اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (110 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " خداشناسی طبیعی است

تسخیر طبیعت یعنی کشف اسرار زمین، آسمان و خورشید و سایر مخلوقات الهی میان آن¬ها و هم چنین حفظ ونگهداری از آن¬ها در جهت رشد مادی و نیل به سعادت معنوی انسان و او فقط با بهره برداری درست و در جهت خدمت به خلق خدا و عبودیت حق است که می تواند از این مواهب الهی بهره برداری کند، در قرآن آیات فراوانی تأکید زیادی دارند که این¬ها آیات و نشانه های الهی¬اند که اهتمام انسان به بهره مندی از آن¬ها باید موجب توجه او به حق تعالی و شکرگزاری او شود، یعنی، بهره¬¬مندی از مواهب طبیعی نیز نوعی خداشناسی طبیعی است.

اهمیت این خداشناسی طبیعی، یعنی شناخت خدا از طریق تأمل در مواهب طبیعی، به قدری زیاد است که در آیات متعدد قرآنهرجا که نعمت¬های الهی در قالب آیات خدا برشمرده می¬شوند، همواره در پایان آیات عباراتی تأمل برانگیز ذکر می¬شود با مضامینی نظیر این که استفاده از این مواهب الهی منشأ تفکر، تأمل و تعقل انسان ها دربارۀ خدا شود . ( روم 24، 25 و 46) عبارات یعقلون و تشکرون دال بر همین واقعیت¬اند، یعنی همة این مواهب الهی که در اختیار انسان قرار داده می¬شوند دارای بار معرفتی¬اند و این که هدف از بهره مند ساختن انسان از آن¬ها افزایش خداآگاهی و عبودیت اوست.

  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " و قائده لاضرر

دین اسلام هرگز اجازه نمی¬دهد کسی به کسی ضرر وارد کند، وقتی راضی نمی¬شود یک فرد از جامعه متضرّر شود چگونه راضی خواهد شد که یک اجتماع و جامعه ضرر ببیند؟ درفقه نورانی اسلام قائدۀ لاضرر از اینجا ناشی شده است که، مردی به نام سمره بن جندب در زمین یکی از مسلمانان درخت خرمایی داشت هر وقت مایل بود بی اجازۀ صاحب خانه وارد خانۀ آن مرد می¬شد و به بهانۀ سرکشی به درختِ خود مزاحمت¬هایی برای صاحب خانه ایجاد می¬کرد، چند نوبت به او تذکّر دادند که صحیح نیست بی اجازه صاحب خانه وارد منزلش شوی ولی او توجّه نمی¬کرد و می¬گفت: من حقّ دارم به درخت خود سرکشی نمایم، صاحب خانه چند بار به او گفت برادر درست است که درخت مال شماست ولی اینکه سرزده وارد خانۀ من می¬شوی درست نیست و گوشش بدهکار این حرف¬ها نبود، تا اینکه صاحب زمین نزد رسول خدا (ص) از سمره بن جندب شکایت کرد پیامبر(ص) او را خواست و نصیحت فرمود، ولی بازهم این مزاحم همیشگی دست از مزاحمت خود برنداشت و به حرف پیامبر(ص) نیز اعتنایی نکرد ناگزیر رسول اکرم(ص) به صاحب زمین فرمود درخت ایشان را از ریشه بکن و در میان کوچه بینداز و سپس این جمله تاریخی را به یادگار گذاشت که در فقه اسلام به قائده لاضرر مشهور است. هیچ کس حق ندارد به هیچکس ضرر وارد کند. در ابعاد بزرگتر و بر اساس آیۀ205 سورۀ بقره" چون انسان در زمینِ خدا قدرت یابد (آن¬را تسخیرکند) بکوشد حاصل خلق را باد فنا دهد و فساد به پا و نسل را قطع کند و خداوند مفسدان را دوست ندارد". براستی امروز به بهانه صنعتی شدن و بالا بردن ثروت جامعه عدّه¬ای خاص هم زمین را، هم هوا را و هم آب را آلوده می-کنند و این سه عنصر زیر چکمه بیدادگران با ظاهری متمدّن نابود شده و از بین می¬رود.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " سنّت الهی است

استاد شهید مطهّری رحمت¬الله علیه، در کتاب عدل الهی می¬فرمایند، پدیده¬های جهان محکومِ یک سلسله قوانین ثابت و سنت-های لایتغیّر الهی می¬باشند و به تعبیر دیگر خداوند در جهان شیوه¬های معینی دارد که گردش کارها را هرگز بیرون از آن شیوه¬ها انجام نمی¬دهد، این شیوه¬ها از چگونگی هستی اشیاء انتزاع شده است و به همین دلیل تبدیل و تغییری برای آن محال است، این سنت¬های لایتغیّر اساس پایداری و نظم حاکم بر نظام توحیدی حاکم بر آفرینش است و بدون آن¬ها طبیعت، جهان و بطور کلّی آنچه خداوند آفریده است فرو می¬ریزد. یکی از این سنن " سَخَّرَلَکُم " است یعنی، در نظام توحیدی آفرینش، آفرینش طبیعت، جهان و آنچه خداوند خلق نموده است مُسَخَّرِ انسان هستند، با وجود چنین قدرتی ناله دارد که چرا علیرغم تسخیر روز افزون طبیعت نتوانسته قوانین طبیعت را به نفع انسانیّت بچرخاند، پاسخ یک جمله است، او باید روش خود را برای تسخیر طبیعت عوض کند، او غرق در جهالت است، در فساد اخلاق غوطه¬ور است و می¬خواهد بر طبیعت چیره شود این نشدنی است، زیرا کار تسخیر به فساد آلوده شده است.