از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
( در ابتداء ورود به عالم برزخ و اول ورود به صحنه قیامت به مشرکان خطاب می شود ) حقّا که تنها پیش ما آمدید همان گونه که شما را در آغاز آفرینش ( در دنیا ) آفریده بودیم ، و آنچه را که به شما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشتید ، و شفیعانتان را که آنها را شریکان در ( ربوبیت ما و عبادت ) خود می پنداشتید همراه شما نمی بینیم! به یقین پیوندهای شما گسسته و آنچه را که گمان می کردید ( شریکان ما هستند ) از نظر شما ناپدید شده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و ( روز قیامت به آنها گفته می شود: ) همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید ، همان گونه که روز اوّل شما را آفریدیم! و آنچه را به شما بخشیده بودیم ، پشت سر گذاردید! و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید ، با شما نمی بینیم! پیوندهای شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصوّر می کردید ، از شما دور و گم شده اند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
شما تک تک چنان که نخستین بار خلقتان کرده ایم پیش ما آمده اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشته اید و واسطه های تان را که می پنداشتید در ( عبادت ) شما شریکند با شما نمی بینیم ، روابط شما گسیخته و آنچه می پنداشتید نابود شده است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و محققا شما یکا یک به سوی ما باز آمدید آن گونه که اول بار شما را بیافریدیم و آنچه را که ( از مال و جاه ) به شما داده بودیم همه را پشت سر وانهادید و آن شفیعان را که به خیال باطل شریک ما در خود می پنداشتید با شما نمی بینیم! همانا میان شما و آنان جدایی افتاد و آنچه ( شفیع خود ) می پنداشتید از دست شما رفت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم [ اکنون نیز ] تنها به سوی ما آمده اید ، و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید ، و شفیعانی را که در [ کار ] خودتان ، شریکان [ خدا ] می پنداشتید با شما نمی بینیم. به یقین ، پیوند میان شما بریده شده ، و آنچه را که می پنداشتید از دست شما رفته است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
به راستی امروز ( روز مرگ ) همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم تنها نزد ما آمده اید ، و آنچه را به شما داده بودیم که در زندگی دنیا از آن بهره برید ، پشت سر خود نهاده اید ، و شفاعت کنندگان خود را که می پنداشتید در تدبیر امور شما شریک خدا هستند با شما نمی بینیم . همانا میان شما جدایی افتاده و اینک با مشاهده حقیقت ، آنچه باور کرده بودید از شما دور گشته و ناپدید شده است . ( ناراستی اش برای شما آشکار گشته است ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و [ لحظه ورود به جهان دیگر به آنان خطاب می شود: ] همان گونه که شما را نخستین بار [ در رحم مادر تنها و دست خالی از همه چیز ] آفریدیم ، اکنون هم تنها به نزد ما آمدید ، و آنچه را در دنیا به شما داده بودیم پشت سر گذاشته و همه را از دست دادید ، و شفیعانتان را که [ در ربوبیّت و عبادت ما ] شریک می پنداشتید ، همراه شما نمی بینیم ، یقیناً پیوندهای شما [ با همه چیز ] بریده ، و آنچه را شریکان خدا گمان می کردید از دستتان رفته و گم شده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
و (ندای ملائک در روز قیامت:) شما ، یکایک به سوی ما بازگشت نمودید ، همان گونه که روز اوّل شما را آفریدیم! و آنچه ( از نعمت و توانگری) به شما عطا کردیم ،( پس از مرگ) پشت سر گذاشتید. اکنون شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید ، با شما نمی بینیم! پیوندهای شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصوّر می کردید ، از شما دور و گم شده اند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
et vous Voici venus à nous, seuls, Tout comme nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos Tout ce que nous vous avions accordé. nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. il y a certainement eu rupture entre vous: ils vous ont abandonnés, ceux que vous prétendiez (être vos intercesseurs) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
احسن الحدیث:
شما تک تک پیش ما آمدید چنان که نخستین بار خلقتان کردیم و آنچه به شما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشتید، واسطه‏هایتان را که گمان کردید در میان شما شریک خدا هستند با شما نمى‏بینم روابط شما قطع گردید و آنچه مى‏پنداشتید از شما ناپدید شده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
شما به صورت تنها همان‏گونه که روز اول شما را آفریدیم به نزد ما آمدید و ثروتهایى را که به شما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشته‏اید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
