از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 592 حزب : 119 جزء : سي ام سوره : غاشیة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(عامله ناصبه ):(ازسیمایشان خستگی وتعب ناشی ازتلاشهای بی نتیجه نموداراست ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - گرفتاران پستى و خوارى در قیامت، براى رهایى خود تلاش کرده، خویش را به سختى و زحمت خواهند انداخت.

عاملة ناصبة

مراد از «عمل» در قیامت ـ به قرینه آیه قبل ـ تلاش دوزخیان براى رهایى از مخمصه اى است که آنان را به خشوع و ذلت افکنده است. «نَصَب» به معناى تعب است. (مفردات راغب)، بنابراین «ناصبة» به معناى کسانى است که خود را به رنج و سختى مى اندازند. به قرینه «یومئذ» در آیه قبل مى توان گفت که این دو وصف مربوط به آخرت است.

2 - تلاش بى حاصل و رنج و زحمت بیهوده، نمونه اى از گرفتارى هاى قیامت براى برخى از مردم

حدیث الغـشیة ... عاملة ناصبة

3 - اهل دوزخ، تلاش هاى پرمشقّت خود در دنیا را بى نتیجه دیده و براى رهایى از پستى و ذلّت در قیامت، از آن بهره اى نخواهند برد.

وجوه یومئذ خـشعة . عاملة ناصبة

چنانچه دو وصف «عاملة» و «ناصبة»، مربوط به تلاش و رنج در دنیا باشد; مراد این خواهد بود که صاحبان «وجوه خاشعة» تا زمانى که در دنیا بودند، کارهاى پرزحمت انجام مى دادند; ولى اکنون در قیامت از آن بى بهره اند. گفتنى است که جمله «لسعیها راضیة» (در آیات بعد) ـ که در وصف گروه مقابل این افراد است ـ با این احتمال سازگارتر است.

4 - عمل گروهى از مردم، در قیامت حبط خواهد شد.

عاملة ناصبة

5 - اهل دوزخ، از تلاش هاى خویش در دنیا، جز رنج و تعب در آخرت سودى نخواهند برد.

عاملة ناصبة

جمله «لسعیها راضیة» (در آیات بعد) ـ که ناظر به گروه مقابل اهل دوزخ است ـ از سعى آنها در دنیا و رضایتشان در آخرت سخن گفته است. در نتیجه این آیه، ناظر به عمل دوزخیان در دنیا و «نَصَبْ» (تعب) آنان در آخرت خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
اینگونه‌ افراد دوزخی‌ طعامی‌ ندارند مگر ضریع‌. ‌إبن‌ عباس‌ میگوید:

پیامبر اعظم‌ اسلام‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ میفرمود: ضریع‌ چیزی‌ ‌است‌ ‌در‌ دوزخ‌ شبیه‌ ‌به‌ خار، ‌که‌ ‌از‌ صبر (بفتح‌ صاد و کسر باء ‌که‌ عصاره درخت‌، ‌ یا ‌ گیاه‌ دنیوی‌ ‌است‌) تلخ‌تر، ‌از‌ مردار بدبوتر، ‌از‌ آتش‌ سوزنده‌تر‌گواهی‌ می‌دهند و ‌اینکه‌ ‌خود‌ رنج‌ ‌است‌.

ولی‌ ‌از‌ عمل‌ ‌در‌ آخرت‌ سودی‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ نمی‌رسد، و ‌از‌ رنجی‌ ‌که‌ می‌برند هیچ‌ چیزی‌ کسب‌ نمی‌کنند، ولی‌ ‌اگر‌ اندکی‌ ‌به‌ ‌خود‌ ‌در‌ دنیا رنج‌ می‌دادند، ‌در‌ آخرت‌ ‌به‌ آسایشی‌ دراز مدت‌ دست‌ می‌یافتند، و چنان‌ ‌که‌ امام‌ امیر المؤمنین‌‌-‌ ‌علیه‌ ‌السلام‌‌-‌ گفته‌ ‌است‌: «چند روزی‌ کوتاه‌ شکیبایی‌ پیشه‌ کردند و ‌در‌ پی‌ ‌آن‌ ‌به‌ آسایشی‌ دراز دست‌ یافتند».

