از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
( ای مشرکان که قبل از جنگ بدر گفتید: خدا هر یک از دو طرف را که حق است پیروز نماید ) اگر شما پیروزی را ( برای طرفی که حق است ) می خواهید ، پیروزی طبق خواسته شما آمد ( پس تسلیم شوید ) ، و اگر ( از دشمنی و ستیزه ) باز ایستید آن برای شما بهتر است ، و اگر ( به جنگ ) برگردید ما هم ( به یاری مؤمنان و سرکوب شما ) برمی گردیم و هرگز جمعیتتان هر چند بسیار باشد چیزی ( از عذاب خدا ) را از شما دفع نخواهد کرد و ( بدانید که ) همواره خدا با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
اگر شما فتح و پیروزی می خواهید ، پیروزی به سراغ شما آمد! و اگر ( از مخالفت ) خودداری کنید ، برای شما بهتر است! و اگر بازگردید ، ما هم باز خواهیم گشت و جمعیت شما هر چند زیاد باشد ، شما را ( از یاری خدا ) بی نیاز نخواهد کرد و خداوند با مؤمنان است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
اگر پیروزی می جویید همانا پیروزی بیامد شما را و اگر دست بردارید پس آن بهتر است برای شما ، و اگر باز گردید باز می گردیم و جمعیت شما به هیچ چیز بی نیازتان نکند هر چند فزون باشد که خدا با مؤمنان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
( ای کافران ) اگر شما از خدا فتح و نصرت می طلبید اینک فتح کامل شما را رسید ( دین اسلام و قرآن که بهترین فتح و فیروزی و کاملترین وسیله سعادت خلق است از جانب خدا آمد ) اکنون اگر ( از کفر و عناد با حق ) دست بردارید شما را بهتر است و اگر دیگر بار بازآیید ما هم شما را باز کیفر و عذاب کنیم و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چند بسیار باشد شما را سودمند نخواهد بود ، و خدا البته با اهل ایمان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
[ ای مشرکان ] اگر شما پیروزی [ حق ] را می طلبید ، اینک پیروزی به سراغ شما آمد [ و اسلام پیروز شد ] و اگر [ از دشمنی ] بازایستید ، آن برای شما بهتر است و اگر [ به جنگ ] برگردید ما هم بر می گردیم ، و [ بدانید ] که گروه شما هر چند زیاد باشد ، هرگز از شما چیزی را دفع نتوانند کرد و خداست که با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای مشرکان ، اگر شما برای آشکار شدن حق خواهان داوری خدا میان خود و مؤمنان بودید بدین طریق که حق پویان را نصرت دهد ، اینک با پیروزی مؤمنان این داوری صورت گرفته است . حال اگر از نیرنگ خود بر ضد خدا و پیامبر دست بردارید برای شما بهتر است ، و اگر بار دیگر بازگردید و دست به نیرنگ بزنید ما نیز باز می گردیم و نیرنگتان را سست و بی اثر می کنیم ، و گروه شماهر چند زیاد باشد هرگز برای شما کارساز نخواهد بود . این از آن روست که خداوند با مؤمنان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
[ شما ای مشرکان! ] اگر پیروزی [ آیینِ حق ] را می خواستید ، اینک پیروزی برای آیینِ حق آمد [ پس به آن ایمان آورید ] ، و اگر [ از دشمنی و مخالفت با خدا و رسول ] بازایستید ، برای شما بهتر است ، و اگر [ به دشمنی و مخالفت ] بازگردید ، ما نیز [ بر ضد شما ] بازمی گردیم ، و هرگز جمعیت شما هر چند زیاد باشد ، چیزی [ از عذاب خدا ] را از شما دفع نمی کند ، و یقیناً خدا با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah vous connaissez maintenant la sentence [d'Allah] et Si vous cessez [la mécréance et l'hostilité contre le Prophète..], C'est mieux pour vous. mais Si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. car Allah est vraiment avec les croyants [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
پس ای کافران گر ز رب بشر
طلب می نمایید فتح و ظفر
بدانید پیروزی راستین
همانا ست ایمان به اسلام و دین
کنون گر بشورید از کفر دست
همانا برای شما بهتر ست
چو در جنگ آیید بار دگر
عذابی ببینید از این بیشتر
اگر چه که باشید خود بیشمار
نیابید نصرت در آن کارزار
چرا ؟ چون خداوند روز نبرد
بجز مومنان یاری کس نکرد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
اگر شما [مشرکان ]طلب فتح مى کنید، البّته فتح [مسلمانان ]به شما رسید، و اگر [از دشمنى ]دست بردارید براى شما بهتر است و اگر باز گردید ما نیز باز مى گردیم، و گروه شما هر چند زیاد باشند براى شما کارى نمى کند و [بدانید که ]خدا با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - ترجمه آلمانی
Wenn ihr eine Entscheidung verlangt, so ist sie euch (jetzt) zuteil geworden. Und wenn ihr aufhِrt (und nicht weiter auf Krieg besteht?) ist es besser für euch. Wenn ihr euch aber wieder (so) verhaltet (wie bisher), tun (auch) wir es. Eure Schar wird euch (dann) nichts helfen, auch wenn sie zahlreich ist. Und (laکt euch gesagt sein) daک Gott mit den Gläubigen ist.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه آیتی
اگر پیروزی خواهید پیروزیتان فراز آمد ، و اگر از کفر باز ایستید، برایتان بهتر است ، و اگر بازگردید بازمی گردیم ، و سپاه شما هر چند فراوان باشد برایتان سودی نخواهد داشت که خدا با مؤمنان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه اسپانیائی
«Si buscáis un fallo, ahí lo tenéis. Más os valdría renunciar a vuestra hostilidad. Y, si reanudáis la lucha, Nosotros también la reanudaremos y westras huestes no os servirán de nada, por numerosas que sean. ¡Alá está con los creyentes!»
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه انگلیسی
19. If you demanded a judgment, the judgment has then indeed come to you; and if you desist, it will be better for you; and if you turn back (to fight), We (too) shall turn back, and your forces shall avail you nothing, though they may be many, and (know) that Allah is with the believers.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه ترکی
Fetih istiyordunuz ya, işte size fetih. Vaz geçerseniz daha hayırlı olur size, fakat savaşa dönerseniz biz de döneriz ve topluluğunuz çok bile olsa hiçbir işinize yaramaz sizin ve şüphe yok ki Allah, inananlarla beraberdir.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali
Fetih istiyorsanız, işte size fetih gelmiştir, eğer aşırı gitmez de son verirseniz, hakkınızda daha hayırlıdır. Yok eğer dönerseniz, biz de döneriz. O vakit askeriniz çok da olsa size hiç bir şekilde fayda vermez. İyi biliniz ki, Allah müminlerle bera

