از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
99) و حقیقت این است که ما به سوی تو آیاتی روشن و روشنگر فرو فرستادیم ، و به آنها جز فاسقان کفر نمی ورزند. [ نظرات / امتیازها ]
100) و چرا ( چنین است که ) هر زمان معاهده ای ( با خدا و پیامبرانش ) بستند گروهی از آنها آن را شکستند؟! ( اینها نه تنها عهد می شکنند ) بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
101) و چون بر آنها ( یهود و نصاری ) فرستاده ای از جانب خدا آمد که تصدیق کننده بود آنچه را که با آنهاست ( از تورات و انجیل ) گروهی از آنها که ( علم ) کتاب به آنان داده شده بود کتاب خدا ( قرآن یا کتاب خودشان ) را پشت سر افکندند گویی که نمی دانند ( کتاب خداست ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
99) ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم و جز فاسقان کسی به آنها کفر نمی ورزد. [ نظرات / امتیازها ]
100) و آیا چنین نیست که هر بار آنها [ یهود ] پیمانی ( با خدا و پیامبر ) بستند ، جمعی آن را دور افکندند ( و مخالفت کردند. ) آری ، بیشتر آنان ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
101) و هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغشان آمد ، و با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت ، جمعی از آنان که به آنها کتاب ( آسمانی ) داده شده بود ، کتاب خدا را پشت سر افکندند گویی هیچ از آن خبر ندارند!! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
99) با اینکه آیاتی که ما بر تو نازل کرده ایم همه روشن است و کسی بدان کفر نمی ورزد مگر فاسقان [ نظرات / امتیازها ]
100) آیا این درست است که هر وقت عهدی ببندند عده ای از ایشان ، آن را بشکنند و پشت سر اندازند بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند . [ نظرات / امتیازها ]
101) و چون فرستاده ای از ناحیه خدا بسویشان آید که کتب آسمانیشان را تصدیق کند باز جمعی از آنها که کتب آسمانی دارند کتاب خدا را پشت سر اندازند و خود را بنادانی بزنند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
99) و ما ( برای اثبات پیغمبری تو ) آیات و دلایل روشن به تو فرستادیم ، و بجز فاسقان ( و اهل عناد ) کسی انکار آن نخواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
100) برای چه هر عهد و پیمان که بستند گروهی آن را می شکنند؟ ( نه اینان ) بلکه اکثر آنها اصلا ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
101) و چون پیغمبری از جانب خدا بر آنان آمد که به راستی کتب آسمانی آنها گواهی می داد ، گروهی از اهل کتاب ، کتاب خدا را پشت سر انداختند ( و به حکم آن کتاب که امر به ایمان آوردن به قرآن می کرد رفتار نکردند ) گویی ( از آن کتاب ) هیچ نمی دانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
99) و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم ، و جز فاسقان [ کسی ] آنها را انکار نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
100) و مگر نه این بود که [ یهود ] هر گاه پیمانی بستند ، گروهی از ایشان آن را دور افکندند؟ بلکه [ حقیقت این است که ] بیشترشان ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
101) و آن گاه که فرستاده ای از جانب خداوند برایشان آمد- که آنچه را با آنان بود تصدیق می داشت- گروهی از اهل کتاب ، کتاب خدا را پشت سر افکندند ، چنان که گویی [ از آن هیچ ] نمی دانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
99) و همانا ما آیاتی روشن و روشنگر به سوی تو فرو فرستادیم ، و جز فاسقان کسی بدانها کفر نمیورزد . [ نظرات / امتیازها ]
100) چرا این یهودیان هرگاه ] با خدا [ پیمانی بستند ، گروهی از ایشان آن را به دور افکندند ؟ ] نه تنها گروهی از آنان پیمان شکن اند [ بلکه بیشترشان ایمان ندارند . [ نظرات / امتیازها ]
101) و هنگامی که از جانب خدا پیامبری برایشان آمد که توراتی را که با آنان است تصدیق می کرد ، گروهی از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده است ] = عالمان یهود و نصاری [ کتاب خدا را پشت سرشان افکندند و بشارت های آن را در مورد ظهور پیامبر اسلام نادیده گرفتند ، چنان که گویی از آن بی خبرند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
99) و یقیناً به سوی تو آیاتی روشن نازل کردیم ، و به آنها جز فاسقان کافر نمی شوند. [ نظرات / امتیازها ]
100) آیا چنین نیست که هرگاه یهود پیمانی [ با خدا و رسولانش ] بستند ، گروهی از آنان ، آن را شکستند؟ [ آنان نه فقط عهد شکنند ] بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
101) و زمانی که فرستاده ای از سوی خدا به سویشان آمد که تصدیق کننده کتابی است که با آنان است ، گروهی از آنان که [ دانش ] کتاب به آنان داده شده بود [ با کمال گستاخی ] کتاب خدا را پشت سر انداختند [ و با آن به مخالفت برخاستند ] ، گویی نمی دانند [ که کلام خداست ] . [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
