از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  آسمان و ستارگانش قسم خوردنی‌ است
1) همه هستى در نزد خداوند ارزش دارد و قابل سوگند است، از جمله: آسمان و ستارگانش. {و السماء ذات البروج} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 434 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آسمان و ستارگانش قسم خوردنی‌ است
1) همه هستى در نزد خداوند ارزش دارد و قابل سوگند است، از جمله: آسمان و ستارگانش. {و السماء ذات البروج} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 434 قالب : تفسیری موضوع اصلی : آسمان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مبادا از یاد قیامت غافل شوید
2) از قیامت غافل نباشید که میعادگاه همه است. {الیوم الموعود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 434 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عالم محضر خداوند است
3) شما و کارهایتان، همه زیر نظر است، آن هم زیر نظر خدا. {و شاهد و مشهود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 434 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  اعلام برائت واجب است
4) اعلام برائت و اظهار تنفّر از ستمگر لازم است. {قتل اصحاب الاخدود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 434 قالب : تفسیری موضوع اصلی : برائت- تبری گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تاریخ گذرگاه عبرت است
4) در نقل تاریخ، عبرت‏ها مهم است نه جزئیات. (از مکان اخدود، زمان حادثه، نام و تعداد ستمگران و تعداد شهدا و... سخنى به میان نیامده است، چون اثرى در گرفتن عبرت ندارد.) {قتل اصحاب الاخدود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 434 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : عبرت گرفتن گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تفکر مبارزه با ظلم دارای ارزش است
4) تفکّر ظلم ستیزى و ظالم‏کوبى ارزش است، گرچه ظالم وجود نداشته باشد. (اصحاب اخدود امروز حضور ندارند، چنانکه ابولهب امروز نیست، روحیه تنفّر از آنان باید همچنان زنده باشد. «تبّت یدا ابى لهب و تبّ») {قتل اصحاب الاخدود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تفکر- اندیشه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مقتل و روضه خوانى در قرآن
4) نقل ظلم‏ها و مظلومیّت‏ها و ذکر مصیبت و روضه خوانى، سابقه قرآنى دارد. {اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ویژگی های قرآن گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  سوزاندن، سخت‏ترین نوع عذاب
5) سوزاندن، سخت‏ترین نوع عذاب است و در میان انواع کشتن‏ها، خداوند نام در آتش انداختن مؤمنان را نام برده است. {النار ذات الوقود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عذاب دنیوی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  زشتی رضایت بر ارتکاب گناه، کمتر از خود گناه نیست
7) ارتکاب گناه یک مسئله است، ولى سنگدلى و نظاره‏گرى و رضایت بر آن، مسئله دیگر. {و هم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : گناه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ظالمان بدانند که خدواند شاهد اعمالشان است
7) ستمگرانى که شاهد بر شکنجه مؤمنانند، بدانند که خدا شاهد بر آنان و کار آنهاست. {شاهد و مشهود - هم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ظالم- ظالمین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  استقامت در راه حق تبعات دارد
8) پایدارى بر ایمان، تاوان دارد. {و ما نقموا منهم الاّ ان یؤمنوا} (جمله «یؤمنوا» به جاى «آمنوا» رمز آن است که کفّار از پایدارى مؤمنان ناراحت بودند و اگر دست بر مى‏داشتند شکنجه‏اى در کار نبود.) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : استقامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  کافر منطقی جز تهدید و انتقام ندارد
8) منطق کافر، تهدید و انتقام است. {و ما نقموا منهم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ایمان به خدا در نزد کفار جرم است
8) در نزد کفّار، ایمان بزرگ‏ترین جرم است و جز با دست برداشتن از ایمان به چیز دیگرى راضى نمى‏شوند. {و ما نقموا منهم الاّ أن یؤمنوا...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  خداوند عزیز حامی مؤمنین است
8) کافران بدانند که حامى مؤمنین خداى عزیز است که قدرت انتقام دارد. {یؤمنوا باللّه العزیز} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان راه حل اشکالات وارده بر شهادت در راه خدا
8) جاذبه اتّصال به خداى قادر، اشکالات وارده بر شهادت و از جان گذشتگى در راه خدا را حل مى‏کند. {یؤمنوا باللّه العزیز الحمید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شهادت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  فرمانروایی از آن خداست
9) حکومت واقعى از آنِ خداوند است. {له ملک السموات و الارض} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : مالکیت خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان ویژگی حکومت الهی
9) حکومت الهى همراه با علم و حضور اوست. {واللّه على کُلّ شى‏ءٍ شهید} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 435 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  لعن الهی بر همه شکنجه‏گران تاریخ باد
