از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
وَ: مبنی بر فتح ،غیر عامل
لم :مبنی بر سکون ،عامل و عمل ان جزم فعل مضارع
(لم) یکن :مضارع ناقص،مجزوم به سکون
لَ:مبنی بر فتح ،عامل و عمل آن جر به اسم
هُ:مبنی بر ضم،محلا مجرور به لام.
کفوا:خبر مقدم برای "یکن "،منصوب به فتحه
احد: اسم موخر برای "یکن "،مرفوع به ضمه
 توضيح : 1- "لم یلد " در اصل "لم یولد "بوده است (هرگاه فعل مضارع مثال واود بر وزن "یَفعِلُ"باشد ،"واو "حذف میشود :لم یلد
2-"لم یکن" در اصل "لم یکون" بوده است (ضمه "واو"به ماقبل منتقل گردید :"لم یکون"و "واو"به خاطر التقاساکنین حذف شد :"لم یکن " [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
وَ «واو عطف»
لَمْ «حرف جزم»
یَکُنْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»
لَهُ «حرف جر و اسم مجرور»
کُفُواً «خبر کان منصوب یا در محل نصب»
أَحَدٌ «اسم کان مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
و: حرف عطف –غیر عامل –مبنی بر فتح
لم : حرف- عامل جزم – مبنی بر سکون
یکن : فعل – مضارع – غائب – ثلاثی مجرد –معتل – اجوف واوی- فعل ناقص -جمله اسمیه
لـ : حرف –عامل جر –مبنی بر فتح ب سبب اضافه به ضمیر
ه: اسم – غیر متصرف –ضمیر متصل به نصب وجر –غائب – معرفه –مبنی بر ضم -مجرور به حرف جار
کفوا : اسم – مفرد - مذکر – مشتق – صفه مشبهه– از مصدرکفو –نکره –معرب -منصرف - خبر کان
احد : اسم – مفرد – مذکر –جامد – غیر مصدر –نکره –معرب صحیح الاخر –منصرف - اسم «کان » مرفوع موخر [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.