از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي

وَ:مبنی بر فتح ، غیر عامل
رایتَ:ماضی،مبنی برسکون .ت:ضمیرمتصل،مبنی برفتح،فاعل ومحلا مرفوع
النّاس:مفعول به،منصوب به فتحه.
یدخلون:مضارع مرفوع به ثبوت نون.واو:ضمیر متصل،مبنی برسکون،فاعلو محلامرفوع.
فِی:مبنی برسکون،عامل و عمل آن جر به اسم
دِینِ:اسم ،مجرور به «فی»وعلامت جر آن کسره است . و مضاف نیز می باشد. این جارو مجرور متعلق به «یدخلون» است.
الله: مضاف الیه،مجرور به کسره، این اضافه «معنویه لامیه» میباشد.
افواجا: حال برای فاعل«یدخلون»(واوضمیر)و منصوب به فتحه .

 توضيح : اعراب جمله ها :
جمله فعلیه «رایت الناس»:عطف بر«جاء نصر الله....» و محلا مجرور.
جمله فعلیه «یدخلون»: حال برای«ناس»و محلا منصوب

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
وَ «واو عطف»
رَأَیْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
النَّاسَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
یَدْخُلُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
دِینِ «اسم مجرور یا در محل جر»
اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
أَفْواجاً «حال منصوب» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معصومه گنجي مطلق
فی دین) متعلّق ب (یدخلون)
(أفواجا) حال منصوب از فاعل یدخلون (الفاء) رابطة برای جواب الشرط (بحمد) متعلّق بحال از فاعل سبّح یعنی متلبسا بحمد

جملة: «جاء نصر اللّه» در محلّ جرّ مضاف إلیه
و جملة: «رأیت ...» در محلّ جرّ معطوف به جملة جاء نصر
و جملة: «یدخلون ...» در محلّ نصب حال من الناس «1».
 توضيح : فی دین) متعلّق ب (یدخلون)
(أفواجا) حال منصوب از فاعل یدخلون (الفاء) رابطة برای جواب الشرط (بحمد) متعلّق بحال از فاعل سبّح یعنی متلبسا بحمد

جملة: «جاء نصر اللّه» در محلّ جرّ مضاف إلیه
و جملة: «رأیت ...» در محلّ جرّ معطوف به جملة جاء نصر
و جملة: «یدخلون ...» در محلّ نصب حال من الناس «1». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
و:عطف
رایت:فعل ماضی مبنی بر سکون
الناس:مفعول به
یدخلون:فعل مضارع
واو:فاعل
فی:حرف جر
دین:مجرور
الله:مضاف الیه
افواجا:حال

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.