از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - مهدی محمودیان
25) صَبَبْنَا : فرو ریختیم [ نظرات / امتیازها ]
25) صَبًّا : فروریختن [ نظرات / امتیازها ]
26) شَقَقْنَا : شکافتیم [ نظرات / امتیازها ]
26) شَقًّا : شکافتن [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - برگزیده تفسیر نمونه
32) «متاع» : هر چیزى است که انسان از آن متمتع و بهره‏مند مى‏شود [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
24) فَلْیَنْظُر : پس باید بنگرد [ نظرات / امتیازها ]
25) صَبَبْنَا : باراندیم ، فرو ریختیم [ نظرات / امتیازها ]
26) شَقَقْنَا : شکافتیم [ نظرات / امتیازها ]
28) قضب : سبزیجات [ نظرات / امتیازها ]
30) حدائق جمع حدبقه : باغهای دیوار دار [ نظرات / امتیازها ]
30) غلب : درختان انبوه ، در هم پیچیده [ نظرات / امتیازها ]
31) أب : چراگاه [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
24) فَلْیَنظُرْ» : باید که بنگرد. [ نظرات / امتیازها ]
27) «حَبّاً» : دانه‌ها. [ نظرات / امتیازها ]
28) «عِنَباً» : انگور. رَز. مو. [ نظرات / امتیازها ]
31) «فَاکِهَةً» : : میوه. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر روشن
28) قَضْباً : نباتات رطب ونرم [ نظرات / امتیازها ]
30) غُلْباً : کثیروبزرگ ووسیع [ نظرات / امتیازها ]
31) أَبًّا : چراگاه برای چهارپایان [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - ترجمة المیزان
30) حدائق : بوستانی تفسیر شده که اطرافش دیوار کشیده باشند
 توضيح : کلمه حدائق جمع حدیقه است ، که به معنای بوستانی تفسیر شده که اطرافش دیوار کشیده باشند. [ نظرات / امتیازها ]
31) فاکهة : میوه‏ها [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمة المیزان
31) أب : گیاه و چراگاه
 توضيح : کلمه أب - با تشدید باء - به معنای گیاه و چراگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نمونه
25) صب : فرو ریختن آب است از طرف بالا [ نظرات / امتیازها ]
28) قضب : سبزیهائى است که آن را در نوبتهاى مختلف مى‏چینند
 توضيح : قضب ( بر وزن جذب ) در اصل به معنى سبزیهائى است که آن را در نوبتهاى مختلف مى‏چینند ، و در اینجا به معنى انواع سبزیهاى خوردنى است ، و ذکر آن به دنبال انگور دلیل بر اهمیت این ماده غذائى است [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نمونه
30) حدائق : باغى است که اطراف آن دیوار و محفوظ باشد
 توضيح : حدائق جمع حدیقة به معنى باغى است که اطراف آن دیوار و محفوظ باشد ، و در اصل به معنى قطعه زمینى است که داراى آب است ، این واژه از حدقه چشم گرفته شده که دائما آب در آن جارى است. [ نظرات / امتیازها ]
30) غلب : درختان بلند و تنومند
 توضيح : غلب ( بر وزن قفل ) جمع اغلب و غلباء به معنى گردن کلفت است ، و در اصل از ماده غلبه گرفته شده ، و در اینجا به معنى درختان بلند و تنومند است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نمونه
31) اب : گیاهان خودرو و چراگاهى
 توضيح : اب ( با تشدید باء ) به معنى گیاهان خودرو و چراگاهى است که آماده چریدن حیوانات و یا چیدن گیاهان باشد ، و در اصل معنى آمادگى را مى‏بخشد ، و از آنجا که اینگونه چراگاهها آماده بهره‏بردارى است به آن اب گفته. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 391
25) صب : فرو ریختن آب از بلندى است
 توضيح :
«صب» به معناى فرو ریختن آب از بلندى است که شامل نزول باران از آسمان و ریزش آب از آبشارها نیز مى‏شود.

