از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سيد محمد جعفري
9) کهف : گودال، غار، غیبت
 توضيح : این سوره از مرموزترین سوره های قرآن میباشد، ویژگی کهف این است که عده ای در آن از دیدگان بدان روزگار مخفی شدند و در واقع غایب شدند یا غیبت کردند و بعد از سیصد سال ظهور یافتند بر مردمشان تا نشانه ای باشند از قدرت خداوند تا غیبت حضرت مهدی را بهتر درک کنیم، کهف = غیبت [ نظرات / امتیازها ]
  رضا سليماني - تفسیر مهر
9) رقیم : از ماده ی رقم به معنای نوشتن است.
 توضيح : نام دیگر اصحاب کهف و ازآن جهت که اسامیشان بر لوحی بر سردر غار نصب شده بود.(گروهی غیر از اصحاب کهف که 309 سال به خواب رفتند.) [ نظرات / امتیازها ]