از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
80) و گفتند: هرگز آتش ( جهنم ) جز روزهایی چند به ما نمی رسد ( به عدد ایّامی که نیاکان ما گوساله پرستیدند ) . بگو: آیا از نزد خدا پیمانی گرفته اید- که خدا هم هرگز از پیمان خود تخلّف نمی کند- یا چیزی را که نمی دانید به خدا می بندید؟! [ نظرات / امتیازها ]
81) چرا ، ( عذاب طولانی به شما خواهد رسید ، زیرا ) هر که کار بدی کسب کرد و گناهش ( در اثر تکرار ) همه وجود او را فرا گرفت ( تا آنجا که ایمانش زایل شد ) چنین کسانی اهل آتشند و در آن جاودان خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی هم که ایمان آوردند و عمل های شایسته کردند آنها اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
80) و گفتند: «هرگز آتش دوزخ ، جز چند روزی ، به ما نخواهد رسید.» بگو: «آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟!- و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد- یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید»؟! [ نظرات / امتیازها ]
81) آری ، کسانی که کسب گناه کنند ، و آثار گناه ، سراسر وجودشان را بپوشاند ، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
82) و آنها که ایمان آورده ، و کارهای شایسته انجام داده اند ، آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
80) و گفتند آتش جز چند روزی بما نمی رسد ، بگو مگر از خدا عهدی در این باره گرفته اید که چون خدا خلف عهد نمی کند چنین قاطع سخن می گویید؟ و یا آنکه علیه خدا چیزی می گویید که علمی بدان ندارید؟ . [ نظرات / امتیازها ]
81) بله کسی که گناه می کند تا آنجا که آثار گناه بر دلش احاطه یابد این چنین افراد اهل آتشند و بیرون شدن از آن برایشان نیست . [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند اهل بهشتند و ایشان نیز در بهشت جاودانند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
80) و یهود گفتند که هیچ وقت آتش عذاب به ما نرسد مگر چند روزی معدود. به آنان بگو: آیا بر آنچه دعوی می کنید عهد و پیمانی از خدا گرفته اید که خدا هم از آن عهد هرگز تخلف نکند یا چیزی به خیال جاهلانه خود به خدا نسبت می دهید؟ [ نظرات / امتیازها ]
81) آری ، هر کس اعمالی زشت اندوخت و کردار بدش به او احاطه نمود چنین کسانی اهل دوزخ اند و در آن آتش پیوسته معذّب خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند آنان اهل بهشتند و پیوسته در بهشت جاوید متنعم خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
80) و گفتند: «جز روزهایی چند ، هرگز آتش به ما نخواهد رسید.» بگو: «مگر پیمانی از خدا گرفته اید؟- که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد- یا آنچه را نمی دانید به دروغ به خدا نسبت می دهید؟» [ نظرات / امتیازها ]
81) آری ، کسی که بدی به دست آورد ، و گناهش او را در میان گیرد ، پس چنین کسانی اهل آتشند ، و در آن ماندگار خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آورده ، و کارهای شایسته کرده اند ، آنان اهل بهشتند ، و در آن جاودان خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
80) و گفتند : آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمی رسد ] هر چند گناهان بسیاری مرتکب شویم [ . به آنان بگو : آیا از نزد خدا پیمانی گرفته اید که عذاب شما اندک باشد و خدا پیمان خود را هرگز خلاف نمی کند ، یا سخنی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
81) نه ، چنین پیمانی در کار نیست ، بلکه کسانی که گناهی مرتکب شوند و اثر گناهشان همه وجود آنان را فراگیرد و جایی برای رحمت الهی در آن نباشد ، آنان همدم آتشند و در آن جاودانه خواهند بود . [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آنان اهل بهشتند و برای همیشه در آن خواهند ماند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
80) و گفتند: آتش [ دوزخ ] جز چند روزی به ما نمی رسد. بگو: آیا [ بر این عقیده خود ] از نزد خدا پیمانی گرفته اید؟ که هرگز خدا از آن پیمان تخلّف نخواهد کرد ، یا جاهلانه چیزی را به خدا نسبت می دهید؟ [ نظرات / امتیازها ]
81) [ نه چنین است که می گویید ] بلکه کسانی که مرتکب گناه شدند وآثار گناه ، سراسر وجودشان را فرا گرفت ، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه اند. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ، اهل بهشت اند و در آن جاودانه اند. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
80) و (یهودیان بنی اسرائیل) گفتند هرگز آتش به ما نمی رسد(ما را لمس نمی کند) مگر چند روزی بگو (پیامبر) آیا پیمان گرفته اید از خدا عهدی را پس هرگز خداوند خلاف وعده نمی کند یا آن چه را نمی دانید بر خدا می بندید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آری کسانی که گناهی را انجام دهند و گناهانش آن ها را احاطه کند پس آن ها صاحبان آتش اند در آن جاودان اند. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آن ها صاحبان بهشت هستند در آن جاودان اند. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
80) بنی اسرائیل گفتند:غیر از چند روز عذاب آتش برای ما نخواهد بود.بگو(ای پیامبر) آیا از خدا برای عذاب آتش ندیدن پیمانی گرفته اید که در اینصورت خدا پیمان شکن نیست یا اینکه حرفی را در مورد خدا می زنید که نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آری هر کس اهل گناه بوده و گناهانش او را احاطه نمایند پس آنها( گناهکاران) اهل آتش بوده،بطور ابدی در آن خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند،اهل بهشت بوده و بطور ابدی در آن خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
80) et ils ont dit: ‹Le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés!› Dis: ‹Auriez-vous pris un engagement avec Allah - car Allah ne manque jamais à son engagement; - non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas› [ نظرات / امتیازها ]
81) bien Au contraire! ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement [ نظرات / امتیازها ]
82) et ceux qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, Ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront éternellement [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
