از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
78) و برخی از آنان بی سوادانی هستند که از کتاب تورات جز مشتی خیالات و آرزوهای باطل چیزی نمی دانند ، و آنها ( درباره احکام آن ) تنها ظن و گمانی دارند. [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر کسانی که نوشته ای را با دست های خود می نویسند آن گاه می گویند: این از جانب خداست تا بدین وسیله بهایی اندک به دست آورند. پس وای بر آنها از آنچه دست هاشان نوشت و وای بر آنها از آنچه ( در برابر این تحریف ) به دست می آورند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
78) و پاره ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی دانند و تنها به پندارهایشان دل بسته اند. [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند ، سپس می گویند: «این ، از طرف خداست.» تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
78) و پاره ای از ایشان بیسوادهایی هستند که علمی بکتاب ندارند و از یهودی گری نامی بجز مظنه و پندار دلیلی ندارند . [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بحال کسانی که کتاب را با دست خود می نویسند و آن گاه می گویند این کتاب از ناحیه خداست تا باین وسیله بهایی اندک بچنگ آورند پس وای بر ایشان از آنچه که دستهاشان نوشت و وای بر آنان از آنچه بکف آوردند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
78) و بعضی عوام یهود که خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خیالات خام و بیهوده خویشند. [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر آن کسانی که از پیش خود کتاب را نوشته و به خدای متعال نسبت دهند تا به بهای اندک بفروشند ، پس وای بر آنها از آن نوشته ها و آنچه از آن به دست آرند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
78) و [ بعضی ] از آنان بی سوادانی هستند که کتاب [ خدا ] را جز خیالات خامی نمی دانند ، و فقط گمان می برند. [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر کسانی که کتاب [ تحریف شده ای ] با دستهای خود می نویسند ، سپس می گویند: «این از جانب خداست» ، تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته ، و وای بر ایشان از آنچه [ از این راه ] به دست می آورند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
78) چگونه امید می برید که یهودیان ایمان بیاورند ؟ در حالی که برخی از آنان بی سوادانی هستند که از کتاب آسمانی جز دروغ هایی که تحریف گرانشان بافته اند ، نمی دانند . آنان ] معارف کتاب آسمانی را نمی دانند و [ تنها گمان پردازی می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر کسانی که به دست خود کتاب می نگارند سپس می گویند این از نزد خداست ، تا در قبال آن بهره ناچیز دنیا را به دست آورند . پس وای بر آنان از آنچه به دست خود می نویسند و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
78) و گروهی از یهود ، بی سوادانی هستند که کتاب [ آسمانی تورات ] را جز بافته های دروغی [ که عالمان خائن یهود به عنوان تورات ارائه کرده اند ] نمی دانند ، و [ در امر دین ] فقط پیرو گمان و پندارند [ نه تحقیق و علم ] . [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر کسانی که با دست هاشان نوشته ای را می نویسند ، سپس می گویند: این [ نوشته ] از سوی خداست. تا با این [ کار زشت و خائنانه ] بهایی ناچیز به دست آورند پس وای بر آنان از آنچه دست هاشان نوشت ، و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند. [ نظرات / امتیازها ]
  کاظم احمدي نيا
79) پس وای بر آنانی که دست نوشته های خود را از جانب خدا معرفی می کنند تا در ازای آن بهایی اندک بدست آورند. پس وای بر دست نوشته هایشان و وای برآنان از آنچه که از این راه کسب می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد - ترجمه های گوناگون
78) گروهی از آنان افراد عامی هستند که که از کتاب جز خیالات و آرزوهای باطل نمی دانند و آنان تنها به گمانهایشان دل بسته اند. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
78) و از آن ها (یهودیان) بی سوادان(عوام هایی ) که نمی دانند کتاب را (تورات را) جز آرزوهایی و آن ها جز گمان دلیلی ندارند [ نظرات / امتیازها ]
79) وای بر کسانی که با دستهایشان چیزی را می نویسند سپس می گویند این از جانب خداست تا آن را به بهای اندکی بفروشند پس وای بر آن ها از آن چه که کسب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
78) در قوم بنی اسرائیل عده ای عوام هستند که کتاب خدا را جز آرزوهای خود نمی دانندو نیستند آنها جز عده ای گمان کننده. [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر کسانیکه با دست خود چیزی می نویسند و می گویند این نوشته از طرف خداست تا آن را به قیمتی اندک بفروشند.پس وای بر آنها از آن دست نوشته ها یشان و وای بر آنها از آن مالی که از این طریق کسب می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 325
78) ملت یهود یا افراد باسوادى هستند که خواندن و نوشتن را می دانند ولى در عوض به کتب آسمانى خیانت مى ‏کنند و آن را تحریف می نمایند و یا مردمى بى سواد و امّى هستند که از کتب آسمانى هیچ چیز نمی دانند و مشتى اکاذیب و خرافات را به عنوان کتاب آسمانى پذیرفته‏ اند. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
