از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 445 حزب : 89 جزء : بیست و سوم سوره : یس
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مريم حسيني - الجدول فی اعراب القرآن(ج23ص25)
77) (الهمزة) للاستفهام التوبیخیّ التعجّبیّ (الواو) استئنافیّة (أنّا) حرف مشبّه بالفعل و اسمه (من نطفة) متعلّق ب (خلقناه) ..
(الفاء) عاطفة (إذا) فجائیّة (مبین) نعت لخصیم مرفوع.
جملة: «لم یر ...» لا محلّ لها استئنافیّة.
و جملة: «خلقناه ...» فی محلّ رفع خبر أنّ.
و جملة: «هو خصیم ..» لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافیّة.
[ نظرات / امتیازها ]