از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «ناعمه»
8) کلمه «ناعمه» یا از «نعومة» است، پس عبارت آیه کنایه است از بهجت و سروری که از باطن به ظاهر انسان سرایت می‏کند، و هر بیننده را از مسرت باطنی باخبر می‏سازد، هم چنان که در جاى دیگر فرموده «تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ» (مطففین/24)، و یا از «نعمت» است که در این صورت ناعمه به معنای متنعمه خواهد بود.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 457 و 458 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
  مراد از «سعی» چیست؟
9) مراد از «سعی» تلاش و فعالیت دنیایی با اعمال صالح است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل صالح گوینده : علامه طباطبایی
  نوع «لام» در آیه
9) «لام» در این آیه را در اصطلاح، لام تقویت می‏گویند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : قواعد عربی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
  «عالی بودن بهشت» به چه معناست؟
10) مراد از «عالی بودن بهشت» ارتفاع درجات و شرافت و جلالت قدر و گوارایی عیش آن است، چون در بهشت حیاتی هست که دنبالش مماتی نیست، و لذتى است که آمیخته با الم و درد نیست، و سرورى هست که مشوب با هیچ غم و اندوهى نیست، و اهل بهشت نه تنها هر چه دوست بدارند در دسترسشان هست، بلکه لذایذى هست که ما فوق خواست آنان است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : علامه طباطبایی
  معنای کلمه «لاغیه»
11) معنای آیه این است که وجوه نامبرده و یا به عبارتی اهل بهشت، در بهشت حتی یک کلمه لاغیه -بیهوده و بی‏فایده - نمی‏شنوند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
  وجود چشمه‌های مختلف در بهشت
12) مراد از کلمه «عین» جنس چشمه است، نه اینکه بخواهد بفرماید در بهشت تنها یک چشمه هست، چون در جای دیگر صریحا فرموده در بهشت چشمه‏هایی هست، مانند چشمه سلسبیل و چشمه شراب و چشمه طهور و غیر آن. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : علامه طباطبایی
  «مرفوع بودن تخت» در بهشت به چه معناست؟
13) کلمه «سرر» جمع «سریر -تخت» است، و منظور از «مرفوع بودن تخت»، مرفوع بودن مقام و منزلت کسی است که بر آن تکیه می‏زند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : علامه طباطبایی
  معنای کلمه «اکواب»
14) کلمه «اکواب» جمع «کوب» است، که به معنای آفتابه بدون خرطوم و دسته است (که در فارسی آن را تنگ می‏گویند) که در آن شراب می‏گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
  معنای کلمه «نمارق»
15) کلمه «نمارق» جمع «نمرقه» است، که به معنای بالش و پشتی است، که بدان تکیه می‏دهند. و «مصفوفه بودن نمارق» به این معنا است که این پشتی‏ها را در مجلس پشت سر هم بگذارند، همانطور که در مجالس فاخر دنیا چنین می‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 458 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
  معنای کلمه «زرابی»
16) کلمه «زرابی» جمع «زربیه» است، و زربیه به معنای بساط فاخر است، و منظور از مبثوثه آن مبسوطه بودن و گسترده شدن آن است، تا رویش بنشینند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 459 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
  معنای کلمه «لاغیه» در کلام معصوم (علیه‌السلام)
11) در تفسیر قمى در ذیل آیه «لا تَسْمَعُ فِیها لاغِیَةً» آمده که امام (علیه‌السلام) فرمود: لاغیه به معناى شوخى و دروغ است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج:20، ص: 462 قالب : روایی موضوع اصلی : دروغ گوینده : علامه طباطبایی
  معنای «ناعمه»
8) «ناعمة» به معناى در ناز و نعمت به سر بردن است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 462 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «لاغیة»
11) «لاغیة» به معناى گفتار بیهوده است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 462 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «عین»
12) کلمه «عین» به معناى چشمه، بر یک یا چند چشمه قابل تطبیق است و به دلیل آیه 15 سوره ذاریات، چشمه‏هاى بهشتى متعدد است. «ان المتقین فى جنّات و عیون» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 463 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «سرر» و «مرفوعة»
13) «سُرر» و «سرور» از یک ریشه است. سریر به تختى گفته مى‏شود که براى سرور باشد.

کلمه «مرفوعة» نشانه جایگاه بلند تخت‏هاى بهشتى است که بر صحنه‏هاى دیدنى بهشت اشراف دارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 463 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «اکواب»
14) «اکواب» جمع «کوب» بر وزن خوب به معناى قدحى است که دسته ندارد. در سوره واقعه آیات 17 و 18 انواع ظرف‏ها آمده است. «باکواب و اباریق و کأس من معین» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 463 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «نمارق»
15) «نمارق» جمع «نمرقة» به معناى بالش و پشتى کوچک است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 463 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای «زرابىّ»
16) «زرابىّ» فرش فاخر و زربافت است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 463 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نعمات بهشتیان - محمد سجاد ابراهيمي
8) به دنبال توصیفى که در آیات گذشته از حال مجرمان و بدکاران در جهان دیگر و عذابهاى دوزخى آمده، در این آیات (8-16) به شرح حال مؤمنان نیکوکار، و توصیف نعمتهاى بى‏نظیر بهشتى مى‏پردازد تا قهر را با مهر بیامیزد و انذار را با بشارت همراه سازد. مى‏فرماید: چهره‏هایى در آن روز شاداب و با طراوت و غرق در سرور است (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ) به عکس چهره بدکاران که در آیات قبل به آن اشاره شده بود که غرق ذلت و اندوه است.
