از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) نام پروردگار برتر و والاتر خود را تنزیه کن ( به زبان به پاکی بستای و به دل از هر عیب و نقص منزه دان ، و نام های اختصاصی او را بر غیر او اطلاق مکن ، و در معنی آن نام ها ره به انحراف مجوی و تأویل ناروا مکن ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) آن کس که ( هر موجودی را ) آفرید و ( اعضاء او را متناسب یکدیگر و بر وفق هدف اصلی خلقتش ) راست و درست نمود. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن کس که ( هر آفریده ای را از حیث کمّ و کیف وجودی ) اندازه ای قرار داد پس ( او را به سوی کمالش ) هدایت نمود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن کس که چراگاه را ( از دل خاک ) بیرون آورد. [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس آن را ( پس از طراوت و الوان رنگ ها ) خاشاکی تیره رنگ و سیاه گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
6) به زودی تو را ( به خواندن همه قرآن به طرز تنظیم اصلی در علم ازلی و لوح محفوظ ) خوانا می کنیم ، پس هرگز فراموش نمی کنی. [ نظرات / امتیازها ]
7) جز آنچه را که خدا بخواهد ( که هرگز نخواهد ولی قدرت او دائما محفوظ است ) ، همانا او آنچه را آشکار و آنچه را پنهان است می داند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را برای راه آسان ( در دعوت و هدایت ) آماده و متمکن می سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) منزّه شمار نام پروردگار بلندمرتبه ات را! [ نظرات / امتیازها ]
2) همان خداوندی که آفرید و منظم کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن کس را که چراگاه را به وجود آورد ، [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس آن را خشک و تیره قرار داد! [ نظرات / امتیازها ]
6) ما بزودی ( قرآن را ) بر تو می خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه را خدا بخواهد ، که او آشکار و نهان را می داند! [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می کنیم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) نام پروردگار بلند مرتبه خود را منزه بدار ( و در ردیف نامهای دیگرش قرار مده ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) پروردگاری که اجزای عالم را از عدم به وجود آورد و هر یک را در جایی قرار داد که باید قرار می داد . [ نظرات / امتیازها ]
3) و پروردگاری که هر چیزی را دارای حدود و اندازه ای کرد به طوری که برای رسیدنش به هدف نهایی از خلقتش مجهز باشد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و پروردگاری که چراگاه ها از زمین رویانید . [ نظرات / امتیازها ]
5) و دوباره خزانش کرد و به صورت خاشاکی سیاه در آورد . [ نظرات / امتیازها ]
6) از نظر حفظ قرآن دلواپس مباش اینقدر برایت می خوانیم که دیگر از یادش نبری . [ نظرات / امتیازها ]
7) البته به اذن ما از یاد نبری و گر نه هر چه را که بخواهد از یاد خواهی برد که خدا دانای به آشکار و نهان است . [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما در سر هر دو راهی تو را به راه آسان تر دعوت ، سوق می دهیم و انتخاب آن را به فطرت پاکت الهام می کنیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ( ای رسول ما ) نام خدای خود را که برتر و بالاتر ( از همه موجودات ) است به پاکی یاد کن. [ نظرات / امتیازها ]
2) آن خدایی که ( عالم را ) خلق کرد و ( همه را ) به حد کمال خود رسانید. [ نظرات / امتیازها ]
3) آن خدایی که ( هر چیز را ) قدر و اندازه ای داد و ( به راه کمالش ) هدایت نمود. [ نظرات / امتیازها ]
4) آن خدایی که گیاه را سبز و خرم از زمین برویانید. [ نظرات / امتیازها ]
5) و آن گاه خشک و سیاهش گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما تو را قرائت آیات قرآن چندان آموزیم که هیچ فراموش نکنی. [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه خدا خواهد ( که از یادت برد ) که او به امور آشکار و پنهان عالم آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما تو را بر طریقه ( شریعت سهل و ) آسان موفق می داریم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) نام پروردگار والایِ خود را به پاکی بستای: [ نظرات / امتیازها ]
2) همان که آفرید و هماهنگی بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه اندازه گیری کرد و راه نمود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنکه چمنزار را برآورد [ نظرات / امتیازها ]
5) و پس [ از چندی ] آن را خاشاکی تیره گون گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما بزودی [ آیات خود را به وسیله سروش غیبی ] بر تو خواهیم خواند ، تا فراموش نکنی [ نظرات / امتیازها ]
7) جز آنچه خدا خواهد ، که او آشکار و آنچه را که نهان است می داند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و برای تو آسانترین [ راه ] را فراهم می گردانیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) منزّه شمار نام پروردگارت را که از همگان برتر است; [ نظرات / امتیازها ]
2) همان که موجودات را آفرید و اجزای آنها را هماهنگ ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن که برای آفریدگان حدّی معیّن کرد و آنها را به آنچه برایشان تقدیر کرده است هدایت نمود . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن که علوفه چراگاه ها را رویانید ، [ نظرات / امتیازها ]
5) سپس آن را خشک و تیره گون ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
6) به زودی تو را بر خواندن قرآن و دانش آن توانا خواهیم ساخت به گونه ای که آن را فراموش نمی کنی . [ نظرات / امتیازها ]
7) ولی بدان که این وعده سلب قدرت از خدا نمی کند و اگر خدا بخواهد ـ که البته نخواهد خواست ـ آن را فراموش می کنی . به یقین او آشکار و آنچه را نهان می شود می داند . [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را چنان استعدادی می دهیم که آسان ترین راه را برای فراخوانیِ مردم برگزینی . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) نام پروردگار برتر و بلند مرتبه ات را [ از هرچه رنگ شرک خفی و جلی دارد ] منزّه و پاک بدار. [ نظرات / امتیازها ]
2) آنکه آفرید ، پس درست و نیکو گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه اندازه قرار داد و هدایت کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنکه چراگاه را رویانید ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و آن را خاشاکی سیاه گردانید ، [ نظرات / امتیازها ]
6) به زودی قرآن را بر تو می خوانیم ، پس هرگز فراموش نخواهی کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
7) جز آنچه را خدا بخواهد ، که او آشکار و آنچه را پنهان است می داند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را برای آسان ترین راه [ که شریعت سمحه و سهله است ] آماده می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه مصطفوی
1) تسبیح‌ کن‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌را‌ ‌که‌ نظر ‌به‌ تنزیه‌ ذات‌ و مسمّی‌ ‌است‌ ‌که‌ بلندتر ‌از‌ همه‌ موجودات‌ ‌است‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) پروردگاری‌ ‌که‌ همه‌ موجوداترا آفریده‌ و ‌آنها‌ ‌را‌ باعتدال‌ آورد‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و کسیکه‌ ‌برای‌ ‌آنها‌ ‌از‌ نباتات‌ مختلف‌ غذا تأمین‌ کرده‌ و زندگی‌ ‌آنها‌ ‌را‌ آماده‌ کرد‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) و سپس‌ ‌آن‌ نباتات‌ ‌را‌ ‌که‌ خشگیده‌ و پژمرده‌ ‌از‌ نو نباتات‌ تازه‌ و لطیفی‌ ‌را‌ بمیدان‌ آورد‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) و سپس‌ ‌آن‌ نباتات‌ ‌را‌ ‌که‌ خشگیده‌ و پژمرده‌ ‌از‌ نو نباتات‌ تازه‌ و لطیفی‌ ‌را‌ بمیدان‌ آورد‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) و ‌ما تذکّر داده‌ و حقایق‌ ‌را‌ ‌برای‌ تو روشن‌ می‌سازیم‌ و ‌از‌ ‌آنها‌ غفلت‌ مکن‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه‌ خداوند خواسته‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌او‌ میداند آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ آشکار ‌است‌ و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ پنهان‌ ‌باشد‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و آسان‌ می‌گیریم‌ ‌برای‌ تو آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ وسائل‌ سهل‌ بودن‌ هست‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
1) تنزیه‌ نما نام‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ‌که‌ برتر و بالاتر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) ‌آن‌ خداوندی‌ ‌که‌ آفرید ‌پس‌ راست‌ و درست‌ نمود [ نظرات / امتیازها ]
3) و ‌آن‌ خداوندی‌ ‌که‌ مقدّر فرمود ‌پس‌ راهنمائی‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنکه‌ بیرون‌ آورد چراگاه‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌پس‌ گرداند آنرا خشک‌ و سست‌ ‌با‌ آنکه‌ ‌از‌ سبزی‌ مایل‌ بسیاهی‌ ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) زود ‌باشد‌ ‌که‌ میخوانیم‌ ‌بر‌ تو ‌پس‌ فراموش‌ نمیکنی‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ خواسته‌ ‌باشد‌ ‌خدا‌ همانا ‌او‌ میداند آشکار ‌را‌ و آنچه‌ پنهان‌ میباشد [ نظرات / امتیازها ]
8) و بآسانی‌ موفق‌ کنیم‌ تو ‌را‌ ‌برای‌ طریقه آسان‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خداوند بخشاینده‌ مهربان‌

پاک‌ گردان‌ نام‌ پروردگارت‌ ‌که‌ برتر ‌است‌ (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) آنکه‌ آفرید ‌پس‌ درست‌ گردانید (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه‌ تقدیر کرد ‌پس‌ هدایت‌ نمود (3) [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنکه‌ بیرون‌ آورد چراگاه‌ ‌را‌ (4) [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌پس‌ گردانید ‌آن‌ ‌را‌ خشک‌ سیاه‌ (5) [ نظرات / امتیازها ]
6) زود ‌باشد‌ ‌که‌ خوانیم‌ ‌بر‌ تو ‌پس‌ فراموش‌ مکن‌ (6) [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه‌ ‌را‌ خواست‌ ‌خدا‌ ‌که‌ ‌او‌ میداند آشکار ‌را‌ و آنچه‌ پنهان‌ میباشد (7) [ نظرات / امتیازها ]
8) و توفیق‌ دادیم‌ ترا ‌برای‌ طریقه‌ آسان‌ (8) [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر نور
1) نام پروردگار بلندمرتبه‏ات را به پاکى یاد کن. [ نظرات / امتیازها ]
2) همان که آفرید و سامان بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه (هر چیز را) اندازه‏اى نهاد و هدایت کرد. [ نظرات / امتیازها ]
4) آنکه (گیاه) چراگاه را رویانید. [ نظرات / امتیازها ]
5) و سرانجام آن را خشک و تیره کرد. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما تو را به قرائت درست وامى‏داریم، پس فراموش نخواهى کرد. [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه خدا بخواهد که او بى گمان آشکار و نهان را مى‏داند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و ما تو را براى آسان‏ترین (راه دعوت) آماده مى‏سازیم. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - جلال الدین فارسی
1) نام‌ پروردگارت‌‌-‌ ‌آن‌ برترین‌‌-‌ ‌را‌ ‌به‌ پاکی‌ بستای‌، [ نظرات / امتیازها ]
2) آنکه‌ بیافرید ‌پس‌ (‌به‌ آفریده‌ هایش‌ ‌از‌ ‌هر‌ چیز) باندازه‌ داد [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه‌ اندازه‌ و مقدر کرد ‌پس‌ راه‌ نمود، [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنکه‌ چراگاه‌ پدید کرد [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌پس‌ خشکیده‌ سیاهش‌ گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
6) بزودی‌ (قرآن‌) برایت‌ خواهیم‌ خواند ‌پس‌ فراموش‌ نمی‌کنی‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) مگر آنچه‌ ‌خدا‌ بخواهد، زیرا ‌او‌ پیدا ‌را‌ و آنچه‌ ‌را‌ پنهان‌ ‌است‌ می‌داند [ نظرات / امتیازها ]
8) و ترا روانه‌ راه‌ آسان‌ نیکی‌ و بهشت‌ خواهیم‌ کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی اله دهلوی
1) بپاکی‌ یاد کن‌ پروردگار بزرگوار ‌خود‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) آنکه‌ بیافرید ‌پس‌ درست‌ اندام‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه‌ اندازه‌ کرد ‌پس‌ راه‌ نمود [ نظرات / امتیازها ]
4) و آنکه‌ ‌بر‌ آورد گیاه‌ تازه‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]