از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
44) و بهشتیان دوزخیان را ندا می دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست و ثابت یافتیم ، آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده داده بود حق و ثابت یافتید؟ گویند: آری! پس آواز دهنده ای در میان آنان آواز می دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
45) آنهایی که ( مردم را ) از راه خدا بازمی داشتند و برای آن کجی می خواستند ( آن را منحرف نشان می دادند ) و به روز واپسین کافر بودند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
44) و بهشتیان دوزخیان را صدا می زنند که: «آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود ، همه را حق یافتیم آیا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟!» در این هنگام ، ندادهنده ای در میان آنها ندا می دهد که: «لعنت خدا بر ستمگران باد! [ نظرات / امتیازها ]
45) همانها که ( مردم را ) از راه خدا بازمی دارند ، و ( با القای شبهات ) می خواهند آن را کج و معوج نشان دهند و آنها به آخرت کافرند!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
44) اهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند که ما وعده پروردگار خویش را درست یافتیم آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آری ، پس اعلام کننده ای میان آنان بانگ می زند که لعنت خدا بر ستمگران باد . [ نظرات / امتیازها ]
45) همان کسانی که سد راه خدا شده آن را منحرف می خواهند و خود هم به آخرت کافرند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
44) و بهشتیان دوزخیان را ندا کنند که آنچه پروردگارمان به ما وعده داد ( از مقامات بهشتی ) ما به حق و حقیقت یافتیم ، آیا شما نیز بدانچه پروردگارتان وعده داد ( از عذاب دوزخ ) به حقیقت رسیدید؟ گویند: بلی. آن گاه میان آنها منادیی ندا کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
45) آنهایی که از راه خدا باز می دارند و آن را کج می طلبند ( به شبهه راه راست مردم را کج می کنند ) و آنها به قیامت ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
44) و بهشتیان ، دوزخیان را آواز می دهند که: «ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [ نیز ] آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و درست یافتید؟» می گویند: «آری.» پس آواز دهنده ای میان آنان آواز درمی دهد که: «لعنت خدا بر ستمکاران باد.» [ نظرات / امتیازها ]
45) همانان که [ مردم را ] از راه خدا باز می دارند و آن را کج می خواهند و آنها آخرت را منکرند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
44) و بهشتیان دوزخیان را ندا می دهند که بی گمان ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود راست و درست یافتیم ، آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده داده بود راست و درست یافتید ؟ می گویند : آری . آن گاه اعلام کننده ای در میان آن دو گروه اعلام می کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد . [ نظرات / امتیازها ]
45) همانان که از راه خدا روی برمی تابند و دیگران را نیز از آن بازمی دارند و کج آن را می خواهند و به سرای آخرت کافرند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
44) و بهشتیان ، دوزخیان را آواز می دهند که: ما آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود ، حق یافتیم ، آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود ، حق یافتید؟ گویند: آری پس آواز دهنده ای در میان آنان آواز دهد که: لعنت خدا بر ستمکاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
45) هم آنان که مردم را همواره از راه خدا بازمی دارند و می خواهند آن را [ با وسوسه و اغواگری ] کج نشان دهند ، و به روز قیامت کافرند. [ نظرات / امتیازها ]
  عطيه صفاري - ترجمه عبدالله یوسف علی
44) The Companions of the Garden will call out to the Companions of the Fire: "We have indeed found the promises of our Lord to us true: Have you also found Your Lord's promises true?" They shall say, "Yes"; but a crier shall proclaim between them: "The curse of Allah is on the wrong-doers [ نظرات / امتیازها ]
45) Those who would hinder (men) from the path of Allah and would seek in it something crooked: they were those who denied the Hereafter [ نظرات / امتیازها ]
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
44) و گروه بهشتیان ، گروه دوزخیان را ندا مى دهند که قطعاً ، آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود شایسته یافتیم، پس آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده داده بود شایسته یافتید ؟ ( دوزخیان )مى گویند: آرى. آن گاه ندا دهنده اى در میان آنان اعلام مى کند که: لعنت خدا بر ستمکاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
45) ( کافران) کسانی ( هستند) که از راه خدا روى برمى تابند و خواهان ناراستی آن میباشند ، و به دنیای باقی کافرند. [ نظرات / امتیازها ]
  امير نبوتي - از هیچ منبعی استفاده نشده
44) و (به قصد) مالکان بهشت ، اهل آتش را بانگ سر می دهند که :
آنچه را که پروردگار ما نوید داده بود بر حقیقت یافتیم پس آیا شما هم آنچه پروردگارتان وعده کرده بود بر حقیقت یافتید