همه شما به صورت تنها نزد ما آمدید، همان طور که روز اوّل شما را آفریدیم، و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید، و شفیعانى را که شریک در شفاعت خود مى‏پنداشتید، با شما نمى‏بینیم، پیوندهاى شما بریده شد و تمام آنچه تکیه‏گاه خود حساب مى‏کردید، از شما، دور افتاده و گم گشته‏اند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خسروی:
(و خداى تعالى بآنها فرماید:) حقّا که اینک شما تنها (و منفرد از شرکاء و شفعاء و أولیاء) (در مرگ و عرصه جزاء و حساب) بنزد ما آمدید همچنانکه در نخستین مرتبه شما را آفریدیم (در شکم مادرتان بى‏ناصر و معین و بى‏یار و یاور و بى‏مال و دارائى برهنه و عریان خلق شدید و اینک که از دنیا میروید) آنچه را بشما عطا کرده بودیم (از مال و منال و خدم و حشم و فرزند و عیال) پشت سر گذاشته و دنیا را ترک کرده و با خودتان نمیبینیم چیزى آورده باشید (أموال را گذاشته و احمال را که بار گناهان است با خود میبرید و دیگران از آن بهره‏مند میشوند و بزه و دادن حساب آن بعهده شماست) و شفیعان خود را که بدرگاه آنان دست نیاز دراز میکردید و میپنداشتید که با شما خواهند بود و در پرستش خدا آنها را شریک میساختید بهمراه شما نمینگریم- حقا که رابطه بین شما و بین آنها قطع شده (و بین شما جدائى افتاده و رشته مودّت و مواصلتى نیست) و پندار و گمانهاى شما و آنچه در باره آنها تصور میکردید همگى ضایع و باطل گشت (و همه خیالاتتان واهى بوده و به هدر رفت) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خواجوی:
[و بآنان گفته مى‏شود:] شما تنها، همچنانکه نخستین بار خلقتان کردیم نزد ما آمدید! و آنچه را که بشما بدادیم پشت سرتان [در دنیا] رها کردید، شفیعانتان را که مى‏پنداشتید [با من در خلقت‏] شما شریکند همراه شما نمى‏بینیم؟ میان شما جدایى افتاده و آنچه که مى‏پنداشتید از شما گم و مفقود گردیده است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
هرآینه، تنها تنها، آن سان که در آغاز شما را بیافریدیم، نزد ما آمده‌اید در حالى که هر چه را که ارزانیتان داشته بودیم پشت سر نهاده‌اید و هیچ یک از شفیعانتان را که مى‌پنداشتید با شما شریکند همراهتان نمى‌بینیم. از هم بریده شده‌اید و پندار خود را گمگشته یافته‌اید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
یکایک برای سئوال و جواب
سوی ما بیایید روز حساب
همانسان که روز الست و نخست
خداوندتان کرد اینسان درست
همه مال و جاهی که پروردگار
به دنیا شما را بکرده نثار
در آن روز در پشت سر افکنید
هراسان به هر سوی سر می زنید
دنی مشفعانی که پنداشتید
امید شفاعت همی داشتید
بگردند نابود و پوچ و فنا
جدائی فتد در میان شما
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
و همانا شما تنها سوى ما آمده اید همانگونه که اوّل بار شما را [تنها ]آفریدیم، و آنچه را به شما داده بودیم پشت سرتان واگذاشته اید در حالیکه شفیعانتان را که مى پنداشتید در [عبادت ]شما شریک [خدا ]هستند با شما نمى بینیم. بى شک رابطه میان شما گسسته است، و آنچه را که مى پنداشتید [شفیع شمایند ]از شما گم شده اند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
و (روز قیامت به آنها گفته مى شود:) همه شما تنها به سوى ما بازگشت نمودید، همان گونه که روز اوّل شما را آفریدیم! و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سر گذاردید! و شفیعانى را که شریک در شفاعت خود مى پنداشتید، با شما نمى بینیم! پیوندهاى شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصوّر مى کردید، از شما دور و گم شده اند! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و همانا آمدید ما را تنها چنانکه آفریدیمتان نخستین‌بار و بازگذاشتید آنچه را به شما دادیم پشت سر خویش و نبینیم با شما شفیعان شما را آنان که پنداشتیدشان در شما شریکان همانا بگسیخت میان شما و گم شد از شما آنچه بودید می‌پنداشتید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و هر آینه همان گونه که شما را بار نخست آفریدیم تنها نزد ما آمدید و آنچه به شما داده بودیم پشت سر خویش- در دنیا- واگذاشتید، و آن شفیعانتان- از بتان- را که مى‏پنداشتید در باره [تربیت و تعیین سرنوشت‏] شما شریکان [ما] هستند، با شما نمى‏بینیم. براستى پیوند میان شما گسسته گشت و آنچه [شریکان ما و شفیعان خود] مى‏پنداشتید از شما گم [و نابود] شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
94. And certainly you have come to Us alone as We created you at first, and you have left behind your backs the things which We gave you, and We do not see with you your intercessors about whom you asserted that they were (Allah's) associates in respect to you; certainly the ties between you are now cut off and what you asserted is gone from you. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Et vous voici venus à Nous, seuls, tout comme Nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que Nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous: ils vous ont abandonnés, ceux que vous prétendiez (être vos intercesseurs).

