از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
71) و آیا ندیدند که ما از آنچه دست های ( قدرت ) ما ایجاد کرده ( از مواد اولیه و مبدأ وجود زنده ها ) برای آنها چهارپایانی آفریدیم که آنها مالک و مسلّط بر آنند! [ نظرات / امتیازها ]
72) و آنها را برایشان رام کردیم ، پس برخی از آنها وسیله سواریشان است و از ( گوشت و لبنیات ) برخی می خورند. [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای آنان سودها و آشامیدنی ها در آن ( حیوانات ) است ، پس آیا سپاس نمی گزارند؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
71) آیا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهارپایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟! [ نظرات / امتیازها ]
72) و آنها را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می کنند [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای آنان بهره های دیگری در آن ( حیوانات ) است و نوشیدنیهایی گوارا آیا با این حال شکرگزاری نمی کنند؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
71) آیا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهارپایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟! [ نظرات / امتیازها ]
72) و آنها را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می کنند [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای آنان بهره های دیگری در آن ( حیوانات ) است و نوشیدنیهایی گوارا آیا با این حال شکرگزاری نمی کنند؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
71) آیا کافران ندیدند که بر آنها به دست ( قدرت ) خود از جمله آفریدگان چهارپایانی خلقت کردیم تا مالک آنها شوند؟ [ نظرات / امتیازها ]
72) و آن حیوانات ( با عظمت و قوت ) را مطیع و رام آنها ساختیم که هم بر آنها سوار شوند و هم از آنها غذا تناول کنند. [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای آنها در آن حیوانات منافع ( بسیاری از پوست و پشم و کرک و غیره ) و آشامیدنی های فراوان ( از شیر و ماست و روغن و غیره ) هست ، آیا شکر ( این نعمتها را ) نباید به جای آرند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
71) آیا ندیده اند که ما به قدرت خویش برای ایشان چهارپایانی آفریده ایم تا آنان مالک آنها باشند؟ [ نظرات / امتیازها ]
72) و آنها را برای ایشان رام گردانیدیم. از برخی شان سواری می گیرند و از بعضی می خورند. [ نظرات / امتیازها ]
73) و از آنها سودها و نوشیدنیها دارند. پس چرا شکرگزار نیستید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
71) آیا انسان ها برای پی بردن به یکتایی خدا و ربوبیت او در جهان هستی نیندیشیده و ندانسته اند که ما دام هایی را که دست هایمان آنها را ساخته و در خلقتشان شریکی نداشته ایم برای آنان آفریده و در اختیارشان نهاده ایم و اینک آنان مالک آنها هستند ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
72) و دام ها را مسخّر آنان کردیم ، پس از آنهاست وسیله سواری آنان و از گوشت آنها می خورند . [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای آنان در آن دام ها سودها و نوشیدنی هاست; پس چرا به سپاسِ این نعمت ها خدا را پرستش نمی کنند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
71) آیا ندیده اند که ما از آنچه به قدرت خود انجام داده ایم برای آنان چهارپایانی آفریده ایم که آنان مالکشان هستند. [ نظرات / امتیازها ]
72) و چهارپایان را برای آنان رام کردیم که برخی از آنها مرکب سواری آنان هستند و از [ گوشت ] برخی از آنها می خورند ، [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای آنان در آن چهارپایان سودهایی [ چون پشم ، کُرک و پوست ] و نوشیدنی هایی [ چون شیر و فرآورده های آن ] هست آیا سپاس گزاری نمی کنند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
71) آیا ندیده اند که ما به قدرت خویش بواسطه قدرت وتوانمان برای ایشان چهارپایانی آفریده ایم تا آنان مالک آنها باشند؟ [ نظرات / امتیازها ]
72) و آن چارپایان را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می کنند [ نظرات / امتیازها ]
73) و برای ایشان در آن حیوانات منافع و آشامیدنی های فراوان (محصولات لبنی ) هست ، آیا شکر ( این نعمتها را ) نباید به جای آرند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
71) مگر نمی‌بینند که برخی از آن چیزهائی که قدرت ما آفریده است ، چهارپایانی است که برای انسانها خلق کرده‌ایم و ایشان صاحب آنهایند ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
72) ‏و چهارپایان را رام ایشان ساخته‌ایم . برخی از آنها را مرکب خود می‌سازند ، و از برخی دیگر تغذیه می‌کنند .‏ [ نظرات / امتیازها ]
73) از برخی از آنها استفاده‌هائی می‌کنند و ( از پشم و کرک و مو و پوست و استخوانشان فایده‌ها می‌برند ، و از شیر برخی ) از آنها نوشیدنیها و فرآورده‌های شیری به دست می‌آورند . آیا نباید شکرگزار ( این همه نعمت خدا ) باشند ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
71) آیا نمی بینند که ما برای آن ها چهارپایانی خلق نمودیم که بر آن ها تملک کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
71) آیا و ندیدند که ما به دستاوردهای خویش برای ایشان نعمت‌هایی حیوانی آفریدیم؛ پس آنان مالک آنهایند؟ [ نظرات / امتیازها ]
72) و آنها را برایشان رام گردانیدیم، پس از آنها سواری می‌گیرند و از همان‌ها می‌خورند. [ نظرات / امتیازها ]
73) و برایشان در آن‌ها سودها و نوشیدنی‌هاست. پس آیا سپاس نمی‌گزارند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - آیتی
71) آیا ندیده‌اند که به ید قدرت خویش برایشان چارپایان را آفریدیم و اکنون مالکشان هستند؟ [ نظرات / امتیازها ]
73) و ایشان را در آنها سودهاست و آشامیدنیها. چرا سپاس نمى‌گویند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتی
72) و آنها را رامشان کردیم. بر بعضى سوار مى‌شوند و از گوشت بعضى مى‌خورند. [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - امید رسا
71) " آیا و نَدیده اند که ما آفَریدیم برای آنها چهارپایانی [اَهلی] را از آنچه دست های ما انجام داد ؛ [و] پس آنها برای آن مالِک [و بَهره بَردار] هستند؟! . " . [ نظرات / امتیازها ]
72) " و رام [و فَرمانبردار] نمودیم آن [چهارپایان] را برای آنها ؛ [و] پس [برخی] از آن [را سوار می شَوند و] مَرکبِ آنهاست ؛ و از [بَرخی از] آن می خورند! . " . [ نظرات / امتیازها ]
73) " و برای آنها در آن ، مَنافع [و بهره ها] ، و نوشیدنی هایی است ؛ آیا پس شُکرگزاری نمی کُنند؟! . " . [ نظرات / امتیازها ]