از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
8) چهره هایی در آن روز ناز دیده و تازه و با طراوت اند. [ نظرات / امتیازها ]
9) از کوشش های ( دنیوی ) خود راضی و خوشنودند. [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشتی برین و والا رتبه اند. [ نظرات / امتیازها ]
11) هرگز در آن جا سخنی لغو و بیهوده نمی شنوی و نمی شنوند. [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن جا چشمه ای است که پیوسته روان است. [ نظرات / امتیازها ]
13) در آنجا تخت هایی است بلند و پرارج و برافراشته. [ نظرات / امتیازها ]
14) و جام ها و قدح هایی ( که در مقابلشان و در کنار آن چشمه ) نهاده شده. [ نظرات / امتیازها ]
15) و بالش هایی ردیف هم چیده شده. [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرش ها و بساطهایی فاخر و گسترده شده. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
8) چهره هایی در آن روز شاداب و با طراوتند ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و از سعی و تلاش خود خشنودند ، [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشتی عالی جای دارند ، [ نظرات / امتیازها ]
11) که در آن هیچ سخن لغو و بیهوده ای نمی شنوند! [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن چشمه ای جاری است ، [ نظرات / امتیازها ]
13) در آن تختهای زیبای بلندی است ، [ نظرات / امتیازها ]
14) و قدحهایی ( که در کنار این چشمه ) نهاده ، [ نظرات / امتیازها ]
15) و بالشها و پشتیهای صف داده شده ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرشهای فاخر گسترده! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
8) چهره هایی دیگر در آن روز خرسند و با طراوتند . [ نظرات / امتیازها ]
9) پیداست که از تلاش خود در دنیا راضیند . [ نظرات / امتیازها ]
10) آنان در باغی بلند هستند . [ نظرات / امتیازها ]
11) که در آن هیچ سخن بیهوده نمی شنوند . [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن چشمه ای روان است . [ نظرات / امتیازها ]
13) در آن تختهایی بلند مرتبه است . [ نظرات / امتیازها ]
14) و قدحهایی ( که در کنار این چشمه ها ) نهاده . [ نظرات / امتیازها ]
15) و بالش ها ( و پشتیهای ) ردیف شده . [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرشهایی گسترده . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
8) جمعی دیگر رخسارشان شادمان و خندان است. [ نظرات / امتیازها ]
9) از سعی و کوشش خود ( در طاعت خدا ) خشنودند. [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشت بلند مرتبت مقام عالی یافته اند. [ نظرات / امتیازها ]
11) و در آنجا هیچ سخن زشت و بیهوده نشنوند. [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن بهشت چشمه ها ( ی آب زلال و گوارا ) جاری است. [ نظرات / امتیازها ]
13) و هم آنجا تختهای عالی و کرسیهای بلند پایه نهاده اند. [ نظرات / امتیازها ]
14) و قدحهای بزرگ ( بهترین شراب ) گذاشته اند. [ نظرات / امتیازها ]
15) و مسند و بالشهای لطیف مرتب داشته اند. [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرشهای عالی گرانبها گسترده اند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
8) در آن روز ، چهره هایی شادابند. [ نظرات / امتیازها ]
9) از کوشش خود خشنودند. [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشت برین اند. [ نظرات / امتیازها ]
11) سخن بیهوده ای در آنجا نشنوند. [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن ، چشمه ای روان باشد. [ نظرات / امتیازها ]
13) تختهایی بلند در آنجاست. [ نظرات / امتیازها ]
14) و قدحهایی نهاده شده. [ نظرات / امتیازها ]
15) و بالشهایی پهلوی هم [ چیده ] . [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرشهایی [ زربفت ] گسترده. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
8) آن روز گروهی نیز خرّم و شادابند ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و از تلاشی که در دنیا کرده اند خشنودند . [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشتی برین جای خواهند گرفت . [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن جا سخن بیهوده ای نمی شنوند . [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن جا چشمه هایی است روان . [ نظرات / امتیازها ]