10) اصحاب اخدود و همه شکنجه‏گران تاریخ، مورد قهر الهى هستند. {الّذین فَتنوا المؤمنین...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 436 قالب : تفسیری موضوع اصلی : لعن- نفرین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  زنان و مردان با ایمان دوشادوش هم در آزار و شکنجه‏ها
10) زنان با ایمان در کنار مردان، آزار و شکنجه‏ها را به جان مى‏خریدند. {فَتنوا المؤمنین و المؤمنات} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 436 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مومنین گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  راه توبه همیشه باز است
10) راه توبه همواره باز است و براى هیچ کس بن‏بست وجود ندارد و لذا یأس از رحمت خدا ممنوع است. (آرى، خداوند حتّى شکنجه‏گرانى که مؤمنان را مى‏سوزاندند، دعوت به توبه کرده است.) {فتنوا... ثمّ لم یتوبوا} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 436 قالب : تفسیری موضوع اصلی : توبه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  توبه‌پذیر بودن خداوند
10) خداوند توبه‏پذیر است، گرچه مدّتى طول کشیده باشد. {ثُمّ} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : تفسیری موضوع اصلی : توبه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نحوه کیفر اصحاب اخدود
10) کیفر سوزاندن، سوزاندن است. {النّار ذات الوقود - عذاب الحریق} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کیفر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  همراهی بشارت و انذار
10) بشارت و انذار باید همراه یکدیگر باشد. {عذاب الحریق... جنات تجرى...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : تفسیری موضوع اصلی : تبلیغ گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  عذاب کافران شکنجه‏گر
10) براى کفّار شکنجه‏گر دو عذاب است: عذاب کفر و عذاب شکنجه. {فلهم عذاب جهنّم و لهم عذاب الحریق} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : عذاب گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  دنیا پلی است به سوی عذاب یا پاداش بی‌نهایت
10) دنیا زودگذر است. هم کامیابى‏هاى ستمگران گذراست و هم سختى‏هاى مؤمنان. به فکر آخرت باشید که عذاب دوزخیان بى پایان و پاداش بهشتیان، جاودان است. {فتنوا المؤمنین... لهم عذاب الحریق - الّذین آمنوا... لهم جنّات} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : دنیا گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  دفاع از مظلوم بر هر زن و مردی واجب است
10) در دفاع از مظلوم، تفاوتى میان زن و مرد نیست. {فَتنوا المؤمنین و المؤمنات ...} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 437 قالب : تفسیری موضوع اصلی : دفاع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  پیام - حسن حميدي سولا
1) " بروج " هشتاد و پنجمین سوره قرآن کریم است که مکی و 22 آیه دارد.
محتوای سوره :
با توجه به فضاى نزول و محتواى سوره به نظر مى‌رسد هدف اصلى سوره آرامش دادن به پیامبر(صلى الله علیه وآله) و تقویت روحیه مؤمنان و تشویقِ آنان به پایدارى در برابر شکنجه‌هاى مشرکان بوده است. (1) این سوره براى توجه دادن انسانها به عظمت پروردگار و زمینه‌سازى براى مطالب بعدى با سوگند به آسمان داراى ستارگان، روز قیامت و شاهد و مشهود (گواه‌و گواهى شده) آغاز مى‌شود. سپس براى تسلّى دادن به پیامبر(صلى الله علیه وآله)و یارانش که به سبب ایمان‌به خداوند، به دست مشرکان به شدت شکنجه مى‌شدند، داستان اصحاب اُخدود را بیان مى‌کند. بر پایه یک نظر (روایت) اصحاب اخدود گروهى از یهودیان بودند که مسیحیان مؤمن را فقط به سبب ایمانشان به خداوند در گودال هایى از آتش مى‌سوزاندند تا از ایمانشان دست بردارند. (2)
فضیلت سوره :
در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر کس سوره بروج را قرائت کند ده برابر روزهای جمعه و روزهای عرفه ای که او درک کرده است به او پاداش داده می شود.(3)
امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند: هر کس سوره بروج را در نمازهای واجب خود بخواند در محشر و موقف هایی که در پیش خواهد داشت همراه با پیامبران و رسولان و صالحان خواهد بود زیرا سوره بروج سوره پیامبران است.(4) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر قرائت این سوره در نمازهای مختلف روزانه سفارش می فرمودند.(5)
آثار و برکات سوره :
1) برطرف کننده ترس و سختی از انسان
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: قرائت سوره بروج انسان را از ترساننده ها و سختی ها نجات می بخشد.(6)
2) به راحتی کودک را از شیر جدا کنید
امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: اگر بخواهند کودکی را از شیر جدا کنند و شیر را از او بگیرند این سوره را بر او بخوانند. این دو ره برای او آسان خواهد شد و هر کس هنگام خواب این سوره را بخواند تا صبح در امان خدا خواهد بود.(7)
3) برای رفع مسمومیت
امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره بروج را بر آب بخواند و به کسی که سم خورده است بنوشاند سم به او آسیبی نمی رساند. (8)