‌در‌ بعضی‌ ‌از‌ نصوص‌ مأثور تفسیر ‌آیه‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ کسان‌ می‌کنند ‌که‌ ‌در‌ دنیا ‌به‌ کار برمی‌خیزند و رنج‌ می‌برند، ولی‌ ‌در‌ راه‌ نادرست‌ و ‌بر‌ خطا، ‌پس‌ سر سوزنی‌ ‌از‌ عمل‌ ‌خود‌ سود نخواهند برد، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ طاغوتان‌ ‌را‌ دوست‌ می‌داشتند، نه‌ امامان‌ راهنما و پیروان‌ ‌ایشان‌ ‌را‌.«2» و ‌از‌ امام‌ امیر المؤمنین‌‌-‌ ‌علیه‌ ‌السلام‌‌-‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌ آنان‌ مردم‌ حروراء ‌یعنی‌ خوارجی‌ بودند ‌که‌ ‌رسول‌ اللّه‌‌-‌ ‌صلی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ یاد کرد و ‌گفت‌: «نماز خواندن‌ خودتان‌ ‌را‌ ‌با‌ نماز خواندن‌ ‌ایشان‌، و روزه‌ گرفتن‌ خودتان‌ ‌را‌ ‌با‌ روزه‌ گرفتن‌ ‌ایشان‌، و اعمال‌ خودتان‌ ‌را‌ ‌با‌ اعمال‌ ‌ایشان‌ کوچک‌ می‌کنید، ‌از‌ دین‌ چنان‌ خارج‌ می‌شوند ‌که‌ پیکان‌ ‌از‌ تن‌ شکار تیر خورده‌ خارج‌ می‌شود».«3»

‌اینکه‌ تأویلی‌ نیکو ‌برای‌ ‌آیه‌ ‌است‌، جز ‌اینکه‌ ‌که‌ تفسیر ‌آن‌‌-‌ بنا ‌بر‌ آنچه‌ ‌از‌ سیاق‌ آشکار می‌شود‌-‌ عامتر و شاملتر ‌است‌.

‌از‌ ‌إبن‌ عباس‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌است‌ ‌که‌ آنان‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ وا می‌دارند ‌که‌ ‌از‌ کوهی‌ آهنین‌ ‌در‌ دوزخ‌ بالا روند، و ‌از‌ ‌اینکه‌ کار سخت‌ رنج‌ می‌برند، ‌از‌ ‌آن‌ روی‌ ‌که‌ ‌با‌ غل‌ و زنجیر بسته‌اند و ‌در‌ میان‌ آتش‌ حرکت‌ می‌کنند، همچون‌ شترانی‌ ‌که‌ ‌به‌ گل‌ گرفتار شده‌اند و ‌در‌ ‌آن‌ پیش‌ می‌روند، و بالا رفتن‌ ‌ایشان‌ ‌در‌ صعود آتش‌ ‌است‌، و فرود آمدنشان‌ ‌در‌ هبوط ‌آن‌.
‌در‌ بعضی‌ ‌از‌ روایات‌ آمده‌ ‌است‌ ‌که‌: آنان‌ ‌در‌ گوشه‌ای‌ ‌از‌ جهنم‌ دری‌ ‌را‌ ‌به‌ طرف‌ بهشت‌ می‌یابند و ‌برای‌ نزدیک‌ شدن‌ ‌به‌ ‌آن‌ تلاش‌ می‌کنند و چون‌ ‌به‌ ‌آن‌ نزدیک‌ می‌شوند ‌آن‌ ‌در‌ ‌بر‌ روی‌ آنان‌ بسته‌ می‌شود.

کار کردن‌ و رنج‌ دیدن‌ آنان‌ ‌به‌ ‌هر‌ صورتی‌ ‌که‌ بوده‌، ‌اگر‌ یک‌ دهم‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ دنیا ‌به‌ کار درست‌ و رنج‌ دیدن‌ ‌از‌ ‌آن‌ مصرف‌ می‌کردند، ‌برای‌ ‌ایشان‌ کفایت‌ می‌کرد و بهشت‌ و نعیم‌ ‌آن‌ بهره ‌ایشان‌ می‌شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - مجمع البیان
آنان کسانى هستند که همواره در زندگى دنیا تلاش کرده و رنج بیهوده برده اند.

