از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و هیچ کس را نسزد و عقلا ممکن نشود که بمیرد جز به اراده تکوینی و فرمان خداوند ، ( مرگ هر زنده ای ) نوشته ای است معین و زماندار. و هر کس ( از کوشش های خود ) پاداش دنیا بخواهد او را از آن می دهیم ، و هر کس پاداش آخرت بخواهد او را از آن می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
هیچ کس ، جز به فرمان خدا ، نمی میرد سرنوشتی است تعیین شده ( بنا بر این ، مرگ پیامبر یا دیگران ، یک سنّت الهی است. ) هر کس پاداش دنیا را بخواهد ( و در زندگی خود ، در این راه گام بردارد ، ) چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس پاداش آخرت را بخواهد ، از آن به او می دهیم و بزودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد که اجل هر کس در لوح قضای الهی به وقت معین ثبت است ، و هر کس برای یافتن متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم و هر که برای ثواب آخرت سعی نماید از نعمت آخرت برخوردارش گردانیم و البته خداوند سپاس گزاران را جزای نیک ( آسایش دنیا و بهشت آخرت ) خواهد داد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مُرد ، که اجل هر کس ( در لوح قضای الهی ) به وقت معین ثبت است ، و هر که برای متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم ، و هر که ثواب آخرت خواهد از نعمت آخرت برخوردارش گردانیم ، و البته سپاسگزاران را جزای نیک دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد. [ خداوند ، مرگ را ] به عنوان سرنوشتی معین [ مقرر کرده است ] . و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می دهیم ، و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
هیچ کس را نشاید که جز به اذن خدا بمیرد . خداوند مرگ را سرنوشتی معین شده ، قرار داده است . هر کس در پی پاداش دنیا باشد از آن به او می دهیم ، و هر کس پاداش آخرت جوید از آن به وی می دهیم ، و پاداش سپاسگزارانی را که خداجویند به زودی خواهیم داد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و هیچ کس جز به مشیّت و فرمان خدا نمی میرد. سرنوشتی است مقرّر شده و هر که پاداش دنیا را بخواهد [ اندکی از آن ] به او می دهیم ، و هر که خواستار پاداش آخرت باشد ، او را از آن می بخشیم و به زودی سپاس گزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي موحدي - تفسیر نور
هیچ کس جز به فرمان خدا نمى‏میرد، (و این) سرنوشتى است تعیین شده. و هر کس پاداش دنیا را بخواهد از آن به او مى‏دهیم، و هرکس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مى‏دهیم، و بزودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
personne ne peut mourir que par la permission d'Allah, et Au moment prédéterminé. quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous Lui en donnons. quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous Lui en donnons et nous récompenserons bientٍt les reconnaissants [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
هیچ کس جز به فرمان خدا نمى‏میرد، (و این) سرنوشتى است تعیین شده. و هر کس پاداش دنیا را بخواهد از آن به او مى‏دهیم، و هرکس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او مى‏دهیم، و بزودى سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
هیچ کس جز به فرمان خدا و جز در موعد مقرر نمی‌میرد. هر کس برای دنیا تلاش کند و پاداش دنیا را بخواهد، چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس برای آخرت بکوشد و پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او می‌دهیم و به زودی سپاس‌گزاران را پاداش خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - حداد عادل
و هیچ کس جز به ارادۀ الهى نخواهد مرد (مرگ هرکس)با تعیین مدت نوشته شده است و هرکه پاداش این جهان خواهد بدو دهیم و هرکه پاداش آن جهان خواهد بدو نیز دهیم و شکرگزاران را به زودى پاداش خواهیم داد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.