Süleyman Ateş Meali
Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz, bu sizin için iyidir. Ama yine (eski yaptıklarınıza) dönerseniz, biz de döneriz (size yardım etmekten vazgeçeriz). O zaman topluluğunuz çok da olsa, size hiçbir

Muhammed Esed Meali
Fetih istiyordunuz ya, işte size fetih. Vazgeçerseniz daha hayırlı olur size, fakat savaşa dönerseniz biz de döneriz ve topluluğunuz çok bile olsa hiçbir işinize yaramaz sizin ve şüphe yok ki Allah, inananlarla berâberdir. 122[5] Bu hitap, müşriklered

Ali Bulaç Meali
Eğer fetih istiyor idiyseniz (ey kâfirler,) işte size fetih; ama eğer (inkârdan ve eski yaptıklarınızdan) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
(Ey inananlar!) Zafer mi istiyordunuz; işte ulaştı size zafer. Şimdi eğer (günahtan) kaçınmak istiyorsanız, bu sizin kendi iyiliğinize olacaktır; yok, eğer (günaha geri) dönerseniz; ve (bu durumda) topluluğunuzun size bir yararı olmaz, velev ki sayıc
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه فرانسوی
Traduction 1
Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah vous connaissez maintenant la sentence (d'Allah) Et si vous cessez (la mécréance et l'hostilité contre le Prophète..), c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, Nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Allah est vraiment avec les croyants.

Traduction 2
Si vous avez imploré l'arbitrage de Dieu vous connaissez maintenant la sentence [de Dieu] Et si vous cessez [la mécréance et l'hostilité contre le Prophète..], c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, Nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Dieu est vraiment avec les croyants.

Traduction 3
Si vous avez imploré l'arbitrage de Dieu vous connaissez maintenant la sentence [de Dieu] Et si vous cessez [la mécréance et l'hostilité contre le Prophète..], c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, Nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Dieu est vraiment avec les croyants.

Traduction 4
Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah vous connaissez maintenant la sentence [d'Allah] Et si vous cessez [la mécréance et l'hostilité contre le Prophète..], c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, Nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Allah est vraiment avec les croyants. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه مجتبوی
[اى مشرکان،] اگر فتح و پیروزى خواهید، [على رغم خواست شما] اینک فتح و پیروزى- که از آن مؤمنان است- شما را آمد و اگر [از کفر و دشمنى با پیامبر] باز ایستید پس آن شما را بهتر است، و اگر [به جنگ با مسلمانان‏] بازگردید ما نیز بازگردیم و هرگز گروه شما هر چند بسیار باشد برایتان سودى نخواهد داشت و همانا خدا با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - Qarib
if you were seeking a victory, victory has now come to you. if you desist, it will be better for you. if you resume we will return, and even if your forces are numerous, they shall not help you at all. and allah is with the believers. (۱۹)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه نور استاد قرائتی
اگر (شما کافران) در انتظار فتح وپیروزى (اسلام) بودید، که آن فتح آمد (وحقّانیّت اسلام آشکار شد) واگر دست (از انحراف و باطل خود) بردارید، برایتان بهتر است واگر (شما به کفر وعناد) برگردید، (ما هم به سوى قهر) برمى‏گردیم وهرگز گروه شما هر چند بسیار باشد، به کارتان نخواهد آمد، چرا که خداوند با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني - انگلیسی-پیکتال
qureysh!) if ye sought a judgment, now hath the judgment come unto you. and if ye cease (from persecuting the believers) it will be better for you, but if ye return (to the attack) we also shall return. and your host will avail you naught, however numerous it be, and (know) that allah is with the believers (in his guidance). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
اگر از خداوند داورى مى‏خواستید، [نتیجه‏] داورى او برایتان پیش آمد، و اگر [از کفر] باز ایستید برایتان بهتر است، و اگر باز گردید ما نیز باز مى‏گردیم و گروه شما، ولو انبوه باشد، به کارتان نیاید، و بدانید که خداوند با مؤمنان است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - مجمع البیان
اگر شما [مردم با ایمان سرفرازى و] پیروزى را مى‏خواهید، اینک پیروزى به سراغ شما آمد؛ و اگر [از مخالفت با پیامبر در مورد غنایم یا دیگر کارها] باز ایستید، آن [کار] برایتان بهتر است؛ و اگر [به شیوه نادرست خویش‏] بازگردید، ما [نیز به دست برداشتن از یارى شما ]باز مى‏گردیم و [بهوش باشید که در ان صورت‏] هرچند که گروه شما بسیار [و امکاناتتان فراوان‏] باشد، هرگز چیزى [از شرارت دشمن‏] را از شما دور نمى‏کند و [هشدار که‏] خدا با ایمان آوردگان است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
اگر خواهان پیروزى هستید به آن رسیدید و اگر خوددارى کنید برایتان بهتر است و اگر بازگردید ما هم باز خواهیم گشت، گروه شما هر چند زیاد باشد بى‏نیازتان نخواهد کرد، خداوند با مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اسدزاده - ترجمه بهرام پور
[اى مشرکان!] اگر پیروزى می ‏خواهید، اینک پیروزى به سراغ شما آمده [و اسلام پیروز شده است نه شما] و اگر [از کفر] باز ایستید همان براى شما بهتر است، و اگر باز گردید [ما هم‏] باز می گردیم و سپاه شما هر چند انبوه باشد، هرگز از هیچ جهت شما را بی ‏نیاز نمی ‏کند و البته خدا با مؤمنان است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه روشن (مصطفوی)
اگر طلب فتح می ‏کنید پس بتحقیق آمد شما را فتح، و اگر خوددارى کنید: پس آن بهتر است براى شما، و اگر بازگردید به برنامه کفر و خلاف: برمی ‏گردیم: و هرگز بی ‏نیاز نمى‏کند شما را گروه شما از چیزى اگر چه بسیار باشند، و بتحقیق خداوند همراه مؤمنان و با آنها است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
اگر شما طلب پیروزى کنید حتما پیروزى نصیب شما خواهد شد و اگر (از مخالفت) خوددارى نمائید براى شما بهتر است و اگر (بطرف مخالفت) عود کنید ما (نیز) عود مى کنیم (و شما را مغلوب دشمن مى نمائیم) و جمعیت شما و لو اینکه زیاد هم باشد یقینا شما را از چیزى بى نیاز نخواهد کرد و خدا با مؤمنین است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.