99) و یقینا نازل کردیم ما به سوی تو آیات (نشانه های) روشنی و کافر نمی شوند به آن ها مگر فاسقان. [ نظرات / امتیازها ]
101) و وقتی آمد آن ها را پیامبری از سوی خدا که تصدیق کننده بود برای آن چه همراه آن ها بود (تورات) گروهی از آن ها که داده شده بود به آن ها کتاب (گروهی از علمای یهود) کتاب خدا را به پشت سر انداختند( رها کردند) گویا که آن ها اصلا علم نداشتند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه صفارزاده، ص: 35
100) آیا هر بار که آنها عهدى بستند [با خدا و مؤمنان‏] گروهى دیگر از آنان آن را دور نیفکندند و از اعتبار نینداختند؟ پس حقیقت این است که اکثرشان بى ایمانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)، ص: 15
100) و چرا هر بار پیمانى بستند برخى از ایشان آن را شکستند «5»؟ (نه) بلکه بیشتر ایشان ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
99) ما بر تو فرستادیم نشانه‏هاى روشن و آشکارى را، و انکار نمیکند آن نشانه‏ها را مگر فاسقین. [ نظرات / امتیازها ]
100) آیا هر هنگام پیمانى بستند گروهى از آنان پیمان شکنى نمودند بلکه بیشتر آنان ایمان نمیآورند [ نظرات / امتیازها ]
101) و هنگامى که آمد ایشان را پیامبرى از جانب خدا که تصدیق میکرد آنچه را با ایشان بود پرتاب کردند گروهى از آنهایى که کتاب بآنان داده شده کتاب خدا را پشت‏سر گویا اینان نمیدانند. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
99) و همانا به تحقیق بر تو نشانه های آشکار فرستادیم و براین نشانه ها غیر از فاسقین کسی کافر نمی گردد. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
99) ما نشانه‏هاى روشنى براى تو فرستادیم؛ و جز فاسقان کسى به آنها کفر نمى‏ورزد. [ نظرات / امتیازها ]
99) و همانا بر تو آیاتى روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان [کسى] آنها را انکار نمى‏کند [ نظرات / امتیازها ]
100) و آیا چنین نیست که هر بار آنها [=یهود] پیمانى (با خدا و پیامبر)بستند، جمعى آن را دور افکندند (و مخالفت کردند.) آرى، بیشتر آنان ایمان نمى‏آورند. [ نظرات / امتیازها ]
100) و مگر نه این بود که [یهود] هر گاه پیمانى بستند گروهى از ایشان آن را دور افکندند بلکه [حقیقت این است که] بیشترشان ایمان نمى‏آورند [ نظرات / امتیازها ]
101) و آنگاه که فرستاده‏اى از جانب خداوند برایشان آمد که آنچه را با آنان بود تصدیق مى‏داشت گروهى از اهل کتاب کتاب خدا را پشت‏سر افکندند چنانکه گویى [از آن هیچ] نمى‏دانند [ نظرات / امتیازها ]
101) و هنگامى که فرستاده‏اى از سوى خدا به سراغشان آمد، و با نشانه‏هایى که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعى از آنان که به آنها کتاب (آسمانى) داده شده بود ، کتاب خدا را پشت سر افکندند؛ گویى هیچ از آن خبر ندارند!! [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
99) et Très certainement nous avons fait descendre vers Toi des signes évidents. et seuls les pervers n'y croient pas [ نظرات / امتیازها ]
100) Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutٍt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants [ نظرات / امتیازها ]
101) et quand leur vint d'Allah un Messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le Livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le Livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
99) بسی روشن آیات ، پروردگار
فرستاد بر تو چنین آشکار
که جز فاسقان بداندیش و پست
دگر کس به انکار ناورد دست [ نظرات / امتیازها ]
100) چرا بعضی از مردمان روی مهد
شکستند هر گونه پیمان و عهد
نه تنها که هستند پیمان شکن
که هرگز نگردند مومن به من [ نظرات / امتیازها ]
101) بر ایشان چو پیغمبری راستین
فرستاده شد از خداوند دین
که بر آسمانی کتب بد گواه
که حقا ست اینها ز یکتا اله
از اهل کتاب عده ای بد نهاد
بنا را نهادند خود بر عناد
به پشت سر انداختند آن کتاب
به آن پشت کردند رغم صواب
تو گویی که آن مردمان سخیف
ندانند چیزی ز متن شریف [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
99) و هر آینه آیت های روشن آیات قرآن و دیگر نشانه ها ومعجزه ها به تو فرو فرستادیم و جز بدکاران نافرمان به آن ها کافر نشود. [ نظرات / امتیازها ]
100) چرا هر گاه پیمانی بستند گروهیشان آن را شکستند و دور افکندند؟! بلکه بیشترشان ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
101) و چون فرستاده ای از سوی خدا یعنی محمد(ص) نزد آن ها آمد، که آن چه را با ایشان است یعنی تورات را باور دارد، گروهی از اهل کتاب کتاب خدا تورات را پست سر انداختند گویی نمی دانند که آن کتاب خداست. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
99) Und Wir haben zu dir ja (im Qur'an) klare Zeichen hinabgesandt. Doch nur die Frevler verleugnen sie.