Traduction 2
Et vous voici venus à Nous, seuls, tout comme Nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que Nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous : ils vous ont abandonnés, ceux que vous prétendiez (être vos intercesseurs).

Traduction 3
Et vous voici venus à Nous, seuls, tout comme Nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que Nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés . Il y a certainement eu rupture entre vous : ils vous ont abandonnés, ceux que vous prétendiez (être vos intercesseurs).

Traduction 4
Et vous voici venus à Nous, seuls, tout comme Nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que Nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture enrre vous: ils vous ont abandonnés, ceux que vous prétendiez [être vos intercesseurs]. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und nun seid ihr einzeln (und verlassen) zu uns (zum Gericht) gekommen, so wie wir euch erstmals geschaffen haben, und ihr habt hinter euch zurückgelassen, was wir euch (in eurem Erdenleben an Glücksgütern) übertragen haben. Und wir sehen eure Fürsprecher, von denen ihr behauptet habt, daک sie (gemeinsam mit uns) Teilhaber an euch seien, nicht bei euch. Die Verbindung zwischen euch ist abgeschnitten. Und euch ist entschwunden (und zu nichts geworden), was ihr (an lügnerischem Gِtzenglauben ausgeheckt und) behauptet habt.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
به راستى همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم، اکنون نیز (به هنگام مرگ یا قیامت) تک و تنها نزد ما آمدید و همه‏ى اموالى را که به شما دادیم پشت سر گذاشتید و آن شفیعان را که در (تعیین سرنوشت) خودتان شریکان خدا مى‏پنداشتید، همراه شما نمى‏بینیم. به راستى (پیوندهاى) میان شما گسسته و آنچه (از شریکان و شفیعان که به نفع خود) مى‏پنداشتید از (دست) شما رفت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - خرمشاهی
و به نزد ما یکه و تنها آمده‏اید، چنانکه نخستین بار نیز شما را همین‏گونه آفریده بودیم، و آنچه از ناز و نعمت که به شما بخشیده بودیم در پس پشت خود رها کرده‏اید و شفیعانتان را که گمان مى‏کردید با [خدا در عبادت‏] شما شریک هستند، همراه شما نمى‏بینیم، پیوند بین شما گسسته شد و آنچه [شریک و شفیع‏] مى‏انگاشتید، بر باد رفت‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت پارس قرآن ترجمه انگلیسی
now you have returned to us, alone, as we created you at first, leaving behind all that we have bestowed on you. nor do we see with you your intercessors, those whom you asserted to be your associates. the ties which bound you are broken, and that which you asserted has gone astray from you [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
روز قیامت به مشرکان گفته می‌شود: امروز بدون همراهان و یاوران دنیایی‌تان، همان‌طور که روز نخست شما را آفریدیم تنها بر ما وارد شده‌ و آنچه را که به شما داده بودیم در دنیا جا گذاشته‌اید و شفیعانی را که در تدبیر امورتان، شریک خدا می‌پنداشتید و انتظار یاری آنها را داشتید، همراه‌تان نمی‌بینیم. اینک ببینید که چگونه پیوند بین شما و آنان گسسته و تمام آنچه فکر می‌کردید همه از بین رفته است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.