78) et il y a Parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures [ نظرات / امتیازها ]
79) Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un Livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit! - Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et Malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
78) ز قوم یهودان گروهی عوام ندانند خواندن نوشتن تمام
کتاب خدا را جز آمال خویش ندانند آن مردم کفر کیش
بدانند چون آرزوهای پست به باطل خیالات خود پای بست
[ نظرات / امتیازها ]
79) کسانی که از پیش خود در کتاب نویسند بس چیزها ناصواب
بگویند باشد ز یکتا خدا فروشند آن را به اندک بها
بر آنها بسی وای بادا ز حق از آنچه نویسند بر این نسق
ز مالی کز این کار آرد به کف چه حاصل بود عاقبت جز اسف [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
78) و برخی از آنان یعنی عوام جهودان که خواندن و نوشتن نتوانند، از کتاب(تورات) ندانندمگر آرزوهای بیهوده سازگار با هوسها و خواهشهای دلشان و تنها گمان هایی در سر می پرورند. [ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر آنان که کتاب را به دست خود می نویسند،آن گاه می گوینداین از جانب خداست تا با آن بهایی اندک بستانند، پس وای بر آنان از آن چه به دست می آورند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
78) Unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen, und die doch nur Mutmaßungen anstellen.
﴿٧٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
79) geringen Preis zu verkaufen! Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen.
﴿٧٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
78) And among them are illiterates, who do not know the scripture but vain desires, and they do nothing but conjecture. [ نظرات / امتیازها ]
79) So woe to those who transcribe the scripture with their hands, then say: "This is from the presence of Allah"- so that they may exchange it for a small price. So woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they earn! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
78) Some of them are illiterate and do not know the Book except to say "Amen" [to it]. They are merely guessing. [ نظرات / امتیازها ]
79) It will be too bad for those who write the Book down in their own hand[writing], then say: "This is from God!", so they may sell it for a paltry price. It will be too bad for them because of what their hands have written. Too bad for whatever the earn! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
78) And there are among them (Jews) unlettered people, who know not the Book, but they trust upon false desires and they but guess. [ نظرات / امتیازها ]
79) Then woe to those who write the Book with their own hands and then say, "This is from Allâh," to purchase with it a little price! Woe to them for what their hands have written and woe to them for that they earn thereby. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
78) And there are among them illiterates, who know not the Book, but (see therein their own) desires, and they do nothing but conjecture. [ نظرات / امتیازها ]
79) Then woe to those who write the Book with their own hands, and then say:"This is from God," to traffic with it for miserable price!- Woe to them for what their hands do write, and for the gain they make thereby. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
78) (78. And there are among them (Jews) `Ummyyun (unlettered) people, who know not the Book, but they trust upon Amani (false desires) and they but guess.) [ نظرات / امتیازها ]
79) 79. Then woe to those who write the book with their own hands and then say, "This is from Allah,'' to purchase with it a little price! Woe to them for what their hands have written and woe to them for that they earn thereby.)[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
78) Among them are unlettered folk who know the Scripture not except from hearsay. They but guess. [ نظرات / امتیازها ]
79) Therefore woe be unto those who write the Scripture with their hands and then say, "This is from Allah," that they may purchase a small gain therewith. Woe unto them for that their hands have written, and woe unto them for that they earn thereby. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
78) And there arc among them illiterates who know not the Book but only lies, and they do but conjecture. [ نظرات / امتیازها ]
79) Woe, then, to those who write the book with their hands and then say: This is from Allah, so that they may take for it a small price; therefore woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
78) و (بعضی) از آنان بی‌سوادانی هستند که (معنای درستِ) کتاب (تورات) را بجز آرزوهای بی‌پایه نمی‌دانند، و فقط (به آن) گمان می‌برند.