80) یهودان بگفتند جز چند روز نسوزیم در آتش قهر و سوز
به آنان بگو بر چنین ادعا مگر عهد بستید با کبریا ؟
که هرگز خداوند از آن قرار تخلف نورزد در انجام کار ؟
و یا اینکه از روی جهل و خیال بگوئید اینهاست از ذوالجلال [ نظرات / امتیازها ]
81) بلی هر که اندوخت اعمال زشت گناهان بسیار بر خود نوشت
احاطه بر او کرد کردار بد عملهای بس زشت زو سربزد
از اصحاب نار ست آن شخص خام که در آتش آن بسوزد مدام [ نظرات / امتیازها ]
82) کسانی که گشتند مومن به رب بکردند کار نکو روز و شب
درآیند یکسر به باغ جنان که نعمات جاوید باشد در آن [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
80) و گفتند : آتش دوزخ به ما نرسد مگر روزی چند بگو:آیا از نزد خدا پیمانی گرفته اید،که خدا هرگزخلاف پیمان خود نخواهد کرد،یا چیزی بر خدا می بندیدکه نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آری، هر که کار بدی کند و گناهش او را فرا گیرد آنان دوزخیانند و در آن جاودانند. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کنند،آنان بهشتیانندو در آن جاودانند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
80) Und sie sagen: "Das (Höllen)feuer wird uns nur für gezählte Tage berühren." Sag: Habt ihr mit Allah einen Bund geschlossen? Dann wird Allah Seinen Bund nicht brechen. Oder wollt ihr von Allah etwas sagen, was ihr nicht wißt?
﴿٨٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
81) Aber nein! Wer eine böse Tat begangen hat, und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
﴿٨١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
82) Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind Insassen des (Paradies)gartens. Ewig werden sie darin bleiben.
﴿٨٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
80) And they say: "The Fire will not touch us except for a number of days." Say: "Have you taken a promise from Allah? If so, Allah will never break His promise; or is it that you speak against Allah about which you do not know?" [ نظرات / امتیازها ]
81) Yea, whoever earns evil and his wrong-doings encompass him, these then, are the fellows of the Fire; in it they abide. [ نظرات / امتیازها ]
82) But those who believe and do good, these are the companions of the Garden; in it they abide. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
80) They say: "The Fire will only touch us for several days." SAY: "Have you taken it on oath from God? God never breaks Hi word. Or are you saying something about God which you really do no know?" [ نظرات / امتیازها ]
81) Rather anyone who commits evil will find his mistake will he him in; those will become inmates of the Fire; they will remain in it for ever. [ نظرات / امتیازها ]
82) Those who believe and perform honorable deeds will be inhabit ants of the Garden; they will live in it for ever. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
80) And they (Jews) say, "The Fire (i.e. Hell-fire on the Day of Resurrection) shall not touch us but for a few numbered days." Say (O Muhammad Peace be upon him to them): "Have you taken a covenant from Allâh, so that Allâh will not break His Covenant? Or is it that you say of Allâh what you know not?" [ نظرات / امتیازها ]
81) Yes! Whosoever earns evil and his sin has surrounded him, they are dwellers of the Fire (i.e. Hell); they will dwell therein forever. [ نظرات / امتیازها ]
82) And those who believe (in the Oneness of Allâh - Islâmic Monotheism) and do righteous good deeds, they are dwellers of Paradise, they will dwell therein forever. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
80) And they say: "The Fire shall not touch us but for a few numbered days:" Say: "Have ye taken a promise from God, for He never breaks His promise? or is it that ye say of God what ye do not know?" [ نظرات / امتیازها ]
81) Nay, those who seek gain in evil, and are girt round by their sins,- they are companions of the Fire: Therein shall they abide (For ever). [ نظرات / امتیازها ]
82) But those who have faith and work righteousness, they are companions of the Garden: Therein shall they abide (For ever). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
80) (80. And they (Jews) say, "The Fire shall not touch us but for a few numbered days.'' Say (O Muhammad to them): [ نظرات / امتیازها ]
81) (81. Yes! Whosoever earns evil and his sin has surrounded him, they are dwellers of the Fire (i.e. Hell); they will dwell therein forever). [ نظرات / امتیازها ]
82) 82. And those who believe and do righteous good deeds, they are dwellers of Paradise, they will dwell therein forever.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
80) And they say: The Fire (of punishment) will not touch us save for a certain number of days. Say: Have ye received a covenant from Allah - truly Allah will not break His covenant - or tell ye concerning Allah that which ye know not ? [ نظرات / امتیازها ]
81) Nay, but whosoever hath done evil and his sin surroundeth him; such are rightful owners of the Fire; they will abide therein. [ نظرات / امتیازها ]
82) And those who believe and do good works: such are rightful owners of the Garden. They will abide therein. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
80) And they say: Fire shall not touch us but for a few days. Say: Have you received a promise from Allah, then Allah will not fail to perform His promise, or do you speak against Allah what you do not know?
