارانید.
﴿٥١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
52) سپس بعد از آن از (گناه) شما چشم‌پوشی کردیم، شاید شما شکرگزاری کنید.
﴿٥٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
53) و چون موسی را کتاب و فرقان [:جدا کننده‌ی حق از باطل] دادیم، شاید شما راه یابید.
﴿٥٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
54) و چون موسی برای قومش گفت: «ای قوم من! همانا شما با (به پرستش) گرفتن گوساله، بر خودتان ستم کردید، پس به درگاه آفریدگارِ سازمان‌‌دهنده‌ی خود بازگردید؛ پس خودهاتان (یکدیگر) را بکشید. این کار بزرگ نزد (خدای) سازمان‌دهنده‌تان برای شما نیک است.» پس (خدا نیز) بر شما بازگشت، (که) او، بی‌گمان همو بسیار برگشت‌کننده‌ی رحمتگر بر ویژگان است.
﴿٥٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
51) また,われが40夜にわたり, ムーサーと約束を結んだ時のこと。その時あなたがたはかれのいない間に仔牛を神として拝し,不義を行った。
﴿٥١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
52) それでも,その後われはあなたがたを許した。必ずあなたがたは感謝するであろう。
﴿٥٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
53) またわれがムーサーに,啓典と(正邪の)識別〔フルカーン〕(の基準)を与えたことを思い起せ。これもあなたがたが正しく導かれるであろうと思ってのこと。
﴿٥٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
54) その時ムーサーはその民に告げて言った。「わたしの民よ,本当にあなたがたは,仔牛を選んで,自らを罪に陥れた。だからあなたがたの創造の主の御許に悔悟して帰り,あなたがた自身を殺しなさい。そうしたら,創造の主の御目にも叶い,あなたがたのためにもよいだろう。」こうしてかれは,あなたがたの梅悟を受け入れられた。本当にかれは,度々許される御方,慈悲深い御方であられる。
﴿٥٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
51) و زمانی که با موسی، علیه‌السّلام، برای گرفتن دستورهای الاهی (نزول تورات)، چهل شب (در کوه طور) قرار گذاشتیم، در نبود وی، گوساله‌ای را برای پرستش‌ انتخاب کردید، در حالى که ستمکار و بیدادگر بودید. [ نظرات / امتیازها ]
52) پس از آن، شما را به خاطر این کار زشت و انحراف بخشیدیم، باشد که آگاه شده سپاس‌گزاری کنید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و برای تشخیص و شناخت حقّ از باطل به موسی، علیه‌السّلام، کتاب (تورات) عطا کردیم، باشد که به راه راست هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و هنگامی که موسی، علیه‌السّلام، به قوم خود گفت: «ای قوم من! شما به سبب پرستش‌ گوساله، برخود ستم کردید، پس به درگاه آفریننده خویش توبه کنید، و هوای نفستان و خطاکارانتان را بکشید، که این کار نزد آفریدگارتان برای شما پسندیده‌تر است»؛ پس، خدا توبه‌ی شما را پذیرفت؛ زیرا، او توبه‌پذیر مهرورز است. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
51) و یاد کنید که با موسى چهل شب وعده گذاشته بودیم، آنگاه شما در غیاب او گوساله را به پرستش گرفتید و شما ستمکار بودید . [ نظرات / امتیازها ]
52) آنگاه پس از آن از شما درگذشتیم تا سپاس بگزارید . [ نظرات / امتیازها ]
53) و یاد کنید که به موسى کتاب آسمانى و فرقان دادیم تا به راه آیید . [ نظرات / امتیازها ]
54) و یاد کنید که موسى به قومش گفت اى قوم من، شما با گوساله‏پرستى بر خودتان ستم کرده‏اید، اینک به درگاه آفریدگارتان توبه کنید و خودتان را بکشید، که این در نزد آفریدگارتان براى شما بهتر است، آنگاه [که چنین کردید، خداوند] از شما درگذشت، چرا که او توبه‏پذیر مهربان است‏ . [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - آیتی
53) و به یاد آرید آن هنگام را که به موسى کتاب و فرقان دادیم، باشد که هدایت شوید [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
51) و چون موسی چهل شب از شما دور شد و به دعوت ما برای گرفتن فرمان‌های الهی به کوه طور آمد، شما در غیاب او گوساله را به پرستش گرفتید و با این کارتان به خود ستم کردید. [ نظرات / امتیازها ]
53) و به خاطر آورید که کتاب آسمانی و معیار تشخیص حق از باطل را به موسی دادیم تا به وسیله‌ی آن راه راست را بیابید و هدایت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
52) با این حال، بعد از آن شما را بخشیدیم تا مگر سپاسگزاری کنید. [ نظرات / امتیازها ]
54) و هنگامی که موسی به قومش گفت: ای مردم! بی تردید شما با گوساله پرستی به خود ستم کرده‌اید. پس به درگاه آفریدگارتان برگردید و توبه کنید و خطاکارانِ خویش و مرتدان را بکشید که این کار نزد پروردگار برای شما بهتر است. آنگاه که شما چنین کردید، خداوند توبه‌ی شما را پذیرفت که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]