آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : محمدرضا روپیکر
 کلید واژه : کلید واژه ها: پیش گیری اصلاحی، پیش گیری کیفی، پیش گیری وضعی، اعتقادات دینی، جرم و مجرم.
 چکیده
قرآن کریم برای پیش گیری از جرم و خشکاندن علل و ریشه های آن، مقرّرات بدیعی را ارائه داده است که شامل پیش گیری اصلاحی، وضعی و کیفری می شود. بر این اساس، تنها با یکی از این شیوه ها نمی توان از وقوع جرم و انحراف و ناهنجاری های اجتماعی پیش گیری کرد، بلکه باید از هر سه روش در کنار هم، برای تحقق این هدف بهره برد. از آنجا که قرآن کتاب هدایت و انسان سازی است، علاوه بر اینکه استفاده از سایر انواع پیش گیری را امری بایسته و ضروری می داند، بر پیش گیری اصلاحی و بازسازی شخصیت مجرمان تأکید خاصی دارد.
این نوشتار با هدف بررسی و تبیین دیدگاه قرآن در زمینة پیش گیری از جرم و یا رویکرد نظری و تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد. از جمله یافته ای مهم این تحقیق، اثبات جامعیت و فراگیر بودن شیوة پیش گیری مورد نظر قرآن کریم است.
 نويسنده : کریم محمود حقیقی
 کلید واژه :
 فریاد جرس صدای آمدن رستاخیز است.
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ مُلک
 جهت هدایتی سوره
سوره در مقابله با این فضا، در سیاق اول، از استمرار خیر و برکت به دست قدرت خدای متعالی که فرمانروای هستی است، خبر داده و بر جریان ربوبیت او در عالم تأکید می¬کند.
سیاق دوم، در مقام انذار کافران صحنه عذاب آنها در قیامت را به تصویر می¬کشد، تا با شنیدن عاقبت کفر و تکذیب نذیر، سخن نذیران را باور کنند و با خشیت از مقام پروردگار خود را از عذاب آن روز رهایی بخشند.
و از آنجا که عدم باور به مقام ربّ، ترس از هر انذاری را در مورد آنها بی¬معنا کرده است، سیاق سوم با بیان نشانه¬هایی ضمن اثبات ربوبیت خدا در عالم، با احساس امنیت آنها از عذاب پروردگار مقابله کرده است.
این سیر هشداری برای کافران به ربوبیت است تا با پند پذیری از آن دست از تکذیب نذیر بردارند و با خشیت از مقام رب به مغفرت الهی نایل شوند.
جهت هدایتی این سوره به این بیان قابل ذکر است:
جهت هدایتی سوره
¬ مقابله با تکذیب نذیر از سوی کافران به ربوبیت
به منظور رساندن ایشان به خشیت از ربشان و بهره¬مندی¬شان از مغفرت او
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ قلم
  در پایان، سیاق چهارم، با خبر از خشم و حیرت مکذبان، از موفقیت سوره در مقابله با آنها حکایت می¬کند و با تکرار اتهام ارتباط با جنیان، این بار با جمله¬ای کوتاه اتهام آنها را پاسخ می-دهد: این قرآن سخن جنیان نیست، بلکه تذکاری برای جهانیان است.
جهت هدایتی سوره هدف مشترک همه سیاقها در مقابله با مکذبان است:
جهت هدایتی سوره
مقابله الهی، با تلاش ثروتمندان و قدرتمندان مکذب، برای منفعل کردن پیامبر در رسالت قرآنیش
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ حاقّه
 وجه مشترک سیاقهای این سوره تأکید بر حقانیت قیامت است، این نکته از طلیعه سوره (سیاق اول) به خوبی قابل مشاهده است، علاوه بر اینکه هر کدام از سیاقها با فضایی که مانع از باور قیامت است مقابله کرده¬است:
جهت هدایتی سوره
بیان حقانیت قیامت در مقابله با مکذبان آن
قیامت حق است، تکذیب این واقعه در هم کوبنده و خروج از فرمان رسول با تکیه بر ثروت
و قدرت و متهم سازی قرآن که از حقانیت قیامت سخن می گوید، ثمره ای جز عذاب و حسرت ندارد.
