از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  ناصیه چیست - محمد هادي مؤذن جامي
15) ناصیه چیست؟ مگر پیشانی مو دارد؟ ترجمه فارسی آن چیست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : لغوی موضوع اصلی : مسائل علمی گوینده : محمد هادی مؤذن جامی