از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
26) پس به کجا می روید؟! [ نظرات / امتیازها ]
27) این جز یادآوری برای جهانیان نیست. [ نظرات / امتیازها ]
28) برای آن کس از شما که بخواهد ( در اعتقاد و اخلاق و عمل ) مستقیم گردد. [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما ( انتخاب این راه را ) اراده نمی کنید مگر آنکه خداوند ، پروردگار جهانیان ، ( با اراده تکوینی ) بخواهد ( زیرا اراده اختیاری شما مانند افعال اختیاریتان در تحت اراده خداست ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
26) پس به کجا می روید؟! [ نظرات / امتیازها ]
27) این قرآن چیزی جز تذکّری برای جهانیان نیست ، [ نظرات / امتیازها ]
28) برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد! [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند- پروردگار جهانیان- اراده کند و بخواهد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
26) پس با این حال به کجا می روید . [ نظرات / امتیازها ]
27) که این بجز روشنگری مردم عالم غرضی ندارد . [ نظرات / امتیازها ]
28) تا هر کس می خواهد مستقیم شود . [ نظرات / امتیازها ]
29) ولی از شما کسی نمی خواهد مگر وقتی خدای تعالی که رب عالمیان است خواسته باشد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
26) پس شما به کجا می روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) این ( قرآن عظیم ) جز پند و نصیحت اهل عالم هیچ نیست. [ نظرات / امتیازها ]
28) تا هر که از شما بندگان بخواهد راه راست ( حق پرستی و سعادت ابد ) پیش گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما ( کافران ، راه حق را ) نمی خواهید مگر خدای آفریننده عالم بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
26) پس به کجا می روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) این [ سخن ] بجز پندی برای عالمیان نیست [ نظرات / امتیازها ]
28) برای هر یک از شما که خواهد به راه راست رَوَد. [ نظرات / امتیازها ]
29) و تا خدا ، پروردگار جهانیان ، نخواهد ، [ شما نیز ] نخواهید خواست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
26) پس شما به کجا می روید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) این قرآن جز تذکاری برای جهانیان نیست . [ نظرات / امتیازها ]
28) ولی تنها کسانی از شما از آن بهره می برند که بخواهند بر عبادت و اطاعت خدا پایدار باشند . [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما چیزی را اراده نمی کنید مگر این که خدا که پروردگار جهان هاست آن را اراده کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
26) پس [ با انکار قرآن و روی گرداندن از آن ] کجا می روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) قرآن فقط وسیله یادآوری و پند برای جهانیان است [ نظرات / امتیازها ]
28) برای هرکس از شما که بخواهد [ در همه شئون زندگی مادی و معنوی ] راه مستقیم بپیماید [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما [ طیِ راهِ مستقیم را ] نخواهید خواست مگر آنکه خدا پروردگار جهانیان بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
26) پس به کجا مى‌روید [ نظرات / امتیازها ]
27) این جز تذکارى براى جهانیان نیست [ نظرات / امتیازها ]
28) براى هر کس از شما که خواهد راست و مستقیم شود [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما نمى‌خواهید مگر آن که خدا، پروردگار جهانیان، بخواهد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
26) پس به کجا مى روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) این جز [وسیله] تذکّرى براى جهانیان نیست. [ نظرات / امتیازها ]
28) براى هر کس از شما که بخواهد [بر راه راست ]پایدارى کند.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
26) پس به کجا می‌روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) این قرآن به جز یادواره‌ای برای عالمیان نیست. [ نظرات / امتیازها ]
28) (بلکه) برای هر کس از شما که بخواهد (در سایه‌ی وحی) مستقیم گردد. [ نظرات / امتیازها ]
29) و تا خدا، پروردگار جهانیان، نخواهد، (شما نیز) نخواهید خواست. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمدل
26) پس کجا می‌روید؟ (محمّد با بیان حجّت و رساندن حق و حقیقت بر شما اتمام حجّت کرده است. پس هرجائی و راهی که بروید، گمراهی و سرگشتگی است). [ نظرات / امتیازها ]
27) این قرآن جز پند و اندرز جهانیان نیست (و سراسر آن بیدارباش و هوشیار باش شعور و فطرتهای خفته است). [ نظرات / امتیازها ]
28) برای کسانی از شما که (خواستار راستی و درستی و طیّ طریق جاده‌ی مستقیم باشند و) بخواهند راستای راه را در پیش بگیرند. [ نظرات / امتیازها ]
29) و حال این که نمی‌توانید بخواهید جز چیزهائی را که خداوند جهانیان بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
26) پس به کجا مى‌روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) آن جز پندآموزى براى جهانیان نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