﴿٧٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
79) پس وای بر کسانی که کتاب را با دست‌هایشان می‌نویسند، سپس می‌گویند: «این از جانب خداست‌» تا بدان (وسیله) بهای ناچیزی به دست آورند؛ پس وای بر ایشان از آنچه دست‌هایشان نوشته، و وای بر ایشان از آنچه (از این راه) به دست می‌آورند.
﴿٧٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
78) またかれらの中には,啓典を知らない文盲がいる,かれらは只(虚しい)願望を持ち,勝手に臆測するだけである。
﴿٧٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
79) 災いあれ,自分の手で啓典を書き,僅かな代償を得るために,「これはアッラーから下ったものだ。」と言う者に。かれらに災いあれ,その手が記したもののために。かれらに災いあれ,それによって利益を得たために。
﴿٧٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
79) پس وای برکسانى که کتاب تحریف شده‌ای‌ با دست‌های خود می‌نویسند! سپس می‌گویند: «این نوشته‌ها از سوی خداوند است»، تا به واسطه‌ی آن بهای اندک به دست آورند؛ پس وای بر ایشان از آنچه با دست‌های خود نوشته‌اند! و وای بر ایشان از آنچه از این راه‌ به دست می‌آورند! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدامین احمدی فقیه
78) و بعضی‌ از مردمِ غیر اهل کتاب، کتاب خداوند را جز خیال‌های خام و آرزوهایی نمی‌دانند، و فقط به دنبال گمان و پندارهای خود هستند. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
78) و از آنان بى‏سوادانى هستند که کتاب آسمانى [تورات‏] را جز طوطى‏وار [و لقلقه زبان‏] نمى‏دانند و جز پندار نمى‏بافند [ نظرات / امتیازها ]
79) پس واى بر کسانى که [اینگونه‏] کتاب را به دست خویش مى‏نویسند و سپس براى آنکه آن را به بهاى ناچیزى بفروشند مى‏گویند این از نزد خداوند است، واى بر آنان از آنچه به دست خویش نوشته‏اند و واى بر آنان از آنچه به دست مى‏آورند . [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
78) برخی از آنها عوامان و بی سوادانی هستند که هیچ شناختی از کتاب خدا ندارند، مگر در حد آرزوهایی خام که رهبران‌شان به خوردشان داده‌اند. آری، اینان تنها به پندار‌هایی پوچ دل خوش کرده‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
79) وای بر کسانی که از سوی خود مطالبی می‌نویسند و آن را به خدا نسبت می‌دهند تا با این دروغ ‌پردازی‌ها که تحت عنوان کتاب خدا و به منظور تحریف پیش بینیِ تورات در مورد پیامبر آخر الزمان صورت می‌گیرد، متاع ناچیزی از دنیا به دست آورند. پس وای بر آنان به خاطر آنچه می‌نویسند و وای بر آنان به خاطر آنچه از این راه به دست می‌آورند. [ نظرات / امتیازها ]