[ نظرات / امتیازها ]
28) قضب : ه سبزیجاتى گفته مى‏شود که تر و تازه چیده و خورده شود
 توضيح :
«قضب» به سبزیجاتى گفته مى‏شود که تر و تازه چیده و خورده شود و شامل علف و یونجه حیوانات نیز مى‏گردد.
[ نظرات / امتیازها ]
30) حَدائِقَ : بوستانى است که اطراف آن دیوار کشیده باشند
 توضيح :
«حَدائِقَ» جمع «حدیقه» به معناى بوستانى است که اطراف آن دیوار کشیده باشند

[ نظرات / امتیازها ]
30) غلب : درخت بزرگ و تنومند
 توضيح :

«غلب» جمع «غلباء» به معناى درخت بزرگ و تنومند است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنور
27) حَبًّا : حبوباتى است که به مصرف غذاى انسان مى‏رسد
 توضيح : «حَبًّا» حبوباتى است که به مصرف غذاى انسان مى‏رسد، مانند گندم و جو و نخود و عدس و امثال اینها. [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد خرمدل
25) صَبَبْنَا : فرو ریخته ایم [ نظرات / امتیازها ]
26) شَقَقْنَا : شکافتن زمین [ نظرات / امتیازها ]
28) قَضْباً : گیاهان خوردنی همچون سبزیجات [ نظرات / امتیازها ]
30) غُلْباً : جمع غلباء ، باغی که درختان تنومند داشته و پر و انبوه باشد [ نظرات / امتیازها ]
31) أَبًّا : چراگاه . گیاهان خودرو [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي
24) فلینظر : پس لازم است که نظاره کند [ نظرات / امتیازها ]
 » فرهنگ واژگان
25) صببنا : فرودآوردیم ( ازبالا جاری وروان ساختیم) [ نظرات / امتیازها ]
26) شقا" : شکافاندن ( ایجاد شکاف کردن ) [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي حاجي احمدي - مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز https://t.me/Aye_rooz
26) شَقّا : شکافتنی بی نظیر.
 توضيح : 🍁 تاملی در ترجمه تاکیدهای قرآنی :
🔸یکی از پرکاربردترین تاکیدات قرآن؛ استفاده از "مفعول مطلق" در آخر جمله است.برای نمونه "
💐 کلاَّ إِذا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا (فجر/21)
💐 أنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ( عبس/25)
💐 ثمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (عبس/26)
که در آنها "دکّا "؛ " صبّاً " و "شَقّاً " مفعول مطلقی است که برای تاکید بکار رفته است.
🌱این تاکیدها در ترجمه های رایج قرآن کریم؛ فقط با افزودن یک "یا" به آخر معنای هر فعل بصورت "تعجبی" معنی می شود.(برای مثال در نمونه های صدرالاشاره بصورت "کوبیدنی"؛ "ریختنی" و " شکافتنی" ترجمه شده اند که خالی از مفاهیم رسا می باشد)
🔺به نظر میرسد این نوع تاکید؛ علاوه بر اینکه نشان دهنده شگفتی حاصل از آثار افعال بکار رفته در اول جمله( برای مثال: دُکَّتِ؛ صَبَبْنَا و شَقَقْنَا) است بلکه بسته به معنای فعل؛ بیانگر "توصیف برترین و یا بدترین (سخت ترین) شکل ممکن از انجام افعال" مزبور است که مع الاسف در ترجمه های رایج قرآن کریم، مغفول مانده است.
🌱ترجمه های صحیح در مثالهای مزبور:
دکّا = سخت ترین کوبیدن
صبّاً = برترین بارش(ریختن)
شَقّاً = برترین شکافتن؛ شکافتنی بی نظیر.
والله اعلم🌷 [ نظرات / امتیازها ]
 » مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz
30) غَلب : انبوه ، در هم پیچیده ؛کثیر ؛ بزرگ ؛وسیع
 توضيح : غلب ( بر وزن قفل ) جمع اغلب و غلباء به معنى گردن کلفت است ، و در اصل از ماده غلبه گرفته شده است.🌷
بایستی توجه کرد برخلاف اشتباه رایج که غلب را "درختان انبوه" ترجمه می کنند در معنای غلب, درخت وجود ندارد. آنچه درخت را به ذهن متبادر می سازد؛ تصویری است که واژه قبل از آن یعنی "حدائق" (باغ ها) ایجاد کرده است. والله اعلم [ نظرات / امتیازها ]