از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
به زودی کسانی که شرک ورزیده اند خواهند گفت: اگر خدا می خواست نه ما شرک می آوردیم و نه پدران ما ، و نه چیزی را ( بر خویش ) حرام می کردیم ( پس خدا به شرک و تحریم ما راضی است ) ! کسانی که پیش از آنها بودند ( نیز پیامبرانشان را درباره حرمت شرک و بدعت ) این گونه تکذیب کردند تا عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا در نزد شما علمی ( مستدل ) هست تا برای ما بیرون آورید؟! شما جز از گمان پیروی نمی کنید و جز به تخمین سخن نمی گویید ( زیرا لازمه عدم منع تکوینی از شرک و تحریم ، رضایت به آنها نیست ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
بزودی مشرکان ( برای تبرئه خویش ) می گویند: «اگر خدا می خواست ، نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم!» کسانی که پیش از آنها بودند نیز ، همین گونه دروغ می گفتند و سرانجام ( طعم ) کیفر ما را چشیدند. بگو: «آیا دلیل روشنی ( بر این موضوع ) دارید؟ پس آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می کنید ، و تخمینهای نابجا می زنید.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
کسانی که شرک آورده اند خواهند گفت اگر خدا می خواست نه ما و نه پدرانمان شرک نمی آوردیم و چیزی را حرام نمی کردیم ، کسانی که پیش از آنان بودند نیز چنین تکذیب کردند تا عذاب ما را چشیدند بگو مگر پیش شما علم و اطلاعی هست اگر هست آن را درآورید و به ما نشان دهید ، شما جز پیروی گمان نمی کنید و جز تخمین نمی زنید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آنان که شرک آوردند خواهند گفت: اگر خدا می خواست ما و پدرانمان مشرک نمی شدیم و چیزی را حرام نمی کردیم. بدین گفتار ، پیشینیان ایشان نیز تکذیب ( رسل ) کردند تا آنکه طعم عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا شما بر این سخن مدرک قطعی دارید تا به ما ارائه دهید؟ همانا شما پیروی جز از خیالات باطل نمی کنید و جز به گزافه و دروغ سخن نمی گویید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
کسانی که شرک آوردند به زودی خواهند گفت: «اگر خدا می خواست ، نه ما و نه پدرانمان شرک نمی آوردیم ، و چیزی را [ خودسرانه ] تحریم نمی کردیم.» کسانی هم که پیش از آنان بودند ، همین گونه [ پیامبران خود را ] تکذیب کردند ، تا عقوبت ما را چشیدند. بگو: «آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی کنید ، و جز دروغ نمی گویید.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کسانی که برای خدا شریک پنداشته اند خواهند گفت : اگر خدا می خواست ، نه ما و نه پدرانمان برای خدا شریک قرار نمی دادیم و چیزی را حرام نمی ساختیم . کسانی هم که پیش از آنان بودند ، همین گونه پیامبران خدا و پیام های الهی را تکذیب می کردند ، تا این که عذاب ما را چشیدند . بگو : آیا دانشی نزد شماست که آن را برای ما آشکار کنید ؟ شما در مورد معارف الهی هیچ دانشی ندارید و جز از گمان پیروی نمی کنید و فقط تخمین می زنید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
کسانی که برای خدا شریک و همتا قرار دادند به زودی خواهند گفت: اگر خدا می خواست نه ما شرک می ورزیدیم و نه پدرانمان ، و نه چیزی [ از حلال خدا را خودسرانه ] حرام می کردیم [ پس شرک و تحریم ما جبری بوده نه اختیاری ] کسانی که پیش از اینان بودند [ بر اساس همین عقیده باطل پیامبران را ] تکذیب کردند تا عذاب و انتقام ما را چشیدند بگو: آیا نزد شما دانشی [ استوار و منطقی مُستدل بر عقایدتان ] هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما فقط از پندارهای واهی و پوچ پیروی می کنید و جز به حدس و گمان تکیه نمی زنید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
به زودی مشرکان می گویند: اگر خدا می خواست ، نه ما و نه پدرانمان مشرک نمی شد یم و نه چیزی را تحریم می کردیم. بدینسان ،کسا نی که پیش از آنها بودند نیز ، همین گونه دروغ می گفتند ، تا اینکه کیفر ( سخت ) ما را چشیدند. ( ای نبی مکرم) بگو: آیا ذره ای از علم بهره مندید؟ پس آن را ارائه دهید؟ بلکه فقط از گمان پیروی می کنید ، و اینکه حدسهای نابجا می زنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
ceux qui ont associé diront: ‹Si Allah avait voulu, nous ne Lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.› Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: ‹Avez-vous quelque science à nous produire? vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir› [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خواجوی:
مشرکان خواهند گفت: اگر خداوند مى‏خواست نه ما و نه پدرانمان مشرک نمى‏شدیم و کشت و حیوانات را حرام نمى‏کردیم، کسانى که پیش از آنان بودند [رسولان را] این چنین تکذیب کردند تا آنکه عذاب ما را چشیدند، بگو: آیا نزد شما علمى [حجتى‏] هست؟ پس آنرا بما ارائه دهید! شما جز پیروى گمان نمى‏کنید و شما جز دروغگویان نمى‏باشید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
روض الجنان:
گویند آنان که انباز گرفتند اگر خواستى خدا را انباز نگرفتمانى و نه پدران ما و نه حرام کردیمى از شى‏ء، همچنین دروغ داشتند آنان که از پیش ایشان بودند تا بچشیدند عذاب ما، بگو هست نزدیک شما از دانش پس برون آورى از براى ما؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فیض الاسلام:
(پس از آن احتجاج و دلیل آوردن مشرکین را بر صحّت و درستى شریک قرار دادنشان براى خدا و حرام دانستن آنچه را که حلال است یادآورى نموده میفرماید:) زود باشد که مشرکین (بر درستى گفتارشان دلیل آورده) بگویند: اگر خدا میخواست ما و پدرانمان براى او شریک و انباز قرار نمیدادیم و چیزى را حرام و ناروا نمینمودیم (براى اینکه میتواند ما را از آنچه نمیخواهد منع نموده و باز دارد، پس چون ما را منع نکرده میدانیم که او همان را خواسته است) همچنین (که ایشان گفتارت را به اینکه مى‏گویى: خدا شما را بتوحید و یگانه دانستن او و حرام نکردن آنچه را که حلال است تکذیب نمودند) کسانى که پیش از ایشان بودند (گفتار پیغمبرانشان را) تکذیب کرده و دروغ دانستند تا اینکه عذاب و کیفر ما را چشیدند (یافتند، اى محمّد صلّى اللَّه علیه و آله بایشان) بگو: آیا نزد شما (بر درستى گفتارتان) علم و دانشى است؟ (حجّت و دلیلى است از روى علم و دانش) پس (اگر هست) آن را براى ما بیرون آرید (بیان نموده و آشکار سازید!! چنین نیست، بلکه در گفتارتان) جز گمان را پیروى نمیکنید و شما دروغگویانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
کاویانپور:
مشرکین خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست، نه ما و نه پدران ما مشرک نمى‏شدیم و چیزى را بر خود تحریم نمیکردیم. کسانى که پیش از آنان بودند نیز همین گونه دروغ میگفتند، تا سرانجام عذاب ما را چشیدند. بگو، اگر دلیل قاطع دارید (که گفت شما را ثابت کند) به ما ارائه دهید. شما فقط از تخیلات واهى پیروى میکنید و تخمین نابجا میزنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
گرمارودی:
به زودى مشرکان خواهند گفت: اگر خداوند مى‏خواست ما و پدرانمان شرک نمى‏ورزیدیم و چیزى را حرام نمى‏دانستیم همین‏گونه پیشینیان آنها (پیامبران را) دروغگو شمردند تا آنکه عذاب ما را چشیدند بگو: آیا نزدتان دانشى است تا آن را براى ما آشکار سازید؟ شما جز از گمان پیروى ندارید و جز نادرست برآورد نمى‏کنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بانو امین:
بزودى مشرکین میگویند اگر خدا خواسته بود ما و پدران ما شرک نمیآوردیم و هیچ چیزى را حرام نمیکردیم همچنین که تو را تکذیب میکنند تکذیب کردند کسانى که پیش از اینها بودند تا اینکه عذاب ما را چشیدند اى رسول بگو آیا (بر آنچه میگوئید) نزد شما علم و دانشى است اگر چنین است براى ما آنرا بیرون آرید اینها تابع گمان خود گردیده‏اند و اینان نیستند مگر دروغگویان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
مشرکان خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست، ما و پدرانمان مشرک نمى‏شدیم و چیزى را حرام نمى‏کردیم. همچنین کسانى که پیش از آنها بودند پیامبران را تکذیب کردند و خشم و عذاب ما را چشیدند. بگو: اگر شما را دانشى هست آن را براى ما آشکار سازید. ولى شما، تنها، از گمان خویش پیروى مى‏کنید و گزافه‏گویانى بیش نیستند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
کسانى که شرک آورده‏اند حتما خواهند گفت اگر خدا مى‏خواست نه ما و نه پدرانمان شرک نمى‏آوردیم و چیزى را حرام نمى‏کردیم، کسانى که پیش از آنها بودند نیز بدینسان (سخن خدا را) تکذیب کردند تا عذاب ما را چشیدند، بگو آیا پیش شما دانشى هست که به ما آشکار کنید، شما جز پیروى گمان نمى‏کنید و جز تخمین نمى‏زنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
به زودى مشرکان خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست ما و پدران ما مشرک نمى‏شدیم و چیزى را حرام نمى‏کردیم. کسانى که پیش از آنها بودند نیز این گونه تکذیب کردند تا عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا شما نزد خود دانشى سراغ دارید که به ما نشان دهید؟! شما جز از خیالات پیروى نمى‏کنید و جز تخمین نمى‏زنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
کسانى که مشرک شده‏اند بزودى خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست ما و پدرانمان مشرک نمى‏شدیم، و چیزى را حرام نمى‏کردیم، کسانى که پیش از آنها بودند نیز همین گونه تکذیب کردند، تا این که طعم کیفر ما را چشیدند، بگو آیا دلیل قاطعى دارید که آن را به ما نشان دهید؟ شما جز پیرو گمان نیستید و تخمینهاى نابجا مى‏زنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خسروی:
عنقریب مشرکان خواهند گفت که اگر خدا میخواست و مشیّتش تعلّق مى‏گرفت نه ما و نه پدران ما مشرک نمیشدیم و براى او شریک قرار نمیدادیم و چیزى را حرام نمینمودیم (و لکن خدا خواسته است که ما غیر او را از أولیاء و شفعاء شریک او قرار دهیم تا وسیله تقرّب و نزدیکى ما بخدا شوند و همچنین او خواسته است که ما پاره‏اى از چهار پایان و کشت و کار خودمان را حرام سازیم و خدا بآنچه میشود عالم است و به تغییر آنچه بخواهد قادر و اینکه ما میکنیم و آزاد در عمل هستیم دلیل بر خواست خداى متعال است و دلیل بر أمر و رضاى او میباشد) مانند چنین تکذیبى (که از مشرکان عرب نسبت بنبىّ عربى صلّى اللّه علیه و آله صادر شده است) امّتهائى که پیش از آنها بودند نیز تکذیبهائى (که مبناى علمى و عقلى نداشت) نسبت بپیمبران زمان خود نمودند (و اگر معناى مشیت و خواست خدا رضاى از عمل آنها بود آنها را بسخت‏ترین عقاب معاقب نمیساخت و لذا تکذیب کردند) تا اینکه مزه عذاب ما را چشیدند (و بکیفر گناهان و تکذیبهائى که کرده بودند رسیدند) بگو (یا محمّد) بآنها آیا (در آنچه میگوئید) علم و حجّتى دارید (که بآن احتجاج کنید و بآن اعتماد داشته باشید؟) پس براى ما بیرون بیاورید (تا حجّت حجّت را بکوبد تا آنکه ترجیح با اوست بسبب دلیل و حجتش از غیر خود شناخته شود و از کسیکه پشت گرمى بر حجّت و برهانى ندارد ممتاز گردد)- حقیقت واقع اینستکه شما مشرکین جز ظنّ و گمان پیروى از چیز دیگرى نمیکنید (و آنچه هواى نفس شماست دنبال آن میروید نه یقین بچیزى دارید و نه حجّتى نزد شما موجود است) و در این مقاله و نسبتهائى که بخدا میدهید جز آنکه دروغ میگوئید و مبناى خودتان را بر پندار و تخمین مى‏گذارید چیز دیگرى نیست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
مشرکان خواهند گفت: اگر خدا مى‌خواست، ما و پدرانمان مشرک نمى‌شدیم و چیزى را حرام نمى‌کردیم. همچنین کسانى که پیش از آنها بودند پیامبران را تکذیب کردند و خشم و عذاب ما را چشیدند. بگو: اگر شما را دانشى هست آن را براى ما آشکار سازید. ولى شما، تنها، از گمان خویش پیروى مى‌کنید و گزافه‌گویانى بیش نیستند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ابوالفضل بهرامپور
مشرکان خواهند گفت: اگر خدا مى‌خواست، نه ما و نه پدران ما شرک نمى‌آوردیم و چیزى را تحریم نمى‌کردیم. پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند، تا آن که عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا نزد شما دانشى هست که آن را براى ما آشکار کنید؟ [ولى حق این است که‌] شماصرفاًازپندارپیروی می کنید وفقط دروغ می بافید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
کسانی که هستند مشرک به رب
بگشتند غرقه به کفر و شغب
بگویند گر خود یگانه خدا
همی کرد اراده به دور قضا
نه ما نه پدرهایمان هیچگاه
نگشتیم مشرک به یکتا اله
نکردیم هرگز حرام آن غذا
که بر ما بدادست یکتا خدا
که پیشینیان هم بدین قول خام
رسل را نمودند تکذیب تام
چشیدند تا اینکه طعم عذاب
گرفتار گشته به قهر و عقاب
بگو گر دلیلی است بر این سخن
ارائه نمایید آن را به من
شما جز ز اوهام و پندار خویش
رهی از اطاعت نگیرید پیش
سخنهایتان هست جمله گزاف
نگویید غیر از دروغی و لاف
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
به زودى کسانى که شرک ورزیده اند خواهند گفت: اگر خدا مى خواست نه ما و نه پدرانمان شرک نمىورزیدیم. و هیچ چیزى را حرام نمى کردیم. کسانى که پیش از آنان بودند نیز همین گونه [انبیا را ]تکذیب کردند تا اینکه عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا شما دانشى دارید که آن را براى ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروى نمى کنید و جز حدس نمى زنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
به زودى مشرکان خواهند گفت اگر خدا مى‌خواست ما شرک نمى‌آوردیم، همچنین پدران ما، و چیزى را حرام نمى‌کردیم، پیشینیان آنان هم به همین‌گونه تکذیب پیشه کردند، تا آنکه عذاب ما را چشیدند، بگو آیا علم و اطلاعى دارید که به ما نشان دهید؟ [ولى حق این است که‌] جز از پندار پیروى نمى‌کنید، و جز دروغ نمى‌بافید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
زود است گویند آنان که شرک ورزیدند اگر می‌خواست خدا مشرک نمی‌شدیم ما و نه پدران ما و نه حرام می‌کردیم چیزی را بدینسان تکذیب کردند آنان که پیش از ایشان بودند تا چشیدند خشم ما را بگو آیا نزد شما دانشی است که برون آریدش برای ما پیروی نمی‌کنید جز پندار را و نیستید شما جز گمان‌آوران‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
کسانى که شرک آوردند خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست نه ما شرک مى آوردیم و نه پدرانمان و چیزى را حرام نمى‏کردیم. همین گونه کسانى که پیش از آنان بودند [پیامبران را] تکذیب کردند تا سرانجام کیفر سخت ما را چشیدند، بگو: آیا نزد شما دانشى هست تا آن را براى ما آشکار کنید؟! پیروى نمى‏کنید مگر پندار را و جز به گزاف و تخمین سخن نمى‏گویید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
148. Those who are polytheists will say: If Allah had pleased we would not have associated (aught with Him) nor our fathers, nor would we have forbidden (to ourselves) anything; even so did those before them reject until they tasted Our punishment. Say: Have you any knowledge with you so you should bring it forth to us? You only follow a conjecture and you only tell lies.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Ceux qui ont associé diront: "Si Allah avait voulu, nous ne Lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit. "Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: "Avez-vous quelque science à nous produire? vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir".

