از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - محمودیان
ذَرَأْنا : ایجادکردیم ، آفریدیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
لِجَهَنَّمَ : برای جهنم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
لا یَفْقَهُونَ : نمی فهمند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
کَالْأَنْعامِ : مانند چهارپایان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
أَضَلُّ : گمراه تر [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا تاجري - قاموس قران وتدبر بیشتر در قران
یَفْقَهُونَ : درک نمودن
 توضيح : کلمه یَفْقَهُونَ را اکثر مفسرین ومترجمین قران فهمیدن ترجمه نموده اند در صورتی که یَفْقَهُونَ معنی بسیار عمیقی دارد که یکی از آنها درک نمودن است که با فهمیدن خیلی متفاوت است .
برای درک مطلب به کلمات یَفْقَهُونَ - یَعقلون - یفهمون - یَشعرون - یَعلمون - یُدرکون مرجعه فرمائید ودقت کنید 6 معنی متواوت دارد که به تر تیب اولویت ومرتبه عالیتر یَفْقَهُونَ بالاترین درجه ویعقلون پایین ترین درجه فهم می باشد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد محمد جعفري - www.vajehyab.com
ذَرَأَ : ظاهر ساخت ، بسیار کرد
 توضيح : ایجاد به شیوه اختراع است ، و گویا معنای اصلیش ظهور بوده

ذَرَأَ : ذَرْءاً [ذرأ] اللّهُ الخَلْقَ: خداوند مخلوقات را آفرید
- الشی ءَ: آن چیز را بسیار کرد
- الأرضَ: زمین را تخم پاشى کرد
- ذَرَأ شَعْرُهُ: سفیدى موى سر او آغاز شد

بنابر قول المنار، کاربردهای "ذرء" نشان میدهد که مفهوم اساسی
این ریشه پراکندن، پخش کردن، تفریق و تکثیر است
بررسی واژه »ذَرَأ« در قرآن و متون مقدس یهودی-مسیحی / پژوهشنامۀ ادیان، سال41 ،شمارۀ 28 ،پاییزوزمستان 4911 [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.