[ نظرات / امتیازها ]
81) Yea! whoever earns evil and his sins beset him on every side, these are the inmates of the fire; in it they shall abide.
[ نظرات / امتیازها ]
82) And (as for) those who believe and do good deeds, these are the dwellers of the garden; in it they shall abide
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
80) و گفتند: «جز روزهایی چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسید.» بگو: «آیا نزد خدا پیمانی (محکم) گرفتید؟ پس خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد. یا آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟»
﴿٨٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
81) آری، کسی که بدی‌ای را به دست آوَرْدْ و خطایش او را در برگرفت، اینان همراهان آتشند، (و) ایشان در آن ماندگارند.
﴿٨١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آوردند، و کارهای شایسته(ی ایمان) کردند، اینان بهشتیانند؛ ایشان در آن جاودانند.
﴿٨٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
80) そしてかれらは,「業火がわたしたちに触れるのは,何日かの間に過ぎないであろう。」と言う。言ってやるがいい。「あなたがたは,アッラーと約束を結んだと言うのか。それならアッラーは決して破約されないであろう。それともあなたがたは,アッラーに就いて知りもしないことをロにしようとするのか。」
﴿٨٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
81) いや悪い行いを重ね,自分の罪で身動きが出来なくなるような者は皆,業火の住人である。その中に永遠に住むのである。
﴿٨١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
82) だが信仰して善行に勤しむ者は楽園の住人である。その中に永遠に住むのである。
﴿٨٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
80) و (در جواب افرادی از یهود که پند می‌دادند که رفتار منافقانه شما باعث عذاب می‌شود، علمای یهود) گفتند: «جز چند روزی، هرگز آتش و عذاب به ما نخواهد رسید»؛ (ای پیامبر!) بگو: «آیا پیمانى از خداوند گرفته‌اید؟ که خداوند هرگز خلاف پیمان خود نمی‌کند، یا آنچه را نمی‌دانید، از روی نادانی، با دروغ به خداوند نسبت می‌دهید؟» [ نظرات / امتیازها ]
81) آری چنین است! به طور حتم هرکس بدی کند، و خطا و گناه همه‌ی وجودش را فرا گیرد، اهل آتش است، و در آن ماندگار خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانى که ایمان آورده و کارهای شایسته و پسندیده کرده‌اند، اهل بهشت هستند، و در آن جاودان خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
80) و گویند آتش دوزخ جز چند روز اندکشمار به ما نمى‏رسد، بگو آیا از خدا پیمان گرفته‏اید -که البته خداوند خلف وعده نخواهد کردیا چیزى را که نمى‏دانید به خدا نسبت مى‏دهید؟ [ نظرات / امتیازها ]
81) آرى کسانى که بدى کنند و گناهشان بر آنان چیره شود، دوزخى‏اند و در آن جاودانه مى‏مانند . [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانى که ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته کرده‏اند، بهشتى‏اند و جاودانه در آن ماندگاراند . [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
81) ‏آری ! هر کس مرتکب گناه شود ، و گناه ( احساس و وجدان و سراسر وجود ) او را احاطه کند ، این چنین افرادی یاران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند .‏ [ نظرات / امتیازها ]
82) ‏و کسانی که ایمان آورده اند و کردار پسندیده و افعال شایسته انجام داده اینان اهل بهشت بوده و جاودانه در آن خواهند ماند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
80) می‌گویند: ما فقط چند روز گوساله پرستیدیم و آتش دوزخ جز چند روزی اندک، ما را در بر نخواهد گرفت. بگو: آیا در این زمینه پیمانی با خدا بسته‌‌اید که چون خدا خلف عهد نمی‌کند، چنین قاطع سخن می‌گویید؟ یا اینکه چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که خودتان هم از صحت و سقم آن خبر ندارید؟ [ نظرات / امتیازها ]
81) نه، چنین نیست؛ بلکه کسانی که در دنیا مرتکب بدی و زشتی شوند و گناه آنان را در گیرد، اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
82) و کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته کنند، اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]