از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
21) نه چنان است ( که شما پندارید ) آن گاه که ( بلندی های ) این زمین پیاپی درهم کوبیده و متلاشی شود ( و زمین صاف و مسطح گردد ) . [ نظرات / امتیازها ]
22) و ( فرمان مؤکّد و تجلّی جلال و حاکمیت مطلقه ) پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف به صف ( به صحنه محشر فرود ) آیند. [ نظرات / امتیازها ]
23) و در آن روز جهنم را ( به نزدیک ) آورند آن روز است که انسان ( به حقایق توحید و اهداف تکوین و تشریع ) متذکر می شود ، اما کجا این تذکر برای او ( سودمند ) خواهد بود؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) گوید: ای کاش برای زندگی ( ابدی ) خویش ( چیزی ) از پیش فرستاده بودم! [ نظرات / امتیازها ]
25) پس در آن روز هیچ کس مانند عذاب او ( خدا ) عذاب نکند ( عذابی که هیچ کس در دنیا مانند آن را نمی توانست بکند ) . [ نظرات / امتیازها ]
26) و هیچ کس همانند در بند کشیدن او در بند نکشد. [ نظرات / امتیازها ]
27) ای جان آرام گرفته ( جانی که در سایه کمال تقوا به مرتبه ای رسیده که هواها و شیاطین توان انحرافش را ندارند ) ، [ نظرات / امتیازها ]
28) به سوی پروردگار خویش بازگرد در حالی که تو از او خشنود و او از تو خشنود است. [ نظرات / امتیازها ]
29) پس در میان بندگان من درآی. [ نظرات / امتیازها ]
30) و در بهشت من داخل شو. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
21) چنان نیست که آنها می پندارند! در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
22) و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
23) و در آن روز جهنم را حاضر می کنند ( آری ) در آن روز انسان متذکّر می شود امّا این تذکّر چه سودی برای او دارد؟! [ نظرات / امتیازها ]
24) می گوید: «ای کاش برای ( این ) زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم!» [ نظرات / امتیازها ]
25) در آن روز هیچ کس همانند او [ خدا ] عذاب نمی کند ، [ نظرات / امتیازها ]
26) و هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی کشد! [ نظرات / امتیازها ]
27) تو ای روح آرام یافته! [ نظرات / امتیازها ]
28) به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است ، [ نظرات / امتیازها ]
29) پس در سلک بندگانم درآی ، [ نظرات / امتیازها ]
30) و در بهشتم وارد شو! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
21) نه ، در روزی که زمین متلاشی شود . [ نظرات / امتیازها ]
22) و ملائکه صف به صف امر پروردگارت را بیاورند . [ نظرات / امتیازها ]
23) و جهنم را حاضر سازند ( مال ) دردی از شما را دوا نمی کند ، در آن روز انسان همه چیز را می فهمد اما چه وقت فهمیدن است؟! . [ نظرات / امتیازها ]
24) می گوید ای کاش برای امروز چیزی از پیش فرستاده بودم . [ نظرات / امتیازها ]
25) آری عذاب آن روز آن چنان سخت است که هیچ کس دشمن خود را به چنان عذابی شکنجه نکرده . [ نظرات / امتیازها ]
26) و کنده و زنجیر آن را به پای کسی نبسته . [ نظرات / امتیازها ]
27) تو ای جان با ایمان . [ نظرات / امتیازها ]
28) خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد . [ نظرات / امتیازها ]
29) و به صف بندگان من درآی . [ نظرات / امتیازها ]
30) و به بهشت من در آی . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
21) چنین نیستت ( که دنیا طلبان پندارند روز قیامتی نیست ) روزی که ( از زلزله پی در پی ) زمین به کلی خرد و متلاشی شود. [ نظرات / امتیازها ]
22) و ( آن هنگام امر ) خدا و فرشتگان صف در صف به عرصه محشر آیند. [ نظرات / امتیازها ]
23) و آن روز جهنم را ( پدید ) بیاورند ، همان روز آدمی متذکر کار خود گردد ، و آن تذکر چه سود به حال او بخشد؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) ( با حسرت و ندامت ) گوید: ای کاش برای زندگانی ابدی امروزم کار خیری انجام می دادم. [ نظرات / امتیازها ]
25) و آن روز به مانند عذاب خدا هیچ کس عذاب نکند. [ نظرات / امتیازها ]
26) و به مانند به بند هلاک کشیدن او هیچ کس به بند نکشد. [ نظرات / امتیازها ]
27) ( آن هنگام به اهل ایمان خطاب لطف رسد که ) ای نفس ( قدسی ) مطمئن و دل آرام. [ نظرات / امتیازها ]
