از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
9) آیا گمان کرده ای که ( سرگذشت ) یاران آن غار بزرگ و صاحبان آن لوح نوشته ( که صدها سال خفتند و بیدار شدند ) از آیات و نشانه های شگفت انگیز ما بود؟ ( بلکه آفریدن زینت های روی زمین و فانی کردن آنها عجیب ، و میراندن جاندارها و زنده کردن آنها در قیامت عجیب تر از آن است ) . [ نظرات / امتیازها ]
10) ( به یاد آر ) آن گاه که آن جوانان در آن غار بزرگ پناه گرفتند پس گفتند: پروردگارا ، از جانب خود به ما رحمتی ببخش و برای ما در کارمان هدایت و نجات فراهم ساز. [ نظرات / امتیازها ]
11) پس ما در آن غار سالی چند ، خوابی گران بر آنان مسلط ساختیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) سپس آنها را ( از خواب ) برانگیختیم تا بدانیم ( و علم ازلی ما تحقق خارجی یابد ) که کدام یک از آن دو گروه ( مختلف ) حساب مدتی را که درنگ کرده اند به تمام دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
9) آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟! [ نظرات / امتیازها ]
10) زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند ، و گفتند: «پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن ، و راه نجاتی برای ما فراهم ساز!» [ نظرات / امتیازها ]
11) ما ( پرده خواب را ) در غار بر گوششان زدیم ، و سالها در خواب فرو رفتند. [ نظرات / امتیازها ]
12) سپس آنان را برانگیختیم تا بدانیم ( و این امر آشکار گردد که ) کدام یک از آن دو گروه ، مدّت خواب خود را بهتر حساب کرده اند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
9) مگر پنداشته ای از میان آیه های ما اهل کهف و رقیم شگفت انگیز بوده اند . [ نظرات / امتیازها ]
10) وقتی آن جوانان به غار رفتند و گفتند: پروردگارا ما را از نزد خویش رحمتی عطا کن و برای ما در کارمان صوابی مهیا فرما . [ نظرات / امتیازها ]
11) پس در آن غار سالهای معدود به خوابشان بردیم . [ نظرات / امتیازها ]
12) آن گاه بیدارشان کردیم تا بدانیم کدامیک از دو دسته مدتی را که درنگ کرده اند بهتر می شمارند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
9) تو پنداری که ( قصه ) اصحاب کهف و رقیم ( در مقابل این همه آیات قدرت و عجایب حکمتهای ما ) از آیات عجیب ماست؟! [ نظرات / امتیازها ]
10) آن گاه که آن جوانمردان ( از بیم دشمن ) در غار کوه پنهان شدند و از درگاه خدا مسئلت کردند بار الها ، تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسیله رشد و هدایتی کامل مهیّا ساز. [ نظرات / امتیازها ]
11) پس ما ( در آن غار از خواب ) بر گوش و هوش آنها تا چند سالی پرده بیهوشی زدیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) پس از آن خواب آنان را برانگیختیم تا معلوم گردانیم کدام یک از آن دو گروه ( مؤمنان اهل کتاب که در خواب اصحاب کهف اختلاف داشتند ) مدت درنگ در آن غار را بهتر احصا خواهند کرد ( و پی به قدرت خدا می برند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
9) مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم [ خفتگان غار لوحه دار ] از آیات ما شگفت بوده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) آن گاه که جوانان به سوی غار پناه جستند و گفتند: «پروردگار ما! از جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما به سامان رسان.» [ نظرات / امتیازها ]
11) پس در آن غار ، سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) آن گاه آنان را بیدار کردیم ، تا بدانیم کدام یک از آن دو دسته ، مدت درنگشان را بهتر حساب کرده اند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
9) آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های بسیار شگفت انگیز ] و کم نظیر [ ما بوده اند ؟ ولی بدان آنچه بر آدمیان می گذرد نظیر واقعه ای است که بر اصحاب کهف گذشت . [ نظرات / امتیازها ]