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ معارج
 جهت هدایتی سوره
سوره در پاسخ به این فضا، در سیاق اول به حتمیت وقوع عذاب تأکید می¬کند و در سیاق دوم با معرفی گروه مصلین، تنها راه ورود به بهشت را در رفتاری مانند رفتار مصلین خلاصه می¬کند و در سیاق آخر با ابتنا بر سخن سیاق دوم، طمع ورود به بهشت از سوی کافران را ناکام می-جهت هدایتی این سوره به این بیان قابل ذکر است:
جهت هدایتی سوره
حتمیت وقوع عذاب و ناممکن بودن ورود به بهشت
جز برای کسانی که بر محور نماز وصف طبیعی حرص را مدیریت می¬کنند و از خودپرستی و دنیاگرایی دوری می¬جویند.
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ نوح
 جهت هدایتی سوره
جهت هدایتی سوره انذار کسانی است که این وضعیت مشابه در آنها عذابی مانند عذاب قوم نوح را به همراه دارد:
جهت هدایتی سوره
هشدار نسبت به رد دعوت رسول منذر
رسولی از جانب خدا به سوی شما فرستاده شده تا شما را از فرا رسیدن عذابی دردناک بترساند. پیام او خداپرستی و تقواست از او اطاعت کنید و دعوتهای مداوم و همه جانبه او به سوی مغفرت پروردگار را با فرار و استکبار و عصیان پاسخ ندهید و تبعیت از قدرتمندان ثروتند خاسر به پیروی از او ترجیح ندهید، در غیر این صورت گریزی از عذاب موعود نیست و مغفرت شامل حال مومنان است
 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ جنّ
 سوره در دو مرحله به مقابله با فضای موجود پرداخته است: نخست، از جریان موحد شدن گروهی از جنیان خبر داد و ارتباط جن با عالم غیب را نفی کرد، تا مشرکان را از شرک و پناه بردن به جن منصرف سازد. (توضیح این مطلب در سیاق اول گذشت) و در مرحله دوم، از زبان رسول خدا بر توحید تأکید کرد و جایگاه واقعی رسول بعنوان تنها راه ارتباطی عالم غیب با زمین را تبیین کرد (توضیح این مطلب نیز در سیاق دوم گذشت).
جهت هدایتی سوره به این بیان قابل ذکر است:
جهت هدایتی سوره
رد شرک و پناه بردن به جن و تثبیت توحید و جایگاه رسول
تنها خدای یگانه را پرستش کنید و بدانید که رسول 6 تنها واسطه شما با عالم غیب است که پیامهای پروردگار را برای شما ابلاغ می¬کند، از شرک دوری کنید و از پناه بردن به جنیان برحذر باشید.
 نويسنده : مرضیه علمدار .ب
 کلید واژه :
 آن چیزهایی که به نظرمان ساده و معمولی می رسند،نادیده و دست کم می گیریم.در حالی که حقیقتاً شگفت انگیزند!!!

 نويسنده : علیرضا یعقوبی سورکی
 کلید واژه : ترجمه / قرآن / جزء 29 /تدبر / استدلال/ استناد/ سوره مزمّل
 سوره مبارکه مزمل به منظور فراهم سازی زمینه پیشبرد امر خطیر رسالت، نخست مهمترین رکن این جریان یعنی رسول خدا6را مخاطب قرار داده است و ایشان را به ترتیل قرآن در شب و صبر در این مسیر با توکل به خدا توصیه می¬کند (سیاق اول)؛
در گام دوم مکذبانی را که با تکذیب رسول در این مسیر مانعیت ایجاد می¬کنند، مخاطب قرار داده و ایشان را نسبت به تکذیب رسول هشدار می¬دهد (سیاق دوم)
و در سیاق پایانی سوره، راهکار همراهی مؤمنان با پیامبر در این زمینه را تبیین می¬کند.
جهت هدایتی این سیاق به این بیان قابل ذکر است:
جهت هدایتی سوره
فراهم¬سازی زمینه پیش¬برد امر خطیر رسالت
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 175
  • >
  • >>