پی نوشت ها :
1- التفسیر الکبیر، ج‌31، ص‌114؛ نمونه، ج‌26، ص‌324؛ الموسوعة القرآنیه، ج‌11، ص‌171.
2- السیرة النبویه، ج‌1، ص‌35‌ـ‌36؛ مجمع‌البیان، ج‌10، ص‌709.
3- مجمع البیان، ج10، ص310
4- ثواب الاعمال، ص122
5- بحارالانوار، ج89، ص321
6- تفسیرالبرهان، ج5، ص621
7- همان
8 - مکارم الاخلاق، ص365 [ نظرات / امتیازها ]
منبع : سایت تبیان قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره بروج گوینده : حسن حمیدی سولا
  شگفتیهاى آفرینش - نيره تقي زاده فايند
1) آسمان، موجودى شگفت است و برج هاى آن بر شگفتى اش افزوده است.

و السماء ذات البروج [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : آسمان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  خالقیت خدا - نيره تقي زاده فايند
2) قدرت خداوند بر آفرینش آسمان و برج هاى آن، نشانه صداقت او در وعده آمدن قیامت است.*

و السماء ذات البروج . و الیوم الموعود

یاد کردن قیامت ـ پس از ذکر آسمان و برج هاى آن ـ ممکن است به این لحاظ باشد که توجّه به آسمان، باور به قیامت را تقویت مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : خداوند گوینده : نیره تقی زاده فایند
  سوگند به مؤمنان سوخته - نيره تقي زاده فايند
3) سوگند خداوند به مؤمنانى که در ملأ عام شکنجه شده و در برابر چشمان دشمن، سوزانده مى شوند.

و مشهود

داستان اصحاب «اخدود» ـ که پس از این آیه مطرح شده است ـ به ویژه آیه «و هم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود» قرینه بر احتمالى است که درباره مصداق «مشهود» گفته شده است. در این نظر تقدیر آن «مشهود علیهم» است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : نیره تقی زاده فایند
  فرجام اصحاب اخدود - نيره تقي زاده فايند
4) کشته شدن و نابودى، سزاوارترین فرجام براى اصحاب اخدود