28) براى هر کس از شما که بخواهد راستى و درستى پیشه کند [ نظرات / امتیازها ]
29) و نخواهید مگر آنچه خداوند، که پروردگار جهانیان است، بخواهد [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
26) پس کجا مى‌روید؟! [ نظرات / امتیازها ]
27) آن جز یادآورى و پندى براى جهانیان نیست [ نظرات / امتیازها ]
28) براى هر کس از شما که بخواهد به راه راست رود. [ نظرات / امتیازها ]
29) و نمى‌خواهید مگر آنکه خداى، پروردگار جهانیان، بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
26) پس کجا می‌روید [ نظرات / امتیازها ]
27) نیست آن جز یادآوریی برای جهانیان‌ [ نظرات / امتیازها ]
28) برای آنکه خواهد از شما که راستی گزیند (یا پایداری کند) [ نظرات / امتیازها ]
29) و نخواهید جز آنکه بخواهد خدا پروردگار جهانیان‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
26) پس‌ ‌به‌ کجا می‌روید!» [ نظرات / امتیازها ]
27) آن‌ (قرآن‌) چیزی‌ نیست‌ جز یادآوری‌ ‌برای‌ جهانیان‌.» [ نظرات / امتیازها ]
28) برای‌ ‌آن‌ کس‌ ‌از‌ ‌شما‌ ‌که‌ بخواهد ‌بر‌ هدایت‌ و ‌بر‌ راه‌ راست‌ ‌باشد‌.» [ نظرات / امتیازها ]
29) و ‌خود‌ نخواهید مگر ‌آن‌ ‌را‌ ‌که‌ خدای‌ پروردگار جهانیان‌ بخواهد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
26) پس کجا میروند(26) [ نظرات / امتیازها ]
27) نیست آن مگر پندى مر جهانیان را(27) [ نظرات / امتیازها ]
28) مر آن کسى را خواست از شما که مستقیم شود(28) [ نظرات / امتیازها ]
29) ونخواهید مگر آنکه خواهد خدا که پروردگار عالمیانست(29) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
26) پس به کجا می ‏روید؟! [ نظرات / امتیازها ]
27) آن (قرآن) جز یادآورى براى جهانیان نیست، [ نظرات / امتیازها ]
28) براى کسى از شما که بخواهد به (راه) راست برود. [ نظرات / امتیازها ]
29) و (چیزى) نمی ‏خواهید، مگر آنکه خدایى که پروردگار جهانیان است بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
26) پس به کجا مى‌روید؟«26» [ نظرات / امتیازها ]
27) این کتاب پندى است براى جهانیان.«27 [ نظرات / امتیازها ]
28) براى هر کس از شما که بخواهد به راه راست افتد.«28» [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما نمى‌خواهید مگر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد.«29» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
29) و شما نمى خواهید مگر آن که خدا، صاحب اختیار جهانیان بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
26) پس به کجا مى‏روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) آن (قرآن) جز پند و تذکّرى براى جهانیان نیست. [ نظرات / امتیازها ]
28) براى هر کس از شما که بخواهد راستى و درستى پیشه کند. [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما نمى‏خواهید جز آنچه خداوند، پروردگار جهانیان بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
26) پس به کجا مى روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) این [سخن ] جز اندرزى [جاودانه ] براى جهانیان نیست؛ [ نظرات / امتیازها ]
28) براى کسى که بخواهد به راه راست رود [و در آن پایدارى ورزد]. [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما [چیزى ] نخواهید خواست، جز این که خدا، پروردگار جهانیان بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
26) پس شما از سخن حق وحی، روی برگردانده، به کجا مى‌روید؟«۲۶» [ نظرات / امتیازها ]
27) این گفتار جز تذکارى براى جهانیان نیست،«۲۷» [ نظرات / امتیازها ]
28) ولى تنها کسانى از شما از آن بهره مى‌برند که بخواهند بر هدایت پایدار باشند«۲۸» [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما چیزى را نمی­خواهید، مگر اینکه خدا که پروردگار جهانهاست، بخواهد.«۲۹» [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
27) این قرآن جز یادآوری کننده ای برای جهانیان نیست [ نظرات / امتیازها ]
28) برای هرکدام از شماها که بخواهد در مسیر مستقیم ( راه خدا ) بماند [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد ( خواست شما تحت سیطره خواست خداست ) [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
26) پس شما مردم بکجـــا میروید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) قرآن نیست مگر پنـــدی برای جهـانیان, [ نظرات / امتیازها ]
28) تا هر که بخواهد از شما راه راست را پیش گیرد, [ نظرات / امتیازها ]
29) و شما کافران راه حق را نمی خواهید مگر آنکه خـــــــداوند, پـــــــروردگار جهانیان بخواهد. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود فردوسي
26) پس به کجا می‌روید؟ [ نظرات / امتیازها ]
27) که آن جز پندی برای جهانیان نیست! [ نظرات / امتیازها ]
28) برای هر کس از شما که خواست راستی کند. [ نظرات / امتیازها ]
29) و نخواهید خواست، جز آنکه خدا بخواهد- پروردگار جهانیان! [ نظرات / امتیازها ]