از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) إِذَا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «فعل مقدر یا محذوف»
السَّماءُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
انْفَطَرَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
إِذَا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «فعل مقدر یا محذوف»
الْکَواکِبُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
انْتَثَرَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
إِذَا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «فعل مقدر یا محذوف»
الْبِحارُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
فُجِّرَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
إِذَا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «فعل مقدر یا محذوف»
الْقُبُورُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
بُعْثِرَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی]» [ نظرات / امتیازها ]
5) عَلِمَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
نَفْسٌ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
ما «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
قَدَّمَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»«فاعل[هی]»
وَ «واو عطف»
أَخَّرَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»«(ت)تأنیث»«فاعل[هی] [ نظرات / امتیازها ]
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
1) السماء انفطرت : جمله محلا مجرور ، مضاف الیه اذا [ نظرات / امتیازها ]
3) جمله البحار فجرت : محلا مجرور ، مضاف الیه اذا [ نظرات / امتیازها ]