قتل أصحـب الأُخدود

روایات در این اختلاف دارند که قصه «اصحاب اخدود» در یمن اتفاق افتاده، یا حبشه و یا جاى دیگر؟ و این که درباره مسیحیان بوده، یا غیر آنان؟ چنانچه این قضیه مکرر انجام گرفته باشد، مى توان گفت: آیه شریفه، ناظر به موردى خاص نبوده; بلکه نظرى عام به تمام آنها دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر راهنما قالب : تفسیری موضوع اصلی : فاسد گوینده : نیره تقی زاده فایند
  منظور از شاهد و مشهود چیست ؟ - ليلا حسين زاده
3) در اینکه منظور از شاهد و مشهود چیست ؟ تفسیرهاى بسیار فراوانى ذکر کرده‏اند که بالغ بر سى تفسیر مى‏شود ، و مهمترین آنها تفسیرهاى زیر است:
1 -شاهد شخص پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) است چنانکه قرآن مى‏گوید : یا ایها النبى انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا : اى پیغمبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم ( احزاب 45).
و مشهود همان روز قیامت است ، چنانکه قرآن مى‏گوید ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود : روز قیامت روزى است که همه مردم در آن جمع مى‏شوند ، و روزى است کاملا مشهود و آشکار ( هود 103 ) .
2 -شاهد گواهان عمل انسانند ، مانند اعضاى پیکر او چنانکه در آیه 24 سوره نور مى‏خوانیم : یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون : روزى که زبانها و دستها و پاهایشان به اعمالى که انجام داده‏اند گواهى مى‏دهد.
و مشهود انسانها و اعمال آنها هستند.
3 -شاهد به معنى روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین در مراسم بسیار مهم نماز آن روز است.
و مشهود روز عرفه است که زائران بیت الله الحرام شاهد و ناظر آن روزند ، در روایتى از پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) و امام باقر (علیه‏السلام‏) و امام صادق (علیه‏السلام‏) این تفسیر نقل شده است .
4 -شاهد روز عید قربان و مشهود روز عرفه ( روز ما قبل آن ) مى‏باشد.
در حدیثى آمده است که مردى وارد مسجد پیغمبر اکرم (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) شد کسى را دید که نشسته و از رسول الله (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) حدیث نقل مى‏کند ، مى‏گوید : تفسیر این آیه را از او خواستم گفت : آرى شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است ، از او گذشتم به دیگرى رسیدم که از رسول الله (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) سخن مى‏گوید، تفسیر همین آیه را از او خواستم ، گفت : شاهد روز جمعه و مشهود روز عید قربان است ، از او نیز گذشتم به نوجوانى رسیدم خوشرو که او نیز از رسول خدا حدیث مى‏گفت گفتم : از تفسیر این آیه برایم سخن بگو ، گفت : شاهد محمد (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) است و مشهود روز قیامت آیا نشنیده‏اى که خداوند مى‏فرماید : یا ایها النبى انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و نیز نشنیده‏اى که مى‏گوید : ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود.
من سؤال کردم نخستین نفر که بود گفتند : ابن عباس ، دومین نفر را پرسیدم ، گفتند : عبد الله بن عمر ، و از سومین نفر سؤال کردم گفتند : حسن بن على (علیهماالسلام‏) است!
5 -منظور از شاهد شبها و روزها است ، و مشهود بنى آدم است که به اعمال او گواهى مى‏دهد ، همان گونه که در دعاى امام زین العابدین (علیه‏السلام‏) در دعاى صباح و مساء مى‏خوانیم : هذا یوم حادث جدید و هو علینا شاهد عتید ، ان احسنا ودعنا بحمد ، و ان اسانا فارقنا بذنب : این روز تازه‏اى است که شاهد آماده بر اعمال ما است ، اگر نیکى کنیم با حمد و سپاس ما را وداع مى‏گوید ، و اگر بد کنیم با نکوهش و مذمت از ما جدا مى‏شود .
6 -منظور از شاهد ملائکه و مشهود قرآن است.
7 -منظور از شاهد حجر الاسود و مشهود حاجیانند که در کنار آن مى‏آیند و دست بر آن مى‏نهند.
8 -شاهد خلق است و مشهود حق است.
9 -منظور از شاهد امت اسلامى است و مشهود امتهاى دیگر همانگونه که در آیه 143 سوره بقره آمده است : لتکونوا شهداء على الناس هدف این است که شما گواه بر دیگر امتها باشید.
10 -شاهد پیامبر اسلام (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) و مشهود سایر انبیاء هستند ، به گواهى آیه 41 سوره نساء و جئنا بک على هؤلاء شهیدا : در آن روز ما تو را به عنوان گواه بر آنها ( بر پیامبران دیگر ) مى‏آوریم .
11 -یا اینکه شاهد پیامبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) و مشهود امیر مؤمنان على (علیه‏السلام‏) است.
البته تناسب این آیه با آیات قبل ایجاب مى‏کند که اشاره به شهود روز قیامت باشد ، اعم از پیامبر اسلام (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) یا سایر پیامبران نسبت به امتهاى خود ، و ملائکه و فرشتگان و اعضاء پیکر آدمى و شب و روز ، و مانند آنها ، و مشهود انسانها یا اعمال آنها است.
و به این ترتیب بسیارى از تفاسیر فوق درهم ادغام مى‏شود و در یک مجموعه با یک مفهوم وسیع خلاصه مى‏گردد .
ولى تفسیرهائى مانند روز جمعه و روز عرفه و روز عید از این معنى جدا است ، هر چند آنها نیز از شهود روز محشر و گواهان اعمال انسانها هستند ، بلکه هر یک از این ایام پر اجتماع خود صحنه‏اى از رستاخیز در این دنیا محسوب مى‏شود.
با توجه به این بیان روشن مى‏شود که میان تفاسیر فوق تضادى وجود ندارد ، و ممکن است در مفهوم گسترده شاهد و مشهود جمع باشد ، و این از نشانه‏هاى عظمت قرآن است که مفاهیمى چنان گسترده دارد که تفسیرهاى زیادى را در خود جاى مى‏دهد ، چرا که شاهد هرگونه گواه را شامل مى‏شود ، و مشهود هر چیزى را که بر آن گواهى مى‏دهند ، و اینکه هر دو به صورت نکره ذکر شده است اشاره به عظمت این شاهد و مشهود است که در تمام تفسیرهاى بالا به خوبى منعکس مى‏باشد .
نکته قابل توجه اینکه پیوند ظریفى در میان این قسمتهاى چهارگانه از یکسو ، و مطلبى که براى آن سوگند یاد شده از سوى دیگر وجود دارد ، آسمان و ستارگان درخشان و برجهاى موزونش همگى نشانه نظم و حساب است و یوم موعود صحنه روشنى از حساب و کتاب ، و شاهد و مشهود نیز وسیله‏اى است براى رسیدگى دقیق به این حساب ، وانگهى همه این سوگندها براى آن است که به شکنجه‏گران ظالم هشدار دهد اعمال آنها در برابر مؤمنان راستین
همگى ثبت و ضبط ، و براى روز موعود نگهدارى مى‏شود ، و شهودى که گرداگرد وجود شما را فرا گرفته‏اند ، اعم از فرشتگان ، و اعضاى پیکر و شبها و روزها ، و مانند آن همه این کارها را زیر نظر دارند و در آن روز گواهى مى‏دهند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گوینده : لیلا حسین زاده
  پیام این آیات - مسعود ورزيده
1)


