از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
أهلکناها
 توضيح : فعل ماضی ثلاثی مزید متکلم مع الغیر سالم متعدی
ریشه: هلک نابود شد
ها : ضمیر مفعولی مفرد مؤنث ( عطف به قریه)
معنا: نابودش کردیم / به هلاکت رساندیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
قائلون
 توضيح : اسم فاعل ثلاثی مجرد جمع مذکر سالم معتل (اجوف)
ریشه : قول(قال) : گفت / ابراز داشت
معنا : ابراز کنندگان / گویندگان / گفتگو کنندگان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
إتَّبِعُوا:فعل امراز باب افتعال،ما:موصول اسمی،أُنزِلَ:فعل ماضی مجهول ازباِفعال،اِلی:حرف جَرّ،کِم:ضمیرخطاب،»ِن:حرف جَرّ،رَب:صفت مشبّهه،کُم:ضمیرخطاب،واو:حرف عطف،لا:حرف نهی،تَتَّبِعُوا:فعل مضارع از باب اِفعال،مِن:حرف جَرّ،دُون:اسم است به معنای غَیر،هاء:ضمیرغایب،أَولِیاء:جمع وَلِیّ،قَلیل:صفت مشبّهه،ما:حرف زائد،تَذَکَّرُونَ:فعل مضارع از باب تَفَعُّل و در اصل تَتَذَکَّرُونَ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.