از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مجيد رعيتي - وکیل
وکیل
 توضيح : صفت ثلاثی مجرد سالم
ریشه: وکل به عهده گرفت وزن : فعیل
معنا : به عهده گیرنده [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » کتب صرف و نحو
خالق
 توضيح : اسم فاعل ثلاثی مجرد سالم مفرد مذکر
ریشه : خلق ایجاد کرد
معنا : ایجاد کننده [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فاعبدوه
 توضيح : فعل امر ثلاثی مجرد سالم جمع مخاطب مذکر
ریشه : عبد پرستید
ف : پس (حرف اضافه) ه : ضمیر متصل بالفعل
معنا : پس بپرستیدش [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
بَدیع:صفت مشبَّهه ، ال:حرف تعریف، سَموَات:جمع سماء، واو: حرف، ال:حرف تعریف، أَرض:اسم ثلاثی جامد،أَنّی:اسم استفهام، یَکُونُ: فعل مضارع ناقص، لام:حرف جَرّ، هاء:ضمیر غایب،وَلَد: اسم ثلاثی جامد،واو:حالیه،لَم تَکُن:فعل مضارع ناقص منفی،صاحِبَةٌ: اسم فاعل،واو:حرف،خَلَقَ:فعل ماضی،کُلّ:اسم جامدعام،شَیء:اسم جامدعام،واو:حرف،هُوَ:ضمیرغایب، باء:حرف جر،عَلسم:صفت مُشَبَّهه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.