همه این بیانات حاکی از این است که شما در کاری که با مومنان کردید، اشتباه کردید، آن کسی که آسمانها و زمین در قبضه قدرت اوست و کسی نمی‌تواند از شهود او خارج شود و شما هم نمی‌توانید، کاری خارج از شهود او انجام دهید، و کسی هم که مومنان را شکنجه می‌کند، حتما مردود است، حتما محکوم است و حتما مورد عذاب قرار خواهد گرفت چرا که با فرمانروای آسمانها و زمین در افتاده است و کار به جایی نخواهد برد.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره بروج گوینده : مسعود ورزیده
  آتش جهل اخدود - صبا ناصري
1) اصحاب اخدود چون بر قلبشان غرور و خشم غلبه یافته بود چشم هایشان را بر روی حق بستند و مومنان را در آتش جهل خود سوزاندند پروردگار در این آیات به آن ها زنهار می زند:آسمانی که دارای ستارگان است .ستارگانی که آتش آنها چندین برابر خندق های آتش شماست را خداوند خلق کرده است به شعله آتشی مغرور گشتید و گمان بردید که قدرت در ید اختیار شماست؟مرگ بر صاحبان و آدم سوزان خندق [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفکر شخصی قالب : اخلاقی موضوع اصلی : جاهلیت گوینده : صبا ناصری
  قسم خداوند و تذکر و یادآوری روز قیامت - حسين جمالي
2) [و قسم به روزی که وعده داده شده (روز قیامت، روز رستاخیز) ]
الیوم و موعود؛ یکی از نام های قیامت است و به نظر من دلیل این قسم و خطاب به اصحاب اخدود میتواند یک نوع یاد آوری روز قیامت باشد و اینکه تأکید بر آن خود یک نوع ترس به دل آنان می اندازد که بدانند خداوند با کسی شوخی ندارد و... [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : عذاب گوینده : حسین جمالی