از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و در برابر آنها آنچه توانستید از نیرو ( ی انسانی ، سلاح های روز و هزینه نبرد ) و اسبان بسته و آماده شده ( وسایط نقلیه مناسب ) آماده سازید که بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان دیگری را غیر آنها که شما آنها را نمی شناسید ، خداوند آنها را می شناسد ، بترسانید. و هر چیزی که در راه خدا انفاق کنید ( در روز جزا ) به طور کامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمی رود ( از حقتان کاسته نمی شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : یعنی پدافند غیر عامل
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
هر نیرویی در قدرت دارید ، برای مقابله با آنها [ دشمنان ] ، آماده سازید! و ( همچنین ) اسبهای ورزیده ( برای میدان نبرد ) ، تا به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و ( همچنین ) گروه دیگری غیر از اینها را ، که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد! و هر چه در راه خدا ( و تقویت بنیه دفاعی اسلام ) انفاق کنید ، بطور کامل به شما بازگردانده می شود ، و به شما ستم نخواهد شد! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و آماده کنید برای ( کار زار با ) ایشان هر چه را می توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان که شما آنان را نمی شناسید و خدا می شناسد ، و آنچه که در راه خدا خرج کنید به شما پرداخت می شود و به شما ظلم نخواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و شما ( ای مؤمنان ) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و نیز برای قوم دیگری که شما بر ( دشمنی ) آنان مطلع نیستید ( مراد منافقانند که ظاهرا مسلم و باطنا کافر محض اند ) و خدا بر آنها آگاه است. و آنچه در راه خدا صرف می کنید خدا تمام و کامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید ، تا با این [ تدارکات ] ، دشمن خدا و دشمن خودتان و [ دشمنان ] دیگری را جز ایشان- که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد- بترسانید. و هر چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
شما مؤمنان باید برای مقابله با کافرانی که پیرامون شمایند ، آنچه در توان دارید از نیروی رزمی و اسبان بسته ( آماده نبرد ) فراهم آورید تا بدین وسیله کسانی را که دشمن خدا و دشمن شمایند بترسانید ] و اندیشه هجوم به مسلمانان را از آنان سلب کنید [ و نیز باید برای مقابله با دشمنان دیگری که غیر از اینانند و شما از آنان بی خبرید و خدا به وجودشان آگاه است نیروی رزمی آماده کنید ، و بدانید که هر چیزی را در راه خدا هزینه کنید ، بی کم و کاست به شما بازگردانده می شود و بر شما ستم نخواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [ و نفرات و ساز و برگ جنگی ] و اسبان ورزیده [ برای جنگ ] آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانی غیر ایشان را که نمی شناسید ، ولی خدا آنان را می شناسد بترسانید. و هر چه در راه خدا هزینه کنید ، پاداشش به طور کامل به شما داده می شود ، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
و در برابر آنها تا مى‌توانید نیرو و اسبان سوارى آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود -و جز آنها که شما نمى‌شناسید و خدا مى‌شناسد- را بترسانید. و آنچه را که در راه خدا هزینه مى‌کنید به‌تمامى به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
مهیا نمایید بهر نبرد
هر آنچه که آن را توانید کرد
ز اسب سواری و آلات جنگ
بسازید بر دشمنان راه تنگ
که تهدید سازید خصم خدا
همه دشمنان را به دور قضا
یکی قوم دیگر ، کز آن ، دشمنان
نباشید آگه شما مومنان
که تنها خداوند داند نکو
که هستند آنان شما را عدو
به راه خداوند هر چه دهید
هر آن چیز در راه ایزد نهید
دهد اجر آن را یگانه اله
نگردد ستم بر شما هیچگاه
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
شما مؤمنان باید براى مقابله با کافرانى که پیرامون شمایند ، آنچه در توان دارید از نیروى رزمى و اسبان بسته ( آماده نبرد ) فراهم آورید تا بدین وسیله کسانى را که دشمن خدا و دشمن شمایند بترسانید ]و اندیشه هجوم به مسلمانان را از آنان سلب کنید[ و نیز باید براى مقابله با دشمنان دیگرى که غیر از اینانند و شما از آنان بى خبرید و خدا به وجودشان آگاه است نیروى رزمى آماده کنید ، و بدانید که هر چیزى را در راه خدا هزینه کنید ، بى کم و کاست به شما بازگردانده مى شود و بر شما ستم نخواهد شد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجتبوی
و براى [کارزار با] آنها آنچه مى‌توانید نیرو و اسبان بسته [و زین کرده‌] آماده سازید تا بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگرانى جز اینان را که شما نمى‌شناسید خدا آنها را مى‌شناسد بترسانید و آنچه در راه خدا انفاق کنید بتمامى به شما باز دهند و بر شما هیچ ستمى نخواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و آماده کنید برای ایشان هرچه توانید از نیرو و از اسبان بسته که بترسانید بدان دشمن خدا و دشمن خویش را و دیگران را از غیر ایشان که ندانیدشان خدا داندشان و آنچه دهید در راه خدا پرداخت شود به شما سراسر و ستم نمی‌شوید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - Qarib
muster against them whatever you are able of force and tethers (ropes) of horses, so that you strike terror into the enemies of allah and your enemy, and others besides them whom you do not know but allah does. all that you spend in the way of allah shall be repaid to you. you shall not be wronged. (۶۰)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه نور
و براى (آمادگى مقابله با) دشمنان، هرچه مى‏توانید از نیرو و از اسبان سوارى فراهم کنید تا دشمن خدا و دشمن خودتان و نیز (دشمنانى) غیر از اینان را که شما آنان را نمى‏شناسید، ولى خداوند آنها را مى‏شناسد، به وسیله آن بترسانید، و در راه خدا (و تقویت بنیه‏ى دفاعى اسلام) هرچه انفاق کنید، پاداش کامل آن به شما مى‏رسد و به شما ستم نخواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - ترجمه خرمشاهی
و در برابر آنان هر نیرویى که مى ‏توانید، از جمله نگاهدارى اسبان‏، فراهم آورید، تا به آن وسیله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید، همچنین دیگرانى را هم غیر از آنان‏، که شما ایشان را نمى ‏شناسید، و خداوند مى شناسدشان‏؛ و آنچه در راه خدا انفاق کنید، پاداشش به تمامى به شما داده خواهد شد، و بر شما ستم نمى ‏رود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
تمام امکانات خود را از نیرو گرفته تا اسبان ورزیده آماده کنید تا به وسیله آن دشمن خود و خدایتان و همچنین گروه دیگرى غیر از این ها را که نمى‏شناسید و خدا آن ها را مى‏شناسد بترسانید و هر چه در راه خدا خرج کنید به شما باز مى‏گرداند و به شما ستم نخواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - یوسفعلی
against them make ready your strength to the utmost of your power, including steeds of war, to strike terror into (the hearts of) the enemies, of allah and your enemies, and others besides, whom ye may not know, but whom allah doth know. whatever ye shall spend in the cause of allah, shall be repaid unto you, and ye shall not be treated unjustly. (۶۰)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهانگير خانزاده - شاکر
and prepare against them what force you can and horses tied at the frontier, to frighten thereby the enemy of allah and your enemy and others besides them, whom you do not know (but) allah knows them; and whatever thing you will spend in allah's way, it will be paid back to you fully and you shall not be dealt with unjustly (۶۰)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اسدزاده - ترجمه بهرام پور
و تا می ‏توانید در برابر آنها نیرو و اسب‏هاى آماده و زین کرده، بسیج کنید تا با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آنها را نمی ‏شناسید و خدا می ‏شناسد، بترسانید و هر چه در راه خدا انفاق کنید به تمامى به شما بازگردانده می ‏شود و بر شما ستم نمی ‏رود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه روشن (مصطفوی)
و آماده کنید براى آنها آنچه می ‏توانید از نیرو و از بسته‏هاى اسبها، تا بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خودتان را، و دیگران را از غیر آنها که نمی ‏دانید آنانرا و خداوند مى‏داند آنانرا، و آنچه إنفاق کنید از چیزى در راه خدا انجام داده می ‏شود بر شما و شما ظلم کرده نمی ‏شوید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
و براى آنان هر چه مى‏توانید نیرو و اسبان بسته شده تهیه کنید تا با آن دشمن خداو دشمن خود و کسانى جز آنها را که نمى‏شناسید و خدا آنها را مى‏شناسد برسانید، و هر چه در راه خدا انفاق کنید به تمامى به شما داده خواهد شد و هرگز بر شما ظلم نخواهد شد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آنچه مى توانید از نیرو و اسب هاى ورزیده را در مقابل دشمنان اسلام آماده کنید، تا بوسیلۀ آنها دشمن خدا و دشمن خود و دیگران را که شما نمى شناسید و خدا آنان را مى شناسد بترسانید و آنچه را که در راه خدا (و تقویت اسلام) بمصرف برسانید بشما بازخواهدگشت و در حق شما ظلم نخواهد شد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.