این چهره‏ها چنان مى‏نماید که از سعى و تلاش خود راضى و خشنود است (لِسَعْیِها راضِیَةٌ) به عکس دوزخیان که از تلاش و کوشش خود جز خستگى و رنج بهره‏اى نبردند و (عامِلَةٌ ناصِبَةٌ) بودند؛ بهشتیان نتائج تلاش و کوشش خود را به احسن وجه مى‏بینند و کاملا راضى و خشنودند؛ تلاشهایى که در پرتو لطف خدا به اضعاف مضاعف، گاه ده برابر و گاه هفتصد برابر و گاه بیشتر رشد و نمو یافته و گاهى با آن جزاى بى‏حساب را خریدارى کرده‏اند: إِنَّما یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ (زمر- 10).
سپس به شرح این مطلب پرداخته، مى‏گوید: آنان در بهشتى عالى قرار دارند (فِی جَنَّةٍ عالِیَةٍ). بعد به توصیف دیگرى از این بهشت که جنبه روحانى و معنوى دارد پرداخته مى‏افزاید: در آنجا هیچ سخن لغو و بیهوده‏اى را نمى‏شنوى (لا تَسْمَعُ فِیها لاغِیَةً) (لاغیة گرچه اسم فاعل است، ولى در اینگونه موارد به معنى چیزى است که توأم با" لغو" باشد لذا آن را به" ذات لغو" تفسیر کرده‏اند) نه سخنى که حاکى از نفاق باشد، یا عداوت و جنگ و جدال، و یا کینه- توزى و حسد، نه سخنان دروغ، نه تهمت و افترا، نه غیبت و ایذاء، و نه حتى لغو و بى‏فایده.
چه آرام‏بخش است محیطى که از همه این سخنان پاک باشد، و اگر درست بیندیشیم قسمت عمده ناراحتیهاى زندگى دنیا از شنیدن اینگونه سخنان است که آرامش روح و جان و نظامات اجتماعى را برهم مى‏زند و آتش فتنه‏ها را شعله‏ور مى‏سازد.
بعد از ذکر این نعمت روحانى و آرامش که بر روح و جان بهشتیان به خاطر نبودن سخنان لغو و بیهوده حکم‏فرماست به بیان قسمتى از نعمتهاى مادى بهشت پرداخته، مى‏گوید: در آن بهشت چشمه‏ها جارى است (فِیها عَیْنٌ جارِیَةٌ). البته وجود چشمه‏هاى متعدد علاوه بر افزودن بر زیبایى و طراوت، این فایده را نیز دارد که هر کدام نوشابه مخصوصى دارد و ذائقه بهشتیان را هر زمان با انواع شراب طهور شیرین و معطر مى‏کند.
بعد از ذکر چشمه‏ها به سراغ تختهاى بهشتى مى‏رود، و مى‏فرماید: در آن باغهاى بهشتى تختها و سریرهایى بلند وجود دارد (فِیها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ). بلند بودن این تختها به خاطر آن است که بهشتیان بر تمام مناظر و صحنه‏هاى اطراف خود مسلط باشند، و از مشاهده آن لذت برند.
" ابن عباس" مى‏گوید: این تختهاى بلند چنان هستند که وقتى صاحبان آنها اراده جلوس بر آن کنند تواضع مى‏کند و فرو مى‏نشیند، و بعد از جلوس به حال اول بازمى‏گردد. این احتمال نیز وجود دارد که توصیف این تختها به" مرفوعة" اشاره به گرانبها بودن آنها است، و آن گونه که بعضى گفته‏اند از قطعات طلا ساخته شده، و مزین به زبرجد و در و یاقوت است. جمع میان هر دو تفسیر نیز ممکن است.
و از آنجا که استفاده از آن چشمه‏هاى گوارا و شرابهاى طهور بهشتى، نیاز به ظرفهایى دارد، در آیه بعد مى‏افزاید: قدحهاى زیبا و جالبى در کنار این چشمه‏ها گذارده شده (وَ أَکْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) هر زمان اراده کنند قدحها از چشمه‏ها پر مى‏شود، و در برابر آنان قرار مى‏گیرد، تازه به تازه مى‏نوشند، و سیراب مى‏شوند و لذت مى‏برند، لذتى که توصیفش براى ساکنان دنیا غیر ممکن است.