10) یاد کن زمانی را که آن جوانان در غار جای گرفتند و گفتند : پروردگارا ، از جانب خود رحمتی به ما ببخش و راه درست را به ما بنمای و در کاری که در پیش گرفته ایم راه نجاتی برای ما فراهم کن . [ نظرات / امتیازها ]
11) پس چند سالی در آن غار به آرامی بر گوش هایشان نواختیم و آنان را به خواب فرو بردیم . [ نظرات / امتیازها ]
12) سپس از خواب بیدارشان کردیم تا مشخص کنیم کدام یک از آن دو گروه مدت درنگشان را برشمرده اند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
9) آیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت انگیز ما بودند؟ [ چنین نیست زیرا ما را در پهن دشت هستی نشانه هایی شگفت انگیزتر از اصحاب کهف است. ] [ نظرات / امتیازها ]
10) [ یاد کن ] هنگامی را که [ آن ] جوانان در غار پناه گرفتند و گفتند: پروردگارا! رحمتی از نزد خود به ما عطا کن ، و برای ما در کارمان زمینه هدایتی فراهم آور. [ نظرات / امتیازها ]
11) پس سالیانی چند در آن غار ، خواب را بر گوش هایشان چیره ساختیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) سپس آنان را [ از خواب ] برانگیختیم تا مشخص کنیم کدام یک از آن دو گروه ، مدت درنگشان را [ در غار ] به شمار می آورند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - تفسیر نور
9) آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم ، از نشانه های شگفت ما بودند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) آنگاه که آن جوانمردان به غار پناه بردند ، گفتند پروردگارا ! از سوی خود رحمتی به ما عطا کن و برای ما رشدی در کارمان فراهم ساز [ نظرات / امتیازها ]
11) پس ما تا چند سالی که در آن غار بودند ، بر گوشهای آنان ( پرده خواب و بیهوشی ) زدیم [ نظرات / امتیازها ]
12) سپس آنان را بر انگیختیم ( وبیدارشان کردیم ) تا معلوم سازیم کدام یک از آن دو گروه ، مدت خواب و درنگ خود را دقیق تر شماره می کند . [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
9) گویا دانسته‏اى که داستان اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت‏آور ماست‏ (۹)
[ نظرات / امتیازها ]
10) چنین بود که جوانمردان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا بر ما رحمت خویش بگستر و کار ما را به سامان آور
[ نظرات / امتیازها ]
11) و در همان غار بر [چشمها و] گوشهایشان تا چندین سال پرده کشیدیم‏
[ نظرات / امتیازها ]
12) آنگاه از خواب بیدارشان ساختیم تا معلوم بداریم که کدام یک از دو گروه، حساب مدت درنگ [و خوابشان‏] را بهتر مى‏شمارد
[ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبر شخصی
9) آیا گمان کرده ای اصحاب کهف ورقیم ازآیات شگفت انگیز ما بوده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
9) اى رسول ما تو پندارى که قصّه ى اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات قدرت و عجایب حکمتهاى ما واقعه ى عجیبى است [ نظرات / امتیازها ]
10) آنگاه که آن جوانان کهف در غار کوه پنهان شدند از درگاه خدا مسئلت کردند که بار الها تو در حقّ ما به لطف خاصّ خود رحمتى عطا فرما و بر ما وسیله ى رشد و هدایت کامل مهیّا ساز، [ نظرات / امتیازها ]
11) پس ما بر گوش آنان تا چند سالى پرده ى بى هوشى زدیم [ نظرات / امتیازها ]
12) پس از آن آنان را برانگیختیم تا معلوم گردانیم کدامیک از آن دو گروه مدّت درنگ در آن غار را بهتر احصا خواهند کرد [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
9) " آیا پنداشته ای اصحابِ کهف و رَقیم از آیات [و نشانه های] عجیبِ ما بودند؟ ". [ نظرات / امتیازها ]
10) " هنگامی که آن جوانها به غار پناه بردند و گفتند: «پروردگارا! ما را از جانبِ خودت رحمتی عطا کن ، و از کارِ ما برایمان رشد [و تعالی] فراهم ساز!» ".
[ نظرات / امتیازها ]
11) " پس چند [سال] بر گوشهایِ آنها در غار [پردهِ خواب] زدیم [و سالها در خواب فرو رفتند]! ". [ نظرات / امتیازها ]
12) " سپس آنها را برانگیختیم تا بدانیم کدامیک از آن دو گروه ، مدّتِ ماندنشان را بهتر حساب نمودند؟ ". [ نظرات / امتیازها ]