28) به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود به ( نعمتهای ابدی ) او و او راضی از توست. [ نظرات / امتیازها ]
29) باز آی و در صف بندگان خاص من در آی. [ نظرات / امتیازها ]
30) و در بهشت من داخل شو. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
21) نه چنان است ، آن گاه که زمین ، سخت در هم کوبیده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
22) و [ فرمان ] پروردگارت و فرشته [ ها ] صف در صف آیند ، [ نظرات / امتیازها ]
23) و جهنّم را در آن روز [ حاضر ] آورند ، آن روز است که انسان پند گیرد و [ لی ] کجا او را جای پندگرفتن باشد؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) گوید: «کاش برای زندگانی خود [ چیزی ] پیش فرستاده بودم.» [ نظرات / امتیازها ]
25) پس در آن روز هیچ کس چون عذاب کردن او ، عذاب نکند. [ نظرات / امتیازها ]
26) و هیچ کس چون دربندکشیدن او ، دربند نکشد. [ نظرات / امتیازها ]
27) ای نفس مطمئنّه ، [ نظرات / امتیازها ]
28) خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد ، [ نظرات / امتیازها ]
29) و در میان بندگان من درآی ، [ نظرات / امتیازها ]
30) و در بهشت من داخل شو. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
21) آری ، هرگز توانگری نشانه عزّت و بینوایی نشانه خواری نزد خدا نیست ، آن گاه که زمین را خرد و ذرّه ذرّه گردانند ، [ نظرات / امتیازها ]
22) و فرمان پروردگارت در رسد و فرشتگان صف در صف بیایند ، [ نظرات / امتیازها ]
23) و دوزخ در آن روز آورده شود ( پدیدار گردد ) ، آن روز انسان متوجه می شود که نعمت ها و محنت ها همه وسیله آزمون الهی بوده است ، ولی این توجه کجا برای او سودمند است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
24) آن روز انسان کفرپیشه می گوید : ای کاش برای زندگی آخرتم که حیات واقعی است کار شایسته ای پیش فرستاده بودم . [ نظرات / امتیازها ]
25) پس در آن روز هیچ کس به سختیِ عذاب او عذاب نکند . [ نظرات / امتیازها ]
26) و هیچ کس به سختیِ در بند کشیدن او در بند نکشد . [ نظرات / امتیازها ]
27) و به آن کسی که خدا را پرستش نموده و دلش را به یاد او آرام داشته است خطاب می شود : ای نفس مطمَئنّه ، [ نظرات / امتیازها ]
28) به سوی پروردگارت بازگرد که تو به پیشامدهایی که او برایت مقدّر کرد و به احکام و آیینی که برای تو مقرّر داشت خشنود بودی و خدا نیز از تو خشنود بود . [ نظرات / امتیازها ]
29) تو بدین شیوه مرا بندگی کردی پس در میان بندگان راستین من درآی . [ نظرات / امتیازها ]
30) و به بهشت من وارد شو . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
21) این چنین نیست که می پندارید ، هنگامی که زمین را به شدت درهم کوبند [ نظرات / امتیازها ]
22) و [ فرمان ] پروردگارت برسد ، وفرشتگان صف اندر صف حاضر شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
23) در آن روز دوزخ را بیاورند ، در آن روز انسان متذکّر شود و کجا این تذکر برای او سودمند افتد؟! [ نظرات / امتیازها ]
24) می گوید: ای کاش برای این زندگی ام [ عبادت خالصانه و کار نیک ] پیش فرستاده بودم. [ نظرات / امتیازها ]
25) پس در آن روز هیچ کس چون عذاب کردن او عذاب نکند ، [ نظرات / امتیازها ]
26) و هیچ کس چون به بند کشیدن او به بند نکشد. [ نظرات / امتیازها ]
27) ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته! [ نظرات / امتیازها ]
28) به سوی پروردگارت در حالی که از او خشنودی و او هم از تو خشنود است ، باز گرد. [ نظرات / امتیازها ]
29) پس در میان بندگانم درآی [ نظرات / امتیازها ]
30) و در بهشتم وارد شو. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
21) چنین نیست کافراد دنیا طلب
تصور نمایند از کار رب
یکی روز خاک زمین سر به سر
بلرزد که از آن نماند اثر

[ نظرات / امتیازها ]
22) به فرمان دادار از هر طرف
ملائک بیایند خود صف به صف
[ نظرات / امتیازها ]
23) پدیدار سازند آنگه سقر
بیارند در پیش چشم و نظر
در آنروز باشد که انسان خام
از اعمال خود یاد آرد تمام
ولی این تذکر که بر او نمود
ندارد دگر هیچ نفعی و سود
[ نظرات / امتیازها ]
24) گشاید پس آنگاه لب بر سخن
به حسرت بگوید که ایکاش من
عملهای نیکو بکردم نه بد
که باشد مفیدم کنون در ابد
[ نظرات / امتیازها ]