از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 43
(الذین) اسم موصول، جمع الذی- على رأی ابن یعیش- و (ال) فیه زائدة لازمة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(سواء)، مصدر واقع موقع اسم الفاعل أی مستو ... و فیه إبدال حرف العلّة بعد الألف همزة، و أصله سوای لأنه من باب طویت و شویت .. فلمّا جاءت الیاء متطرفة بعد ألف ساکنة قلبت همزة، وزنه فعال بفتح الفاء. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد سرابي
کَفَرُوا :
فعل ماضی جمع مذکر غایب ثلاثی مجرد است.
ریشه : ک ف ر (سالم)
معنا : کافر شدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
أَ أَنْذَرْتَهُمْ :
أَنْذَرْتَ فعل ماضی مفرد مذکر مخاطب ثلاثی مزید از باب إفعال است و متعدّی می باشد.
ریشه : ن ذ ر (سالم) - معنا : إنذار کردی
أَ أَنْذَرْتَ : همزة مفتوحه همان فعل را به استفهام تبدیل می کند.
أَ أَنْذَرْتَهُمْ : ضمیر جمع مذکر غایب(هُم) بعنوان مفعول فعل به آخر آن متصل شده.(آیا إنذار کردی آنها را)
و در جمله به قرینة معنایی بصورت "چه آنها را انذار کنی و چه ... " ترجمه می شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
لَمْ تُنْذِرْهُمْ :
تُنْذِرُ فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب ثلاثی مزید از باب إفعال است و متعدّی می باشد.
ریشه : ن ذ ر (سالم) - معنا : إنذار می کنی
لَمْ تُنْذِرْ : وقتی "لم" بر سر فعل مضارع می آید آنرا مجزوم نموده ، معنای آن را هم به ماضی منفی تبدیل می کند.(إنذار نکردی)
لَمْ تُنْذِرْهُمْ : ضمیر جمع مذکر غایب(هُم) بعنوان مفعول فعل به آخر آن متصل شده.(إنذار نکردی آنها را)
و در جمله به قرینة معنایی بصورت " ... و چه آنها را انذار نکنی ... " ترجمه می شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
لا یُؤْمِنُونَ :
یُؤْمِنُونَ فعل مضارع جمع مذکر غایب ثلاثی مزید از باب إفعال است.
ریشه : أ م ن (صحیح-مهموز) - معنا : ایمان می آورند
لا یُؤْمِنُونَ : وقتی "لا" بر سر فعل دیده شد ، اگر آن را مجزوم کرده لای نهی است و اگر مانند این آیه مجزوم نکرده لای نفی است؛ که دراینجا هم فعل مضارع به فعل نفی تبدیل شده.(ایمان نمی آورند) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.