(اهل آتش ) گویند: آری
پس (درآن هنگام) آگاه کننده ای در میانشان بانگ برآورد که : همانا لعنت (و دوری از رحمت پروردگار) الله بر ستم پیشکان است. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
44) les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: ‹Certes, nous avons trouvé vrai ce que Notre Seigneur nous avait promis. avez-vous aussi trouvé vrai ce que Notre Seigneur avait promis?› ‹Oui›, diront-ils. un héraut annoncera alors Au milieu d'eux: que la malédiction d'Allah soit sur les injustes [ نظرات / امتیازها ]
45) qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà.› [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
44) بهشتیان دوزخیان را آواز دهند که ما به حقیقت یافتیم آنچه را که پروردگارمان وعده داده بود، آیا شما نیز به حقیقت یافته‌اید آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود؟ گویند: آرى. آنگاه آوازدهنده‌اى در آن میان آواز دهد که لعنت خدا بر کافران باد؛ [ نظرات / امتیازها ]
45) آنان که از راه خدا روى برمى‌گردانند و آن را کجروى مى‌پندارند و به قیامت ایمان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
44) پس آنگه بگویند اهل بهشت
بر اصحاب دوزخ که کردند زشت
که هر وعده بر ما بدادند پیش
ببینیم آن را فرا روی خویش
شما نیز آن وعده های عذاب
ببینید آیا کنون در حساب ؟
بگویند آری بدیدیم ما
پس آنگه منادی برآرد ندا
که بر ظالمان لعن الله باد
سبک هست اعمالشان هم چو باد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
44) و بهشتیان دوزخیان را ندا مى کنند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم; آیا شما هم آنچه را پروردگارتان [از عذاب] وعده کرده بود درست یافتید؟ مى گویند: آرى، پس اعلام کننده اى میانشان اعلام مى کند که لعنت خدا بر ظالمان باد [ نظرات / امتیازها ]
45) همان کسانى که [دیگران را ]از راه خدا باز مى دارند و کجى آن را مى خواهند در حالى که آنان آخرت را انکار مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
44) و بهشتیان دوزخیان را ندا دهند که ما وعده پروردگارمان را راست و درست یافتیم، آیا شما هم آنچه پروردگارتان وعده داده بود راست و درست یافتید؟ گویند آرى، آنگاه آوازدهنده‌اى در میان آنان آواز در دهد که لعنت الهى بر ستمگران باد [ نظرات / امتیازها ]
45) کسانى که از راه خدا باز مى‌دارند و آن را ناهموار و ناهنجار مى‌شمارند و منکر آخرت هستند [ نظرات / امتیازها ]
 » معزی
44) و بانگ برآوردند یاران بهشت به یاران آتش که همانا یافتیم آنچه وعده داد به ما پروردگار ما حق آیا یافتید آنچه وعده داده به شما پروردگارتان حق گفتند بلی پس بانگ داد بانگ دهنده‌ای میان ایشان که لعنت خدا باد بر ستمگران [ نظرات / امتیازها ]
45) آنان که بازدارند از راه خدا و خواهندش کج و ایشانند به آخرت کافران‌ [ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - ترجمه ترکی
44) Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenir: "Biz, Rabbimiziin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Peki siz, Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" Onlar, "Evet!" derler. Aralarından bir duyurucu şunu ilan eder: "Allah'ın laneti, zalimlerin üzerine olsun!" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ترکی
45) Onlar ki, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri-büğrüsünü isterler, onlar âhireti de inkâr edenlerdir. [ نظرات / امتیازها ]
  رضا رضائي - سایت تبیان
44) بهشتیان دوزخیان را آواز دهند که ما به حقیقت یافتیم آنچه را که ، پروردگارمان وعده داده بود ، آیا شما نیز به حقیقت یافته اید آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود ? گویند : آری آنگاه آواز دهنده ای در آن میان آواز دهد که لعنت خدا بر کافران باد ، [ نظرات / امتیازها ]
44) ترجمه مجتبوی
و بهشتیان، دوزخیان را آواز دهند که همانا ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داد راست و درست یافتیم، آیا شما هم آنچه را پروردگارتان وعده داد راست و درست یافتید؟ گویند: آرى آنگاه آوازدهنده‏اى در میانشان آواز دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد [ نظرات / امتیازها ]
44) ترجمه بهرام پور
و اهل بهشت دوزخیان را آواز دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [نیز] وعده‏ى پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آرى. پس ندا دهنده‏اى میان آنها آواز دهد که لعنت خدا بر ظالمان باد
[ نظرات / امتیازها ]
44) 44. And the dwellers of the garden will call out to the inmates of the fire: Surely we have found what our Lord promised us to be true; have you too found what your Lord promised to be true? They will say: Yes. Then a crier will cry out among them that the curse of Allah is on the unjust.
[ نظرات / امتیازها ]
44) ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu: "Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis?" "Oui", diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d'eux: Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes,


