جمیل صاحبی
یدالله فوق ایدیهم
[ همه پیام ها ] پیام های جميل صاحبي (5 مورد)
  سوره اخلاص آیه 1 - اعتقاد به یگانگی الله
با این وجود که اکثر ما همه روزه بارها و بارها (بیشتر در نماز های یومیه ) از این آیه (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ1) استفاده می کنیم و به یگانگی خداوند مهربان اعتراف می کنیم اما به نظر می رسد که در دل به آن اعتماد کافی نداریم وگرنه جامعه ای بهتر از این می داشتیم.
  سوره اسراء آیه 19 - لطف خداوند
در مقابل این الطاف بزرگ الهی باید سر تعظیم فرود آورد که برای سعی در رسیدن به کاری نیک نیز پاداش می دهد حتی اگر به نتیجه دلخواه نرسد . حال ببینید که اگر به ثمر بنشیند لطف خداوند مهربان چگونه خواهد بود؟!
  سوره اسراء آیه 14 - رسیدگی به اعمال
چه خوب است که انسان لااقل روزی یک بار خود ناظر بر امورش باشد و اعمالش را بررسی کند و در صدد ترمیم و یا تحکیم آنها بر آید قبل از آنکه به حسابمان رسیدگی شود .
[ همه نکته ها ] نکته های جميل صاحبي (4 مورد)
  سوره اسراء آیه 19 - تاکید خداوند
به نظر بنده این قمست از آیه (وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ) به خلوص نیت و اعتقاد حقیقی درونی اشاره دارد که میگوید باید به این عملی که انجام می دهد ایمان داشته باشد .
  سوره آل عمران آیه 66 - درس زندگی
اکثریت قالب ما همیشه سعی در تظاهر به علم و دانایی در صحبت هایمان داریم در حالی که یا اصلا به آن علمی نداریم و یا اطلاعات ناقص و کمی آن هم از منبعی غیر حقیقی داریم اما به راحتی درباره ی مسئله مورد بحث اظهار نظر می کنیم . چقدر خوب است که یاد بگیریم همیشه نباید درباره ی همه چیز اظهار نظر کنیم و به این نکته برسیم که خدا ومیداند و ما نمی دانیم
  سوره آل عمران آیه 67 - دین حضرت ابراهیم
این مشکل انسانهاست که در صورتی کسی را می پذیرند که از آنان باشد و اگر غیر اینصورت باشد (حتی اگر پیامبر خدا باشی) تو را قبول نمی دارند . آخر مگر یهودی و مسیحیو یا مسلمان بودن نشان برتری است؟؟؟
خداوند مهربان تلاش دارد به ما بیاموزد که با مسائل نژاد پرستانه برخورد نکنیم و همیشه حقیقت را هادی مسیرمان قرار دهیم
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های جميل صاحبي (17 مورد)
  سوره عصر آیه 3 - تدبر شخصی
مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند ، و به حق و شکیبایی توصیه نموده اند.
  سوره عصر آیه 2 - تدبر شخصی
قطعا انسان در خسران است
  سوره اسراء آیه 21 - تدبر شخصی
بنگر چگونه بعضی از شما را بر دیگری برتری دادیم و برای آخرت درجات و برتری های بزرگ تری است .