از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  بصیرت در دین - مسعود ورزيده
1) اینکه میفرماید: خدای صبحدم بایست با دیده بصیرت؛ تامل و تعمق کرد که بعد از امر به پناه بردن به خدای صبحدم؛ چه مطلبی آمده و چه چیزی امر یا تاکید شده است؟!

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : باشگاه اندیشه قالب : فلسفی موضوع اصلی : بلاغت قرآن گوینده : masoud varzideh
  بحث لغوی، «غاسق» - مسعود ورزيده
1) با توجه به اینکه «نفّاثات» و«حاسد» موجود زنده هستند، ولی خود تاریکی که موجود زنده نیست و فی‌حدنفسه نمی‌تواند شرّی داشته باشد، و برخی از لغویون گفته‌اند: غاسق «هاجم باللیل»است، یعنی کسی که در شب هجوم می آورد؛ آیا اینها به خاطر تناسب است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : لغوی موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  شرّ - مسعود ورزيده
1) تاریکی که خطری ندارد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : تاریکی- ظلمت گوینده : مسعود ورزیده
  نفّاثات فی العقد - مسعود ورزيده
1) آیا الان بحث «نفّاثات فی العقد» کاربرد دارد؟

ج

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : وسوسه گوینده : مسعود ورزیده
  سحر - مسعود ورزيده
1) آیا در گذشته سحر نمود بیشتری داشته و بیشتر مشهود بوده و بیشتر ظاهر بوده است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : سحر- جادو گوینده : مسعود ورزیده
  فلق - مسعود ورزيده
1) توضیح فلق و ارتباط آن با این سه شرّ

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : مسعود ورزیده
  فلق - مسعود ورزيده
1) توضیح فلق و ارتباط آن با این سه شرّ

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : مسعود ورزیده
  سحر - مسعود ورزيده
1) آیا در گذشته سحر نمود بیشتری داشته و بیشتر مشهود بوده و بیشتر ظاهر بوده است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : سحر- جادو گوینده : مسعود ورزیده
  نفّاثات - مسعود ورزيده
1) مراد از تأکیدی که روی «نفّاثات» کرده و مبالغه‌ای که صورت گرفته، چیست؟ و آیا معنای ظاهری آن را شامل می‌شود یا معنای دیگری دارد؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : سحر- جادو گوینده : مسعود ورزیده
  شرّ - مسعود ورزيده
1) چرا خداوند نفرموده: «من شرّ کلّ ذی شرّ»؟ که از همان اول روشن شود که همه پدیده‌ها شرّ ندارند و از شر هر پدیده‌ای که شر دارد باید به خدا پناه برد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : خیر و شر گوینده : مسعود ورزیده
  تناسب و مقام چه فرقی با هم دارند؟ - مسعود ورزيده
1)
تناسب و مقام چه فرقی با هم دارند؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبر قالب : تفسیری موضوع اصلی : خیر و شر گوینده : مسعود ورزیده