توجه به این نکته لازم است که در قرآن تعبیرات مختلفى در باره ظرفهاى شراب طهور بهشتیان آمده، در اینجا و بعضى از آیات دیگر تعبیر به" أکواب" شده، در حالى که در بعضى از آیات دیگر تعبیر به" اباریق" جمع" ابریق" به معنى ظرفى که داراى دسته و لوله براى ریختن مایعات است یا" کاس" (به معنى جام پر از شراب) آمده است، مانند یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَکْوابٍ وَ أَبارِیقَ وَ کَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ:" گرداگرد آنها نوجوانانى مى‏گردند که همیشه طراوت جوانى را دارا هستند، در حالى که قدحها و کوزه‏ها و جامهایى پر از شراب طهور در دست دارند و به آنها عرضه مى‏کنند" (واقعه- 17 و 18).
باز به نکته‏هاى بیشترى از جزئیات نعمتهاى بهشتى پرداخته، اضافه مى‏کند: در آنجا بالشها و پشتیهایى بر تختها وجود دارد که صف داده شده است (وَ نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ). تعبیر به" مصفوفة" اشاره به تعدد و نظم خاصى است که بر آنها حاکم است، این تعبیر نشان مى‏دهد که آنها جلسات انس دستجمعى تشکیل مى‏دهند، و این اجتماع که خالى از هر گونه لغو و بیهوده‏گى است، و تنها از الطاف الهى و نعمتهاى بى‏پایان او، و نجات از درد و رنجهاى دنیا و عذاب آخرت، در آن سخن گفته مى‏شود چنان لطف و لذتى دارد که چیزى با آن برابرى نمى‏کند.
و در آخرین آیه مورد بحث به فرشهاى فاخر بهشتى اشاره کرده، مى‏فرماید: در آنجا فرشهایى گرانبها و بسیار زیبا گسترده شده (وَ زَرابِیُّ مَبْثُوثَةٌ).
و پیدا است به موازات این وسائل آسایش و لذت، چه وسائل دیگرى در آنجا وجود دارد که مشت نمونه خروار است.
در این آیات هفت نعمت مهم بهشتى ذکر شده که هر یک از دیگرى جالبتر و زیباتر است.
کوتاه سخن اینکه بهشت جایگاهى است بى‏نظیر از هر جهت و خالى از هر گونه ناراحتى و جنگ و جدال، با انواع میوه‏هاى رنگارنگ، و نغمه‏هاى دلپذیر و چشمه‏هاى آب جارى، و شرابهاى طهور، و خدمتگزارانى شایسته و همسرانى بى‏مانند، و تختهایى مرصع، و فرشهایى فاخر، و دوستانى با صفا و ظروف و قدحهایى جالب در کنار چشمه‏ها، و خلاصه نعمتهایى که نه بالفاظ محدود این جهان قابل شرح است، و نه در عالم خیال قابل درک، و همه اینها در انتظار مقدم مؤمنانى است که با اعمال صالح خود اجازه ورود در این کانون نعمت الهى را کسب کرده‏اند. فراتر از این لذات مادى لذات معنوى، و برتر از همه" لقاء اللَّه" و جلوه‏هاى محبوب، و الطاف آن معبود است که اگر یک لحظه آن به دست آید بر تمام نعمتهاى مادى بهشت برترى دارد، و به گفته شاعر.
گرم به دامن وصل تو دسترس باشد دگر ز طالع خویشم چه ملتمس باشد؟!

اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست مرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس باشد
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نمونه، ج‏26، ص: 420-425 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : آیت الله مکارم شیرازی
  قلبهای بهشتیان - نيره تقي زاده فايند
12) از قلب و روان آنان نیز همه ناگواریها و مکاره زائل خواهد شد

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : انوار درخشان، قالب : تفسیری موضوع اصلی : قلب- صدر گوینده : نیره تقی زاده فایند
  اهل بهشت - نيره تقي زاده فايند
11) بهشتیان فقط سخن حکیمانه مى‏گویند و خدا را مى‏ستایند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه جوامع الجامع، قالب : تفسیری موضوع اصلی : خرد- عقل گوینده : نیره تقی زاده فایند
  اسایش - نيره تقي زاده فايند
14) تحمل‌ رنج‌ دنیا آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ گرفتار رنج‌ و محنت‌ شدن‌ ‌در‌ آخرت‌ رهانیده‌ ‌است‌

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرهدایت قالب : تفسیری موضوع اصلی : نیکان- مُحسنین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  صابرین دنیا فرمانروایان بهشت - نيره تقي زاده فايند
15) آنان بسان فرمانروایان دادگر و پرشکوه بر آنها تکیه زنند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : مجمع البیان قالب : تفسیری موضوع اصلی : نیکان- مُحسنین گوینده : نیره تقی زاده فایند
  مفاهیم - زينب افراونده
8) حالات مؤمنان در قیامت و بهره مندی آنان از نعمت های بهشتی: آیات 8تا16
آیه 8: در آن روز چهرهایی هست که شاداب (و غرق نعمت های بهشتی) هستند [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تألیف مهدی محمودیان قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل صالح گوینده : زینب افراونده
  معنای لغو - حسين جمالي
11) لغو به آن چیزی گفته می شود که گناه نیست، ولی برای دنیا و آخرت ما فایده ای ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تدبر شخصی قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : حسین جمالی