از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
ای کسانی که ایمان آورده اید ، صدقه های خود را با منّت آزردن باطل نکنید ، مانند کسی که مالش را به ریا و خودنمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد ، که مثل او مثل سنگ سخت و صافی است که خاکی ( اندک ) بر آن نشسته ، پس باران تند و درشتی به آن برسد و آن را سنگی صاف ( و بدون خاک و گیاه ) واگذارد ( صدقه او نظیر آن خاک است. و ریاکاران ) به چیزی از آنچه کسب کرده اند دست نمی یابند ، و خداوند مردم کافر را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : خیلی ممنون
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ای کسانی که ایمان آورده اید! بخششهای خود را با منت و آزار ، باطل نسازید! همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم ، انفاق می کند و به خدا و روز رستاخیز ، ایمان نمی آورد ( کار او ) همچون قطعه سنگی است که بر آن ، ( قشر نازکی از ) خاک باشد ( و بذرهایی در آن افشانده شود ) و رگبار باران به آن برسد ، ( و همه خاکها و بذرها را بشوید ، ) و آن را صاف ( و خالی از خاک و بذر ) رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند ، چیزی به دست نمی آورند و خداوند ، جمعیت کافران را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ای کسانی که ایمان آورده اید ، صدقه خویش را همانند آن کس که مال خویش را با ریا به مردم انفاق می کند ، و به خدا و روز جزا ایمان ندارد ، با منت و اذیت باطل نکنید ، که حکایت وی حکایت سنگی سفت و صافی است که خاکی روی آن نشسته باشد ، و رگباری بر آن باریده ، آن را صاف به جای گذاشته باشد ، ریاکاران از آنچه کرده اند ثمری نمی برند ، و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
ای اهل ایمان ، صدقات خود را به سبب منّت و آزار تباه نسازید مانند آن که مال خود را از روی ریا ( برای جلب توجه دیگران ) انفاق کند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارد مثل این ریاکاران بدان ماند که دانه را ( به جای آنکه در زمین قابلی افشانند ) بر روی سنگ صاف غبار گرفته ای ریزند و تند بارانی غبار آن بشوید و آن سنگ را همان طور صاف و بی گیاه به جای گذارد ، که نتوانند هیچ حاصلی از آن به دست آورند. و خداوند گروه کافران را راه ( سعادت ) ننماید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
ای کسانی که ایمان آورده اید ، صدقه های خود را با منّت و آزار ، باطل مکنید ، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم ، انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مَثَلِ او همچون مَثَلِ سنگ خارایی است که بر روی آن ، خاکی [ نشسته ] است ، و رگباری به آن رسیده و آن [ سنگ ] را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان [ ریاکاران ] نیز از آنچه به دست آورده اند ، بهره ای نمی برند و خداوند ، گروه کافران را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای کسانی که ایمان آورده اید ، صدقه های خود را با منّت نهادن و آزار رساندن تباه نکنید ، همچون کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم ، انفاق می کند و خدا را در فراخوانی به انفاق باور نمی کند و به سرای آخرت که روز پاداش و جزاست ایمان ندارد . پس حکایت او همچون حکایت صخره ای است صاف که بر آن خاکی بوده و بارانی تند به آن رسیده و خاک را شسته و آن را به صورت سنگی صاف برجای گذاشته است . آری همان گونه که کشاورز از این خاک و باران محصولی به دست نمی آورد ، ریاکاران نیز نمی توانند به اندکی از آنچه فراهم کرده اند دست بیابند ، و خداوند مردم کفرپیشه را هدایت نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ای اهل ایمان! صدقه هایتان را با منت و آزار باطل نکنید ، مانند کسی که مالش را به ریا به مردم انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد ، که وصفش مانند سنگ سخت و خارایی است که بر آن [ پوششی نازک از ] خاک قرار دارد و رگباری تند و درشت به آن برسد و آن سنگ را صاف [ و بدون خاک ] واگذارد [ صدقه ریایی او مانند آن خاک است. و این ریاکاران ] به چیزی از آنچه کسب کرده اند ، دست نمی یابند و خدا مردم کافر را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
اى کسانى که ایمان آورده‏اید صدقات خود را با منت و آزار باطل و تباه مسازید مانند کسى که مال خود را از روى ریا، و خوش آیند مردم انفاق میکند و ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده مثل او مانند سنگى است صاف که بر روى آن خاکى است و رگبارى بدان رسیده و آن را سخت و صاف بجا گذاشته است، آنان از آنچه کسب کرده‏اند سودى نمیبرند و بر آن توانایى ندارند و خداوند کافران را هدایت نمیکند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، همانند آن کس که اموال خود را از روى ریا و خودنمایى انفاق مى‏کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد، صدقه‏هاى خویش را به منّت نهادن و آزار رسانیدن باطل مکنید. مثَل او مثَل سنگ صافى است که بر روى آن خاک نشسته باشد. به ناگاه بارانى تند فرو بارد و آن سنگ را هم چنان کشت ناپذیر باقى گذارد. چنین کسان از آنچه کرده‏اند سودى نمى‏برند، که خدا کافران را هدایت نمى‏کند. (264)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ارفع