﴿٩٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
100) Ist es nicht (so), daß jedesmal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? - Nein! Vielmehr glauben die meisten von ihnen (doch) nicht.
﴿١٠٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
101) Und als (nun) zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen (an Offenbarungen) bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüßten.
﴿١٠١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
99) And We indeed have revealed to you manifest Messages; and no one rejects them except the miscreants. [ نظرات / امتیازها ]
100) What! and every time they contract a covenant, a party of them throws it aside? Rather most of them do not believe. [ نظرات / امتیازها ]
101) And whenever a rasul comes to them proceeding from Allah, confirming what is with them, a party of those who were given the scripture cast aside the Scripture of Allah behind their backs, as if they did not know. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
99) We have sent you down clear signs; only immoral people disbelieve in them. [ نظرات / امتیازها ]
100) Each time they swear an oath, does a group of them shrug it off? Rather most of them do not even believe. [ نظرات / امتیازها ]
101) Whenever a messenger from God has come to them to confirm what they already had, a group of those who were given the Book have tossed God's book behind their backs as if they did not know [any better]. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
99) And indeed We have sent down to you manifest Ayât (these Verses of the Qur'ân which inform in detail about the news of the Jews and their secret intentions, etc.), and none disbelieve in them but Fâsiqûn (those who rebel against Allâh's Command). [ نظرات / امتیازها ]
100) Is it not (the case) that every time they make a covenant, some party among them throw it aside? Nay! the truth is most of them believe not. [ نظرات / امتیازها ]
101) And when there came to them a Messenger from Allâh (i.e. Muhammad Peace be upon him ) confirming what was with them, a party of those who were given the Scripture threw away the Book of Allâh behind their backs as if they did not know! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
99) Und Wir haben zu dir ja (im Qur'an) klare Zeichen hinabgesandt. Doch nur die Frevler verleugnen sie.
﴿٩٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
100) Is it not (the case) that every time they make a covenant, some party among them throw it aside?- Nay, Most of them are faithless. [ نظرات / امتیازها ]
101) And when there came to them an apostle from God, confirming what was with them, a party of the people of the Book threw away the Book of God behind their backs, as if (it had been something) they did not know! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
99) (99. And indeed We have sent down to you manifest Ayat and none disbelieve in them but Fasiqun (those who rebel against Allah's command). [ نظرات / امتیازها ]
100) (100. Is it not (the case) that every time they make a covenant, some party among them throw it aside Nay! (the truth is:) most of them believe not.) [ نظرات / امتیازها ]
101) (101. And when there came to them a Messenger from Allah (i.e. Muhammad ) confirming what was with them, a party of those who were given the Scripture threw away the Book of Allah behind their backs as if they did not know!) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
99) Verily We have revealed unto thee clear tokens, and only miscreants will disbelieve in them. [ نظرات / امتیازها ]
100) Is it ever so that when they make a covenant a party of them set it aside? The truth is, most of them believe not. [ نظرات / امتیازها ]
101) And when there cometh unto them a messenger from Allah, confirming that which they possess, a party of those who have received the Scripture fling the Scripture of Allah behind their backs as if they knew not, [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
99) And certainly We have revealed to you clear communications and none disbelieve in them except the transgressors.
[ نظرات / امتیازها ]
100) What! whenever they make a covenant, a party of them cast it aside? Nay, most of them do not believe.
[ نظرات / امتیازها ]
101) And when there came to them an Apostle from Allah verifying that which they have, a party of those who were given the Book threw the Book of Allah behind their backs as if they knew nothing. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
99) و همانا به‌راستی بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم، و جز فاسقان (کسانی) به آنها کافر نمی‌شوند.
﴿٩٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
100) آیا و هر گاه (یهودیان) پیمانی محکم بستند، گروهی از ایشان آن را به دور افکندند؟ (آری چنان است) بلکه بیشترشان ایمان نمی‌آورند.