Traduction 2
Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu : "Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que notre Seigneur avait promis ?" "Oui", diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d'eux : Que la malédiction de Dieu soit sur les injustes,


Traduction 3
Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu : «Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que notre Seigneur avait promis ? » «Oui», diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d'eux : Que la malédiction de Dieu soit sur les injustes,


Traduction 4
les gens du paradis crieront aux gens du feu: «Certes,nous trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez - vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis?» «Oui», diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu d'eux: Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes,
[ نظرات / امتیازها ]
44) ترجمه آلمانی :
Und die Insassen des Paradieses rufen den Insassen des Hِllenfeuers zu:,Wir haben gefunden, daک das, was unser Herr uns versprochen hat, wahr ist. Habt ihr denn nicht (auch) gefunden, daک das, was euer Herr versprochen (oder: angedroht) hat, wahr ist?` Sie sagen:,Ja!` Da kündigt ein Herold (oder: einer) unter ihnen an:,Gottes Fluch kommt (nun) über die Frevler,
[ نظرات / امتیازها ]
45) آنان که از راه خدا روی بر می گردانند و آن را کجروی می پندارند و به قیامت ایمان ندارند

[ نظرات / امتیازها ]
45) ترجمه مجتبوی
همانها که [مردم را] از راه خدا باز مى‏دارند و آن را کج و ناراست مى‏جویند- بر آنند که آن را کج جلوه دهند- و به جهان واپسین کافرند. [ نظرات / امتیازها ]
45) ترجمه بهرام پور
همانان که [مردم را] از راه خدا باز مى‏دارند و آن را [با القاى شبهات‏] منحرف مى‏خواهند و آخرت را منکرند
[ نظرات / امتیازها ]
45) 45. Who hinder (people) from Allah's way and seek to make it crooked, and they are disbelievers in the hereafter.
[ نظرات / امتیازها ]
45) ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà."

Traduction 2
Qui obstruaient le sentier de Dieu, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà."

Traduction 3
Qui obstruaient le sentier de Dieu, qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà.»

