از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
9) به من خبر ده ، آیا آن کسی که بازمی دارد ، [ نظرات / امتیازها ]
10) بنده ای را وقتی که نماز می خواند ( آیا مستحق عذاب نیست ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
11) به من خبر ده ، اگر ( آن کس که نماز می خواند ) بر پایه هدایت باشد ، [ نظرات / امتیازها ]
12) یا ( دیگران را ) به تقوی فرمان دهد ( آیا بازداشتن او سزاوار است ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
13) به من خبر ده ، اگر ( این نهی کننده ، حق را ) تکذیب کند و روی بگرداند ( آیا مستحق عقوبت نیست ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
14) آیا ندانست که خداوند ( همه اعمالش را ) می بیند؟! [ نظرات / امتیازها ]
15) چنین نیست ( که می پندارد عذابش نمی کنیم ) ، مسلّما اگر ( از عنادش ) باز نایستد موهای پیشانیش را می گیریم و ( به سوی عذاب ) می کشیم. [ نظرات / امتیازها ]
16) پیشانی دروغگویی خطاکار را. [ نظرات / امتیازها ]
17) پس ( اگر خواهد ) همنشینان خود را ( برای یاریش ) فرا خواند. [ نظرات / امتیازها ]
18) ما هم مأموران آتش را فرا می خوانیم. [ نظرات / امتیازها ]
19) چنین نیست ( که او بتواند کاری بکند ) ، هرگز از او اطاعت مکن و ( به خدای خود ) سجده نما و تقرب جوی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
9) به من خبر ده آیا کسی که نهی می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
10) بنده ای را به هنگامی که نماز می خواند ( آیا مستحق عذاب الهی نیست ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
11) به من خبر ده اگر این بنده به راه هدایت باشد ، [ نظرات / امتیازها ]
12) یا مردم را به تقوا فرمان دهد ( آیا نهی کردن او سزاوار است ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
13) به من خبر ده اگر ( این طغیانگر ) حق را انکار کند و به آن پشت نماید ( آیا مستحق مجازات الهی نیست ) ؟! [ نظرات / امتیازها ]
14) آیا او ندانست که خداوند ( همه اعمالش را ) می بیند؟! [ نظرات / امتیازها ]