از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
أبغی
 توضيح : فعل ثلاثی مجرد مضارع متکلم وحده معتل ( ناقص)
ریشه: بغی : طلب کرد / خواست
معنا: می طلبم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
وازره
 توضيح : اسم فاعل ثلاثی مجرد مفرد مؤنث سالم
ریشه :وزر : بار گرفت / حل کرد
وازره : حمل کننده / باربرنده [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
مرجعکم
 توضيح : اسم زمان / اسم مکان ثلاثی مجرد سالم مفرد
ریشه: رجع : بازگشت / رجعت نمود
کم : ضمیر متصل جمع مذکر مخاطب
معنا: زمان / محل بازگشتتان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
قُل: فعل امرحاضر،هَمزه:حرف استفهام،غَیر:اسم ثلاثی جامد،ألله:عَلَم،اَبغی: فعل مضارع،رَبّ: صفت مشبهه،واو:حالیه،هُوَ:ضمیرغایب،کُلّ:اسم جامد عام،شَیء:اسم جامد عام،واو:حرف استیناف، لا:حرف نفی،تَکسِبُ: فعل مضارع،نَفس:اسم ثلاثی جامد،اِلاّ:حرف استثناء،عَلی:حرف جر،هاءضمیر غایب، واو:حرف عطف،لا:حرف نفی،تَزِرو:فعل مضارع،وازِرَة:اسم فاعل،وِزر:مصدر،«گناه سنگین»،أُخری:صفت مَشَبَّهه ومؤنث«اَخَر»می باشد،ثُمَّ:حرف عطف،اِلی:حرف جَرّ،کُم:ضمیر خطاب،مَرجَع:مصدر،فاء:حرف عطف،یُنَبِّءُ: فعل مضارع از باب تفعیل،باء:حرف جَرّ،ما:موصول اسمی،کُنتُم:فعل ماضی ناقص،فی:حرف جَرّ،هاء:ضمیرغایب،تَختَلِفُونَ:فعل مضارع از باب اِفتعال [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.