از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
21) کَلاَّ «ح.ردع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
دُکَّتِ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
الْأَرْضُ «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
دَکًّا «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
دَکًّا «تأکید، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
22) وَ «واو عطف»
جاءَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» رَ
بُّکَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
وَ «واو عطف»
الْمَلَکُ «معطوف، تابع»
صَفًّا «حال منصوب»
صَفًّا «تأکید، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
23) وَ «واو عطف»
جِی‏ءَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
بِجَهَنَّمَ «حرف جر و اسم مجرور» «ن.فاعل محذوف»
یَوْمَئِذٍ «تأکید، تابع»
یَتَذَکَّرُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
الْإِنْسانُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
وَ «واو حالیه»
أَنَّى «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «خبر مقدم محذوف»
لَهُ «حرف جر و اسم مجرور»
الذِّکْرى «مبتدای مؤخر»‏ [ نظرات / امتیازها ]
24) یَقُولُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
یا «(یا)تنبیه»
لَیْتَنِی «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «نون وقایه» «(ی)اسم لیت»
قَدَّمْتُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل» «خبرلیت محذوف»
لِحَیاتِی «حرف جر و اسم مجرور»«(ی)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
25) فَیَوْمَئِذٍ «فاء استیناف» «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یُعَذِّبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
عَذابَهُ «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
أَحَدٌ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
26) وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یُوثِقُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
وَثاقَهُ «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
أَحَدٌ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
27) یا «(یا)ندا»
أَیَّتُهَا «منادی منصوب یا در محل نصب» «هاء تنبیه»
النَّفْسُ «نعت، تابع»
الْمُطْمَئِنَّةُ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
28) ارْجِعِی «فعل امر مبنی بر حذف نون» «(ی)فاعل»
إِلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
رَبِّکِ «اسم مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ»
راضِیَةً «حال منصوب»
مَرْضِیَّةً «حال منصوب» [ نظرات / امتیازها ]
29) فَادْخُلِی «(ف)عطف» «فعل امر مبنی بر حذف نون»«(ی)فاعل»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
عِبادِی «اسم مجرور یا در محل جر»«(ی)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
30) وَ «واو عطف»
ادْخُلِی «فعل امر مبنی بر حذف نون» «(ی)فاعل»
جَنَّتِی «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»«(ی)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
25) «عَذَابَهُ»
 توضيح : عذاب مفعولٌ‌به یا مفعول مطلق است و ضمیر (هُ) به خدا برمی‌گردد، و در حقیقت اضافه مصدر به فاعل خود است. [ نظرات / امتیازها ]
25) «عَذَابَهُ»
 توضيح : عذاب مفعولٌ‌به یا مفعول مطلق است و ضمیر (هُ) به خدا برمی‌گردد، و در حقیقت اضافه مصدر به فاعل خود است.
[ نظرات / امتیازها ]