13) در آن جاست تخت هایی بلند . [ نظرات / امتیازها ]
14) و تنگ هایی نهاده شده ، [ نظرات / امتیازها ]
15) و بالش هایی کنار هم چیده ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرش هایی فاخر و گسترده . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
8) در آن روز چهره هایی شاداب و باطراوت اند [ نظرات / امتیازها ]
9) از تلاش و کوشش خود خشنودند [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشتی برین اند [ نظرات / امتیازها ]
11) در آنجا سخن لغو وبیهوده نشنوند [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن چشمه ای روان است [ نظرات / امتیازها ]
13) [ و ] در آنجا تخت هایی بلند و با ارزش قرار دارد [ نظرات / امتیازها ]
14) و [ در کنار چشمه هایش ] قدح ها نهاده شده است [ نظرات / امتیازها ]
15) و [ دیگر از نعمت هایش ] بالش هایی پهلوی هم چیده [ برای تکیه زدن بهشتی ها ] است [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرش هایی زربفت و گسترده [ که روی آن می نشینند. ] [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- علی اکبرقریشی بنابی
13) 13‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ تختهایی‌ ‌است‌ بلند ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- علی اکبرقریشی بنابی
14) 14‌-‌ جامهایی‌ ‌است‌ ‌در‌ کنار ‌هم‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
8) در آن روزگاران چهره‌هایی شادابند؛ [ نظرات / امتیازها ]
9) برای کوشش خود خشنودند؛ [ نظرات / امتیازها ]
10) در بهشتی بالا و والایند؛ [ نظرات / امتیازها ]
11) سخن بیهوده‌ای در آنجا نشنوند؛ [ نظرات / امتیازها ]
12) در آن چشمه‌ای روان است؛ [ نظرات / امتیازها ]
13) در آن تخت‌هایی بلند است؛ [ نظرات / امتیازها ]
14) و قدح‌هایی بی‌دسته نهاده شده؛ [ نظرات / امتیازها ]
15) و نازبالش‌هایی پهلوی هم، چیده شده؛ [ نظرات / امتیازها ]
16) و فرش‌‌هایی (زربفت)، پراکنده و گسترده. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
8) ‌-‌ و صورت‌هائی‌ ‌در‌ آنروز شاداب‌ و خرم‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
9) ‌از‌ کوشش‌ ‌خود‌ خوشنودند [ نظرات / امتیازها ]
10) -‌ ‌در‌ بهشتی‌ هستند ‌که‌ فرازنده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ سخن‌ لغو و یاوه‌ای‌ ‌در‌ ‌آن‌ نمیشنوند [ نظرات / امتیازها ]
12) -‌ ‌در‌ ‌آن‌ بهشت‌ چشمه‌ای‌ ‌است‌ جاری‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ بهشت‌ تخت‌هائی‌ ‌است‌ برافراشته‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ و جام‌هائی‌ آماده‌ و نهاده‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ و بالشهائی‌ ‌است‌ ‌که‌ بردیف‌ چیده‌ ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ و پرده‌هائی‌ ‌که‌ گسترده‌ و آویزانند [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
8) 8‌-‌ و صورتهائی‌ ‌هم‌ (‌از‌ مؤمنان‌) ‌در‌ ‌اینکه‌ روز ناعمه‌ ‌است‌ ‌یعنی‌ متنعّم‌ ‌در‌ انواع‌ لذات‌ ‌است‌ و اثر نعمت‌ و سرور ‌در‌ ‌آنها‌ ظاهر و درخشانند. [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ و ‌آن‌ وجوه‌ ‌از‌ کوشش‌ و عملی‌ ‌که‌ ‌در‌ دنیا کرده‌اند خشنوداند [ نظرات / امتیازها ]
10) ‌-‌ ‌در‌ بهشتی‌ ‌که‌ قصرها و درجات‌ ‌آن‌ مرتفع‌ و بلند مرتبه‌ ‌است‌‌-‌ ‌ یا ‌ ‌در‌ شرف‌ و جلالت‌ و مکان‌ و منزلت‌ دارای‌ علوّ مقام‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
11) ‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ بهشت‌ بلند مرتبه‌ سخن‌ لغو و بی‌فایده‌ای‌ نخواهی‌ شنید. [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ بهشت‌ چشمه‌ای‌ (‌از‌ ‌هر‌ نوع‌ مشروبی‌ ‌که‌ صاحب‌ ‌آن‌ بخواهد) جریان‌ دارد [ نظرات / امتیازها ]
13) -‌ ‌در‌ ‌آن‌ بهشت‌ تختهای‌ مرتفعی‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ و کوزه‌هائی‌ ‌بر‌ کنار چشمه‌ها نهاده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و تشکهائی‌ بصف‌ّ در‌ آنجا ‌برای‌ مؤمنان‌ افتاده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ و بساطهای‌ فاخره‌ای‌ ‌که‌ پهن‌ کرده‌ (و بطور پراکنده‌ افکنده‌اند) [ نظرات / امتیازها ]