از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  آمادگی مؤمنین در مواجهه با مجرمان
29) مؤمنان باید آماده برخوردهاى نارواى گنهکاران و مجرمان باشند. {انّ الّذین اجرموا} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 421 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ای مؤمنین مبادا مجرمین با رفتارشان دلسردتان کنند
29) خنده، غمزه، نیش و نوش‏هاى دیگران شما را دلسرد نکند، زیرا خود آنان مجرم هستند. {انّ الّذین اجرموا} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 421 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : مومنین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شناخت رفتار مجرمان
29) تمسخر و تحقیر، روش دیرینه مجرمان است. {کانوا... یضحکون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 421 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مجرمین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  برخورد تحقیرآمیز مجرمین با مؤمنین
29) مجرم به گناه خود قانع نیست، پاکان را تحقیر مى‏کند و به آنان ضربه روحى مى‏زند. {یضحکون، یتغامزون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 422 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مجرمین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شیوه‏هاى رفتاری مجرمان
31) ساختن طنز و فکاهى براى تمسخر مؤمنان از شیوه‏هاى مجرمان است. {انقلبوا فکهین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 422 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مجرمین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اثر اصرار بر گناه
32) اصرار بر گناه، دید و قضاوت انسان را عوض مى‏کند. (جالب است که مجرمان، مؤمنان را گمراه مى‏پندارند.) {قالوا انّ هؤلاء لضالّون} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 422 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مردود بودن اظهار نظر مجرمین در مورد مؤمنان
32) گنه‏پیشگان، لایق قضاوت و اظهار نظر درباره مؤمنان نیستند. {قالوا انّ هؤلاء لضالّون و ما ارسلوا علیهم حافظین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 422 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مجرمین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مؤمنین در انتظار تأیید مخالفان نباشند
33) مؤمنان، نباید انتظار تأیید مخالفان را داشته باشند. {و ما ارسلوا علیهم حافظین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 422 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تصور اشتباه مجرمان
33) گویا مجرمان، خود را قیّم مؤمنان مى‏دادند که خداوند آن را نفى مى‏کند. {و ما ارسلوا علیهم حافظین} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 422 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مجرمین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی