از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
10) و اما کسی که نامه عمل او از پشت سرش ( به دست چپ ) داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
11) پس او به زودی با فریاد ، مرگ خود را خواهد طلبید. [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آتش افروخته وارد می شود و می سوزد. [ نظرات / امتیازها ]
13) چرا که او در میان کسان خود ( با غفلت از آخرت ، به مال و جاه ) مسرور بود. [ نظرات / امتیازها ]
14) او می پنداشت که هرگز ( به سوی خداوند ) باز نخواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
15) چرا ( بازمی گردد ) ، همانا پروردگارش همواره به حال او بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
10) و امّا کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
11) بزودی فریاد می زند وای بر من که هلاک شدم! [ نظرات / امتیازها ]
12) و در شعله های سوزان آتش می سوزد. [ نظرات / امتیازها ]
13) چرا که او در میان خانواده اش پیوسته ( از کفر و گناه خود ) مسرور بود! [ نظرات / امتیازها ]
14) او گمان می کرد هرگز بازگشت نمی کند! [ نظرات / امتیازها ]
15) آری ، پروردگارش نسبت به او بینا بود ( و اعمالش را برای حساب ثبت کرد ) ! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
10) و اما کسی که نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند . [ نظرات / امتیازها ]
11) به زودی فریاد واویلایش بلند می شود . [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آتش بسوزد . [ نظرات / امتیازها ]
13) آری او در دنیا نزد همفکرانش مسرور بود . [ نظرات / امتیازها ]
14) او می پنداشت که هرگز نزد ما برنمی گردد . [ نظرات / امتیازها ]
15) بلی پروردگارش به وضعش بینا بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
10) و اما آن کس که نامه اعمالش را از پشت سر ( به دست چپ ) دهند. [ نظرات / امتیازها ]
11) او بر هلاک خود آه و فریاد حسرت بسیار کند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و به آتش سوزان دوزخ در افتد. [ نظرات / امتیازها ]
13) که او میان کسانش بسیار مغرور و مسرور بود. [ نظرات / امتیازها ]
14) و گمان کرد که ابدا ( به سوی خدا ) باز نخواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
15) بلی خدا به احوال و اعمال او کاملا آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
10) و امّا کسی که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
11) زودا که هلاک [ خویش ] خواهد ، [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آتشِ افروخته درآید. [ نظرات / امتیازها ]
13) او در [ میان ] خانواده خود شادمان بود. [ نظرات / امتیازها ]
14) او می پنداشت که هرگز برنخواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
15) آری ، در حقیقت ، پروردگارش به او بینا بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
10) و امّا آن کس که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
11) دیری نمی گذرد که بر خود نفرین می کند و هلاکت خود را می خواهد . [ نظرات / امتیازها ]
12) و به آتش فروزان در می آید . [ نظرات / امتیازها ]
13) چرا که او در دنیا در میان خانواده خود سرمستی و شادمانی می کرد . [ نظرات / امتیازها ]
14) او می پنداشت که هرگز برای حسابرسی کارهایش به سوی خدا باز نمی گردد . [ نظرات / امتیازها ]
15) چرا ، بازگشت او به سوی خدا حتمی است ، و قطعاً پروردگارش به کارهای او بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
10) و اما کسی که نامه اعمالش را از پشت سرش دهند ، [ نظرات / امتیازها ]
11) به زودی با فریادی حسرت بار ، هلاکت و نابودی خود را خواهد ، [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آتش افروخته در آید. [ نظرات / امتیازها ]
13) او همواره در میان خانواده اش [ به ثروت و مال و مقام ] خوشحال و شادمان بود. [ نظرات / امتیازها ]
14) او می پنداشت که هرگز پس از مرگ [ به حیات دوباره ] باز نخواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
15) آری ، بی تردید پروردگارش نسبت به [ همه امور ] او بینا بود [ از این جهت تمام اعمال و دست آوردش را برای پاداش و کیفر ثبت کرد. ] [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
10) ولی آن کسی کو خود از پشت سر
ستاند همی نامه اش را دگر
[ نظرات / امتیازها ]
11) به حسرت کند ناله و زجر و آه
که در ورطه درد گشته تباه
[ نظرات / امتیازها ]
12) به دوزخ درافتد به سوزنده نار
بدان آتش داغ گردد دچار [ نظرات / امتیازها ]
13) چنین شخص در بین یاران و خویش
بسی شادمان بود از کار خویش

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه مصطفوی
10) و أمّا ‌اگر‌ داده‌ شود ‌از‌ پشت‌ سرش‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) پس‌ خواهد ‌گفت‌ وا ثبورا‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) و وارد خواهد شد ‌به‌ آتش‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) که‌ ‌او‌ ‌در‌ میان‌ طائفه‌ ‌خود‌ مسرور و دلشاد ‌بود‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) و ‌او‌ تصوّر میکرد ‌که‌ هرگز نخواهد برگشت‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) بلی‌ خداوند بوده‌ ‌است‌ ‌به‌ بنده‌ ‌خود‌ بینا و عالم‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
10) و اما کسی‌ ‌که‌ داده‌ شود،نامه اعمال‌ ‌او‌ ‌از‌ ‌پس‌ پشت‌ ‌او‌ بدست‌ چپ‌ ‌او‌. [ نظرات / امتیازها ]
12) و ‌در‌ آید ‌به‌ آتش‌ افروخته‌ ‌که‌ همیشه‌ ملازم‌ ‌آن‌ ‌باشد‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) به‌ درستی‌ ‌که‌ ‌آن‌ کس‌ بوده‌ ‌در‌ دنیا ‌در‌ میان‌ کسان‌ ‌خود‌،شادمان‌ و نازان‌، [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ ‌او‌ گمان‌ برده‌ ‌بود‌اینکه‌ هرگز باز نگردد ‌به‌ ‌خدا‌، [ نظرات / امتیازها ]
15) آری‌ ‌او‌ ‌را‌ بازگشت‌ خواهد ‌بود‌، ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ پروردگار ‌او‌،هست‌ ‌به‌ ‌او‌ و اعمال‌ ‌او‌ بینا ‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
10) و امّا کسیکه‌ نامه‌ اعمالش‌ ‌از‌ ‌پس‌ سر و ‌از‌ پشت‌ باو داده‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
11) بزودی‌ صدای‌ وا ثبورا و وا ویلای‌ ‌او‌ بلند خواهد شدو طلب‌ هلاک‌ و مرگ‌ خواهد نمود [ نظرات / امتیازها ]
12) و داخل‌ آتش‌ سوزان‌ میگردد [ نظرات / امتیازها ]
13) زیرا ‌او‌ ‌در‌ دنیا ‌در‌ ‌بین‌ کسانش‌ بسرور و خوشحالی‌ می‌گذرانید [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌او‌ (‌در‌ دار تکلیف‌) می‌پنداشت‌ ‌که‌ هرگز بحال‌ حیات‌ ‌در‌ آخرت‌ ‌برای‌ جزاء برگشت‌ نخواهد نمود [ نظرات / امتیازها ]
15) بلی‌ ‌او‌ برمی‌گردد پروردگار بحال‌ ‌او‌ ‌از‌ اول‌ خلقت‌ ‌تا‌ بعثت‌ ‌او‌ بینا بوده‌ و هست‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
10) 10‌-‌ و اما ‌هر‌ کس‌ کتابش‌ ‌از‌ پشت‌ سرش‌ داده‌ شود. [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ ‌به‌ زودی‌ فریاد می‌کشد: و اهلاکا. [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ و داخل‌ می‌شود ‌به‌ آتش‌ افروخته‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌در‌ میان‌ اهلش‌ مسرور ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ ‌او‌ گمان‌ کرد ‌که‌ هرگز ‌به‌ آخرت‌، ‌بر‌ نخواهد گشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ بلی‌ ‌که‌ پروردگارش‌ ‌به‌ حال‌ ‌او‌ بینا ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
10) و اما آنکه‌ داده‌ شود نامه‌اش‌ ‌از‌ ‌پس‌ پشتش‌ (10) [ نظرات / امتیازها ]
11) ‌پس‌ بزودی‌ بخواند هلاک‌ ‌را‌ (11) [ نظرات / امتیازها ]
12) و ‌در‌ آید ‌در‌ آتش‌ سوزان‌ (12) [ نظرات / امتیازها ]
13) بدرستی‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌بود‌ ‌در‌ کسانش‌ شادمان‌ (13) [ نظرات / امتیازها ]
14) بدرستی‌ ‌که‌ ‌او‌ پنداشت‌ ‌که‌ هرگز باز نگردد (14) [ نظرات / امتیازها ]
15) آری‌ بدرستی‌ ‌که‌ پروردگارش‌ ‌باشد‌ ‌او‌ بینا (15) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
10) و اما هر کس که نامه (عمل)ش از پشت سرش (به او) داده شود، [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
11) پس در آینده (واویلا می ‏گوید و) هلاکت می ‏خواهد! [ نظرات / امتیازها ]
12) و در شعله فروزان (آتش) وارد می ‏شود (و می ‏سوزد). [ نظرات / امتیازها ]
13) [چرا] که او در خانواده ‏اش (از گناه) شادمان بود. [ نظرات / امتیازها ]
14) [چرا] که او گمان می ‏کرد که (به سوى خدا) باز نمی ‏گردد. [ نظرات / امتیازها ]
15) آرى، در واقع پروردگارش نسبت به او بیناست! [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
10) اما هر کس که نامه‌اش از پشت سر داده شود،«10» [ نظرات / امتیازها ]
11) زودا که بگوید: واى بر من که هلاک شدم.«11 [ نظرات / امتیازها ]
12) و به آتش افروخته درآید.«12 [ نظرات / امتیازها ]
13) او در دنیا نزد کسانش شادمان زیسته بود.«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و مى‌پنداشته است که هرگز باز نخواهد گشت.«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) آرى پروردگارش او را مى‌دیده است.«15» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
10) و اما آن که کارنامه‌اش از پشت سرش به او داده شود«10 [ نظرات / امتیازها ]
11) پس زودا که فریادش بلند شود که واى بر من«11 [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آتش در آید«12 [ نظرات / امتیازها ]
13) که وى [در دنیا] میان کسان خویش [از گناه‌] شادمان بود«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) او مى‌پنداشت که هرگز بازگشتى نخواهد داشت«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) چرا، به راستى پروردگارش به او بینا بود«15» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
10) و امّا کسی که از پشت سر نامه اعمالش بدو داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
12) و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت. [ نظرات / امتیازها ]
13) این بدان خاطر است که در میان خانواده و کسان خود (در جهان، سرمست از شهوات و لذائذ حیوانی، و) مسرور (از کفر و گناه خویش) بوده است [ نظرات / امتیازها ]
14) و او گمان می‌برده است که وی هرگز (به سوی خدا برای حساب و کتاب) باز نخواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
15) (زهی خیال باطل!) آری که (او زنده می‌گردد و به سوی پروردگارش برمی‌گردد، و) پروردگارش او را دیده است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و در لحظه لحظه زندگیش وی را پائیده است). [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
10) و اما هر کس که کارنامه‌اش از پس پشتش به او داده شود«10 [ نظرات / امتیازها ]
11) زودا که زارى سر دهد«11 [ نظرات / امتیازها ]
12) و به دوزخ در آید«12 [ نظرات / امتیازها ]
13) چرا که او در میان خانواده‌اش [به ناحق‌] شادمان بود«13» [ نظرات / امتیازها ]
14) و مى‌پنداشت که هرگز [به قیامت‌] باز نگردد«14 [ نظرات / امتیازها ]
15) آرى بى‌گمان پروردگارش به [احوال‌] او بینا بود«15» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
10) و هرکه نامه اش از پشت سرش [به دست چپ ]او داده شود; ( 10 [ نظرات / امتیازها ]
11) پیوسته هلاکت خود را طلب خواهد کرد. ( 11 [ نظرات / امتیازها ]
12) و به آتشى شعلهور خواهد سوخت. ( 12 ) [ نظرات / امتیازها ]
13) همانا او در میان کسانش شادمان بود. ( 13 ) [ نظرات / امتیازها ]
14) همانا او گمان مى کرد که [به زندگى جدید ]بازنخواهد گشت. ( 14 ) [ نظرات / امتیازها ]
15) چرا، [بازخواهند گشت] همانا پروردگارش به او بینا است. ( 15 [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
10) و اما کسی که کارنامه‌اش (از) پشت سرش به او داده شود،«10» [ نظرات / امتیازها ]
11) پس در آینده‌ای دور هلاک و تباهی (خویش) را (همی) خواهد.«11» [ نظرات / امتیازها ]
12) و آتشی زبانه‌دار بیفروزد.«12 [ نظرات / امتیازها ]