Traduction 2
Ceux qui ont associé diront : "Si Dieu avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit." Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis : "Avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir".

Traduction 3
Ceux qui ont associé diront : «Si Dieu avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.» Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis : «Avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir».

Traduction 4
Ceux qui ont associé diront: «Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.» Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs [les messagers] jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: «Avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Diejenigen, die (dem einen Gott andere Gِtter) beigesellen, werden sagen:,Wenn Gott gewollt hätte, hätten weder wir noch unsere Väter (ihm andere Gِtter) beigesellt, und wir hätten (auch) nichts für verboten erklärt.` Ebenso (wie sie) haben (schon) die, die vor ihnen lebten, (unsere Botschaft) für Lüge erklärt, bis sie (schlieکlich) unsere Gewalt zu spüren bekamen (und ihre gerechte Strafe erlitten). Sag: Habt ihr (etwa) Wissen, das ihr uns vorbringen kِnntet? (Nein) ihr geht nur Vermutungen nach und ratet nur (statt Sicheres zu wissen).
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
به زودى کسانى که شرک ورزیده‏اند، خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست، نه ما و نه پدرانمان شرک نمى‏آوردیم و هیچ چیزى را (از سوى خود) حرام نمى‏کردیم. کسانى که پیش از آنها بودند (نیز پیامبران قبلى را) اینگونه تکذیب کردند تا آنکه طعم قهر و عذاب مارا چشیدند. بگو: آیا براى شما دانشى هست؟ آن را براى ما آشکار کنید! شما جز از گمان و خیال پیروى نمى‏کنید و شما جز حدس‏زن و دروغگویانى بیش نیستید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - خرمدل
مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت‌خواهی از تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت: (شرک ما و تحریم چیزهای حلال از سوی ما، برابر مشیّت خدا است!) اگر خدا می‌خواست، ما و پدران ما مشرک نمی‌شدیم، و چیزی را (از اشیاء حلال بر خود) تحریم نمی‌کردیم. کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه (که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند، به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان را) تکذیب می‌نمودند تا (سرانجام طعم) عذاب ما را چشیدند (و کیفر اعمال بد خود را دیدند). بگو: آیا دلیل قاطعی (و سند درستی برای رضایت خدا از شرک خود و تحریم چیزهای حلال، در دست) دارید تا آن را به ما ارائه دهید؟! شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید و (حجّت و برهانی بر گفتار و کردار خود ندارید. شما نه از روی علم و یقین، بلکه) از روی ظنّ و تخمین کار می‌کنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عاطفه فلاح - تدبرشخصی
کسانی که مشرک شدند خواهند گفت:اگر خدا می خواست ما وپدرانمان مشرک نمی شدیم وچیزی را حرام نمی کردیم ،کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین را می گفتند تا اینکه عذاب ما راچشیدند،بگو آیا برای این سخن مدرکی دارید؟شما جزاز خیالات پیروی نمی کنید وبه گزافه سخن می گویید . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
آنان که شرک ورزیده‌اند، خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست ما و پدران‌مان هرگز مشرک نمی‌شدیم و چیزی را بر خود حرام نمی‌کردیم؛ پس همین که جلوی ما را نگرفته و به ما اجازه شرک ورزیدن داده است یعنی به این کار رضایت دارد. پیشینیان اینها نیز پیام خدا و پیامبران را این‌گونه تکذیب کردند تا آنکه عذاب ما را چشیدند. بگو: آیا شما دلیلی دارید که ما خبر نداریم؟ اگر چنین است ما را هم آگاه کنید. البته ما می‌دانیم که شما جز از ظن و گمان پیروی نمی‌کنید و جز به استناد حدسیات سخن نمی‌گویید.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.