264 اى اهل ایمان! صدقه‏هاى خود را با منّت و آزار افراد باطل نکنید، مانند آنکه ثروت خود را از روى ریا انفاق مى‏کند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارد که داستان او همانند داستان سنگى است که خاکى روى آن بوده و رگبارى به آن رسیده و خاک را شسته تا نتوانند حاصلى از آن به‏دست آورند و خداوند مردم کافر را هدایت نمى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اشرفی
اى آنکسانیکه گرویدید باطل نسازید صدقه‏هاى خود را به منت نهادن و آزار چون کسى که انفاق مى‏کند مالش را بجهت دیدار مردمان و نمى‏گروند بخدا و روز بازپسین پس مثل او چون داستان سنگ همواریست که بر او باشد خاکى پس رسیده باشد آنرا بارانى بزرگ قطره پس واگذاشته باشد آنرا بى‏خاک قادر نیستند بر چیزى از آنچه کسب کردند و خدا راه ننماید گروه کافران را (264) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
هان! اى کسانى که ایمان آورده‏اید، صدقات خود را با منّت نهادن و آزار رساندن باطل نکنید مثل کسى که مالش را به خاطر خودنمایى به مردم انفاق مى‏کند و به خداوند و روز آخرت ایمان ندارد. آرى مثل او مانند مثل تخته سنگى صاف است که بر روى آن خاک نشیند و بارانى تند بر آن ببارد [و آن خاک را بشوید] پس سنگ را صاف بر جاى نهد. [اهل ریا هم‏] از آن چه به دست آورده‏اند بر چیزى دست نمى‏یابند و خداوند گروه کافران را هدایت نمى‏کند
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
اى اهل ایمان صدقات خود را بمنت و آزار باطل نکنید مانند کسى که مال خود را از روى ریا انفاق مینماید تا مردم را بخود متوجه سازد و ایمان بخدا و روز قیامت ندارد، مثل چنین کسى که ریاکار است بدان ماند که خاک را روى تخته سنگى بریزد پس باران تند آن را بشوید و اثرى از آن باقى نگذارد که حاصلى بدست آورد خداوند طائفه کافران را راهنمایى نخواهد کرد (264)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! بخشش‏هاى خود را با منّت وآزار باطل نسازید، همانند کسى که مال خود را براى خودنمایى به مردم، انفاق مى‏کند و ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارد. پس مثال او همچون مَثل قطعه سنگ صافى است که بر روى آن (قشر نازکى از) خاک باشد (و بذرهایى در آن افشانده شود) پس رگبارى به آن رسد (و همه خاک‏ها و بذرها را بشوید) و آن سنگ را صاف (و خالى از خاک و بذر) رها کند! (ریاکاران نیز) از دستاوردشان، هیچ بهره‏اى نمى‏برند وخداوند گروه کافران را هدایت نمى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
les croyants! N'annulez pas vos aumٍnes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et Au Jour dernier. il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. de pareils hommes ne tireront aucun profit de leur actes. et Allah ne guide pas les gens mécréants [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه آیتی
ای کسانی که ایمان آورده اید ، همانند آن کس که اموال خود را از روی ریا و خودنمایی انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد ، صدقه های خویش را به منت نهادن و آزار رسانیدن باطل مکنید مثل او مثل سنگ صافی است که بر روی آن خاک نشسته باشد به ناگاه بارانی تند فرو بارد وآن سنگ را همچنان کشت ناپذیر باقی گذارد چنین کسان از آنچه کرده اند سودی نمی برند ، که خدا کافران را هدایت نمی کند

ترجمه مجتبوی
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، صدقه‏هاى خود را به منّت‏نهادن و رنجانیدن تباه مکنید مانند آن کس که مال خویش را براى نمایاندن به مردم انفاق مى‏ کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد [و نتیجه‏اى از انفاق خود نمى‏یابد] داستان او چون داستان سنگ سخت صافى است که بر آن خاکى- غبارى- باشد و تندبارانى به آن برسد [و آن خاک را ببرد] و سنگ را همچنان سخت و صاف- بدون خاک- بگذارد [ریاکاران نیز] بر هیچ چیز از آنچه کرده‏اند دست نمى‏یابند و خداوند مردم کافر را راه ننماید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏ای کسانی که ایمان آورده اید ! بذل و بخششهای خود را با منّت و آزار ، پوچ و تباه نسازید ، همانند کسی که دارائی خود را برای نمودن به مردم ، ریاکارانه صرف میکند و به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارد . مَثَل چنین کسی همچون مَثَل قطعه سنگ صاف و لغزندهای است که بر آن ( قشری از ) خاک باشد ( و بذرافشانی شود ) ، و باران شدیدی بر آن ببارد ( و همه خاکها و بذرّها را فرو شوید ) و آن را به صورت سنگی صاف ( و خالی از هر چیز ) برجای گذارد . ( چنین ریاکارانی ) از کاری که انجام داده ا ند سود و بهره ای برنمیگیرند ، و خداوند گروه کفرپیشه را ( به سوی خیر و صلاح ) رهنمود نمینماید .‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : *اکرم صارمی . باسلام . به نظر من عدم رشد روحی باعث این کار میشود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدقه‌های خویش را با منت بر صدقه گیرندگان و آزار آنان باطل نکنید و مانند کسی نباشید که به خدا و روز جزا ایمان ندارد و مالش را از روی ریا انفاق می‌کند. حکایت چنین صدقه‌ای، حکایت سنگی است که لایه‌ای خاک روی آن قرار دارد و بذری در آن کاشته می‌شود و آنگاه رگباری بر آن می‌بارد و خاک و بذر را با هم می‌شوید و می‌برد و تنها سنگ بر جای می‌ماند که هیچ رویشی ندارد. آری، ریاکاران از کاری که کرده اند، نتیجه‌ای نمی‌گیرند و خدا جماعت کافران را هدایت نمی‌کند و به خواسته‌هاشان نمی‌رساند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.