﴿١٠٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
99) われは,明白な印をあなたに下した。性根の曲がった者の外は,誰もこれを拒否しないであろう。
﴿٩٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
100) かれら(ユダヤ人)は約束を繕ぶ度に,その中の一派の者が,それを放棄する。いや,かれらの多くは(元来)信じないのである。
﴿١٠٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
101) Y [aún] ahora, que ha venido a ellos un enviado de Dios, que confirma la verdad de lo que tienen, algunos de los que recibieron con anterioridad la revelación arrojan tras de sí la escritura divina, como si no supieran [lo que dice], [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-کره ای
101) 하나님으로부터 그들에게 한 선지자가 왔을때 구약에서 확 중 되었노라 그런데 그 성서의 백 성들은 하나님의 성서를 불신하며 뒤에서는 모르는 척 하였더라 [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
99) و به طور یقین، به سوی تو آیه‌هایی روشن فروفرستادیم، و نسبت به آیه‌های قرآن، تنها فاسقان هستند که به آن کافر می‌شوند.
[ نظرات / امتیازها ]
100) آیا چنین نیست که هرگاه (یهودیان) پیمانی با خداوند و پیامبرانش بستند، گروهی از آن‌ها، آن پیمان را می‌شکستند و پشت‌سر می‌افکندند؟ بلکه بیش‌تر آن‌ها ایمان نمی‌آورند. [ نظرات / امتیازها ]
101) و زمانی که پیامبری از سوی خداوند برای آن‌ها آمد، با اینکه گواهی دهنده و تأیید کننده‌ی کتابی می‌باشد که با آن‌ها است، گروهی از کسانی (علمای یهود) که کتاب (و دانشی از تورات) به آن‌ها داده شده بود، کتاب خداوند (تورات) را پشت‌سر انداختند، گویا نمی‌دانند و نمی‌شناسند (که کتاب خدا است). [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
99) و بر تو آیات روشنگرى فرو فرستاده‏ایم، و جز نافرمانان کسى به آنها انکار نمى‏ورزد [ نظرات / امتیازها ]
100) چرا هر گاه پیمانى بستند گروهى از آنان آن را شکستند، آرى بیشتر آنان ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
99) هر آینه که بر تو آیاتى روشن نازل کردیم. و جز فاسقان کسى منکر آنها نخواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
100) آیا هر بار که با خدا پیمانى بستند گروهى از ایشان‌پیمان شکنى کردند؟ آرى بیشترشان ایمان نخواهند آورد [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
100) ایشان همان گونه که در امر عقیده و ایمان متزلزل میباشند ، در عهدهائی که میبندند نیز متزلزل هستند ) مگر هر بار که عهدی ( با خدا و پیغمبر و مسلمانان ) بستند ، جمعی از آنان آن را نشکستند و دور نیفکندند ؟ ( و با آن مخالفت نورزیدند ؟ ) . این بدان سبب است که بیشتر آنان ( به حرمت عهد و قداست پیمان ) ایمان ندارند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
101) ‏و هنگامی که فرستاده ای ( محمّد نام ) از جانب خدا به سراغ آنان آمد ، گرچه ( اوصافش با نشانههائی که در کتابهایشان بود و ) با آنچه با خود داشتند ، مطابقت داشت ، جمعی از اهل کتاب ، کتاب خدا را پشت سر افکندند ( و اوصاف محمّد را از کتابهای خود زدودند . انگار در کتابهایشان چیزی درباره او نیامده است و ) گوئی آنان ( چیزی از اوصاف چنین پیغمبری ) نمیدانند .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
101) و هنگامی که فرستاده‌ای از جانب خدا برایشان آمد – که آنچه را با آنان است تصدیق‌کننده است - گروهی از کسانی که کتاب (وحیانی) داده شده‌اند، کتاب (ویژه‌ی) خدا را پشت سرشان افکندند، چنان که گویی ایشان (اصلاً) نمی‌دانند. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
99) ما آیات و دلایل روشنی به سوی تو فرستاده‌ایم و کسی جز فاسقان آنها را انکار نخواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
100) و مگر نه آنکه هر پیمانی با خدا بستند، گروهی از ایشان آن را رها کردند و عهدشان را شکستند؟ حقیقت این است که بیشتر آنها حتی به تورات هم ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
101) هرگاه فرستاده‌ای از سوی خدا به سراغ‌شان آمد، با اینکه کتاب آسمانیِ آنها را تایید و تصدیق می‌کرد، جمعی از آنان طوری کتاب خدا را پشت سر افکندند و آن را نادیده گرفتند که گویی اصلاً از محتوای آن خبر ندارند و نشانی از پیامبر خدا در آن ندیده‌اند.

[ نظرات / امتیازها ]