Traduction 4
qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux, et yui ne croyaient pas à l'au-delà.» [ نظرات / امتیازها ]
45) ترجمه آلمانی :
die (ihre Mitmenschen) vom Weg Gottes abhalten und wünschen, daک er krumm sei (statt gerade), und die nicht an das Jenseits glauben.`
[ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني
44) (بر اساس المیزان)
و بهشتیان دوزخیان را ندا می دهند که بی گمان ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود راست و درست یافتیم ، آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده داده بود راست و درست یافتید ؟ می گویند : آری . آن گاه اعلام کننده ای در میان آن دو گروه اعلام می کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد [ نظرات / امتیازها ]
44) ترجمه مجتبوی
و بهشتیان، دوزخیان را آواز دهند که همانا ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داد راست و درست یافتیم، آیا شما هم آنچه را پروردگارتان وعده داد راست و درست یافتید؟ گویند: آرى آنگاه آوازدهنده‏اى در میانشان آواز دهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد [ نظرات / امتیازها ]
44) ترجمه بهرام پور
و اهل بهشت دوزخیان را آواز دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست یافتیم آیا شما [نیز] وعده‏ى پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آرى. پس ندا دهنده‏اى میان آنها آواز دهد که لعنت خدا بر ظالمان باد
[ نظرات / امتیازها ]
45) ترجمه مجتبوی
همانها که [مردم را] از راه خدا باز مى‏دارند و آن را کج و ناراست مى‏جویند- بر آنند که آن را کج جلوه دهند- و به جهان واپسین کافرند [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
44) وبهشتیان دوزخیان را (خطاب قرارداده) ندا دهند :ما وعده پروردگار خویش را به حق و درست یافتیم آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آری ، پس هاتفی میان آنان بانگ می زند که لعنت خدا بر ستمگران باد . [ نظرات / امتیازها ]
45) همانان که از راه خدا ( صراط مستقیم او ) روی گردانند و دیگران را نیز از آن (صراط مستقیم )باز می دارند و کج آن را ( گمراهی آنان را ) می خواهند و (آنها) به سرای آخرت کافرند . [ نظرات / امتیازها ]
 » علامه طباطبایی
44) اهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند که ما وعده پروردگار خویش را درست یافتیم آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آرى، پس اعلام کننده اى میان آنان بانگ مى زند که لعنت خدا بر ستمگران باد [ نظرات / امتیازها ]
45) همان کسانى که سد راه خدا شده آن را منحرف مى خواهند و خود هم به آخرت کافرند [ نظرات / امتیازها ]
 » محسن قرائتی
44) اهل بهشت، دوزخیان را صدا زنند که ما آنچه را پروردگارمان وعده داده بود، حقّ و راست یافتیم (و به آن رسیدیم)، آیا شما وعده‏هاى پروردگارتان را حقّ یافتید؟ (ما در لذّت و نعمتیم، آیا شما هم در رنج و عذابید؟) گویند: آرى. پس منادى میان آنان اعلام کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
45) (ستمگران) آنان‏اند که (مردم را) از راه خدا باز مى‏دارند و (با القاى شبهات) مى‏خواهند آن را کج و منحرف نشان دهند و همانان به آخرت، کافرند. [ نظرات / امتیازها ]
  حميده احمدي نيا - تفسیرنور
44) و اهل بهشت، دوزخیان را صدا زنند که ما آنچه را پروردگارمان وعده داده بود، حقّ و راست یافتیم (و به آن رسیدیم)، آیا شما وعده‏هاى پروردگارتان را حقّ یافتید؟ (ما در لذّت و نعمتیم، آیا شما هم در رنج و عذابید؟) گویند: آرى. پس منادى میان آنان اعلام کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
44) بهشتیان، دوزخیان را ندا دهند که همانا ما آنچه را که پروردگارمان به ما وعده داده بود به حق یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود به حق یافتید؟ گویند: آرى. پس آواز دهنده‏اى میانشان آواز دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد [ نظرات / امتیازها ]
45) همانا که از راه خدا بازمى‏دارند و آن را کج مى‏خواهند و آنان به آخرت کافر هستند [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
44) بهشتیان اهل جهنم را صدا می‌زنند و می‌گویند: ما همه‌ی وعده‌های الهی را حق یافتیم و به هر چه شنیده بودیم رسیدیم. آیا آنچه خدا به شما وعده داده بود، نیز حقیقت داشت و شما آن را دیدید؟ آنها پاسخ می‌دهند: آری. آنگاه در آن میان منادی فریاد بر می‌آورد که لعنت خدا بر گروه ستم‌کاران باد. [ نظرات / امتیازها ]
45) همان‌ها که مانع پیوستن مردم به راه خدا می‌شوند و با مکر و فریب می‌خواهند آن را راهی نادرست نشان دهند. کارهای زشت اینان به خاطر آن است که روز رستاخیز را انکار می‌کنند و حساب و کتابی را باور ندارند. [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
45) همان ستمگرانى که از پیشرفت راه خدا جلوگیرى مى کنند و مى خواهند آن را (بوسیلۀ شبهه و اشکال هاى غیر وارد) کج نشان دهند، و ایشانند که نسبت بعالم آخرت کافرند [ نظرات / امتیازها ]