آنچه آمد ترجمه و دریافتى از آیه است و در تفسیر آن دیدگاه ها یکسان نیست:

1 - به باور پاره اى از جمله «حسن» منظور این است که: آنان در آتش دوزخ به انجام کارهاى دشوار نا گزیر مى گردند تا رنج و عذاب بیشترى بچشند؛ چرا که آنان در دنیا براى خدا کارى انجام ندادند؛ به همین دلیل در آتش دوزخ به تلاش و کوشش ناگزیر مى گردند تا با تلاش و رنج بسیار غل ها و زنجیرهاى آتشین را از دست و پا و سر وگردن خود دور سازند.

«ضحاک» بر ان است که: آنان ناگزیر مى گردند تا از کوه آهنین و آتشین در دوزخ بالا روند.

و از دیدگاه «کلبى» آنان ناگزیر مى گردند که با چهره هایشان در آتش کشیده شوند.

2 - اما به باور برخى از جمله «سدى» و «عکرمه» منظور این است که: گناهکاران و ظالمان آنان هستند که در دنیا رنج بسیار برده و در سراى آخرت در آتش مى سوزند و رنج مى برند.

3 - گروهى از جمله «سعیدبن جبیر» از «ابن عباس» آورده اند که: منظور راهبان و تارکان دنیا و بدعت سازان هستند که در دنیا بر اساس پندارها و بافته هاى بى اساس خویش در عبادت خدا رنج بیهوده اى را مى برند، اما جز عذاب و بدبختى نمى دروند.

امام صادق در مورد پاره اى از این تاریک اندیشان فرمود:

کل ناصب لنا و ان تعبد واجتهد یصیر الى هذه الآیه...

هر بداندیش و بدرفتارى نسبت به ما خاندان رسالت، گرچه خدا را به باور خود بپرستد و تلاش و کوشش بسیارى در دیندارى کند، مصداق آیه مورد بحث است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر نمونه
((اینها کسانى هستند که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند))، (عاملة ناصبة ).
تلاش و کوشش زیادى در زندگى دنیا به خرج مى دهند، ولى هیچ فایده اى جز خستگى در حقیقت نصیبشان نمى شود، نه عمل مقبولى در درگاه خدا دارند، و نه چیزى از آنهمه ثروتهایى که اندوخته اند مى توانند با خود ببرند، و نه نام نیکى از خود به یادگار مى گذارند، و نه فرزند صالحى ، آنها زحمتکشان خسته و بینوایند، و چه تعبیر رسایى است جمله ((عاملة ناصبة )) در حق آنان .
بعضى در تفسیر این جمله گفته اند: منظور این است که در این دنیا عمل مى کنند، اما خستگى و رنج در آخرت مى برند!
و بعضى گفته اند: مجرمان را در دوزخ وادار به انجام اعمال شاقه و طاقت فرسا مى کنند تا عذاب بیشترى ببینند.
اما تفسیر اول از میان این سه تفسیر صحیح تر به نظر مى رسد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص:111
عامِلَةٌ ناصِبَةٌ:
بیگانگان در دنیا هر چه عمل صالح نموده بیهوده معرفى خواهد شد از نظر اینکه اعمال خیر آنان ارتباط با ساحت پروردگار نداشته و از شرک و کفر سر چشمه گرفته و شعار آن شرک بوده ناگزیر بى‏ارزش و بیهوده خواهد بود مانند ذرات خاک و خاکستر که در معرض باد تند قرار بگیرد پراکنده شده عمل نیک و کارهاى خیر بیگانگان نیز این چنین خواهد بود.
چنانچه بیگانه بناى عام المنفعة خیرى گذارد چنین پندارد که براى او نفعى خواهد داشت در صورتى که از نظر اینکه عمل او داراى شعار عبودیت نبوده فقط صلاح و آثار خیر دنیوى براى او خواهد داشت ولى در آخرت اجر و ثوابى و بهره‏اى از آن نخواهد داشت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.