فریبا ازادی
خدایا ! اول پاکم کن ، بعد خاکم کن
[ همه پیام ها ] پیام های فريبا ازادي (2 مورد)
  سوره زلزال آیه 1 - دقت حسابرسی
آیه اول و دوم ( شرط هست ) از یک حادثه ای خبر میده ، زلزله مخصوص زمین ( زلزله قیامت ) ،
آیه 4 جواب شرط هست و میگه در ان روز که زمین به لرزش هولناکش بلرزد ، زمین خبرهای خودش رو بازگو می کنه ( شهادت زمین ) که جواب شرط اول است ، ایه 5 دلیل ایه قبل هست ، میگه چرا زمین شهادت میده ؟ بخاطر این که خدا به اووحی کرده که چنین کند .
ایه 6، جواب شرط دوم است ، میگه در ان روز که زمین به لرزش هولناکش بلرزد ، مردم هم صادر می شوند برای دیدن اعمالشون ( تجسم اعمال )
و ایه 7 نتیجه گیری است ، میگه بخاطر این که مردم صادر می شوند برای دیدن اعمالشون پس هر کس ذره ای نیکی کند ، ان را خواهد دید . و هر کس ذره ای بدی کند ، ان را خواهد دید
توجه دادن به مشاهده کوچکترین اعمال در قیامت
  سوره زلزال آیه 1 - دقت حسابرسی در قیامت
توجه دادن به مشاهده اعمال ؛ حتی کوچکترین آنها در قیامت

توضیح : در قیامت همه محشور می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. هر کس که حتی هم وزن ذره ای نیکی کند ، آن را می بیند و هر کس که حتی هم وزن ذره ای بدی کند ،آن را می بیند.( پیام کل سوره زلزال )

[ همه نکته ها ] نکته های فريبا ازادي (3 مورد)
  سوره ضحی آیه 3 - جواب سوگند
این آیه جواب دو سوگند است . ، سوگند به ضحی و شب هنگامی که فراگیر شود ، پروردگارت نه رهایت کرده و نه تو را دشمن داشته است .
  سوره ضحی آیه 1 - سوگند
آیه 1 و 2 سوگند است ، سوگند به ضحی و شب آنگاه که تاریکی اش فراگیر شود
  سوره زلزال آیه 1 - لرزش مخصوص زمین و بیرون شدن مردگان و شگفت زده شدن ادمی
سوره با اذا شروع شده و در واقع میخواد از یه حادثه ای خبر بده ( زلزله مخصوص زمین )

ایات 1تا 3 شرط هست