فتانه لایقی قدردان
[ همه نکته ها ] نکته های فتانه لايقي قدردان (1 مورد)
  سوره طه آیه 3 - ایه 3
‏توضیحات : ‏
‏« إِلاّ » : لیکن . امّا . « إِلاّ تَذّکِرَةً » : لیکن برای پند و اندرز . استثناء منقطع است . « تَذْکِرَةً » : آنچه مایه یادآوری و سبب پندآموزی گردد . مصدر باب تفعیل است ( نگا : اعلی‌ / 9 و 10 ) .‏
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فتانه لايقي قدردان (3 مورد)
  سوره طه آیه 10 - نور خرمدل
‏وقتی ( در دل شب تاریک سردی ، به هنگام مراجعت از مَدْیَن به مصر ، از دور ) آتشی را دید و به خانواده خود گفت : اندکی توقّف کنید که آتشی دیده‌ام . امیدوارم از آن آتش ، شعله‌ای برایتان بیاورم ، یا این که در دور و بر آتش راهنمائی را بیابم ( و راه را از او بپرسم ) .‏
  سوره طه آیه 9 - نور خرمدل
‏آیا خبر ( سرگذشت شگفت ) موسی ( با فرعون ) به تو رسیده است‌ ؟‏
  سوره طه آیه 4 - نور خرمدل
‏از سوی کسی نازل شده است که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است .‏
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های فتانه لايقي قدردان (1 مورد)
  سوره طه آیه 4 - برگزیده تفسیر نمونه
(آیه 4)- سپس به معرفى خداوندى که «نازل کننده قرآن» است مى‏پردازد، تا از طریق شناخت او، عظمت قرآن آشکارتر شود، مى‏گوید: «این قرآن از سوى کسى نازل شده که خالق زمین و آسمانهاى بلند و بر افراشته است» (تَنْزِیلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلى‏).

در حقیقت این توصیف، اشاره به ابتدا و انتهاى نزول قرآن مى‏کند، انتهاى آن زمین و ابتدایش آسمانهاست.