از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
جز این نیست که تأخیر انداختن ( و جابه جا نمودن ماه های حرام ) افزایشی در کفر است ( بدعت عملی است علاوه بر کفر اعتقادی ) که کافران را به سبب آن گمراه می سازند ، در یک سال آن را حلال و در سال دیگر حرام می شمرند ( مثلا در یک سال شعبان را به جای رجب حرام و رجب را حلال می کنند ) تا با شما و آنچه خدا حرام کرده موافقت کنند ( که سالی چهار ماه حرام شود ) اما در ( نتیجه ) آنچه را خدا حرام کرده حلال می نمایند. زشتی اعمالشان بر آنها آراسته شده ، و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
نسی ء [ جا به جا کردن و تأخیر ماه های حرام ] ، افزایشی در کفر ( مشرکان ) است که با آن ، کافران گمراه می شوند یک سال ، آن را حلال ، و سال دیگر آن را حرام می کنند ، تا به مقدار ماه هایی که خداوند تحریم کرده بشود ( و عدد چهار ماه ، به پندارشان تکمیل گردد ) و به این ترتیب ، آنچه را خدا حرام کرده ، حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و خداوند جمعیّت کافران را هدایت نمی کند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
نسی ء گناهی است علاوه بر کفر ، و کسانی که کافر شدند بوسیله آن گمراه می شوند ، یک سال آن ماهها را حرام می کنند و یک سال را حلال ، تا با عده ماههایی که خدا حرام کرده مطابق شود ، پس ( این عمل باعث می شود که ) حلال کنند چیزی را که خدا حرام کرده ، ( آری ) اعمال بدشان در نظرشان جلوه کرده و خداوند مردمان کافر را هدایت نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
نسی ء ( یعنی ماهی را تغییر و تبدیل کردن به ماهی دیگر و حکم ماه حرامی را در هر سه سال ، سالی ده روز به ماهی متأخر انداختن که بدعت زمان جاهلیت بود ) افزایش در کفر است که کافران را بدان به جهل و گمراهی کشند ، سالی ماه حرام را حلال می شمرند و سالی دیگر حرام تا بدین وسیله با عده ماههایی که خدا حرام کرده سازگاری و برابری داشته باشند و حرام خدا را حلال گردانند. اعمال زشت آنها در نظرشان زیبا نمود ، و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) بشیری : جالب بود. تشکر
2) بشیری : جالب بود. تشکر
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
جز این نیست که جابجا کردنِ [ ماههای حرام ] ، فزونی در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه می شوند آن را یک سال حلال می شمارند ، و یک سال [ دیگر ] ، آن را حرام می دانند ، تا با شماره ماههایی که خدا حرام کرده است موافق سازند ، و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [ بر خود ] حلال گردانند. زشتیِ اعمالشان برایشان آراسته شده است ، و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
جز این نیست که تأخیر انداختن ماه های حرام از زمان خودشان تغییر دادن حکم خداست و کفر است و مشرکان کفرپیشه با این کار بر کفر خویش می افزایند . با این کار نادرست سایر کافران نیز به گمراهی کشیده می شوند . کارشان بدین گونه است که ماه حرام را یک سال حلال می شمرند و حرمتش را برای ماه بعد قرار می دهند و سال دیگر حرمت آن را باز می گردانند و بدین طریق حرام و حلال را جابه جا می کنند تا تعداد آنچه حرام می شمرند با تعداد آنچه خدا حرام کرده است یکسان باشد ، از این رو آنچه را خدا حرام کرده است حلال می شمرند ، هر چند تعداد آن را حفظ می کنند . کارهای ناروایشان برای آنان آراسته شده است و خداوند به کافران توفیق هدایت و دستیابی به سعادت را نخواهد داد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
بی تردید به تأخیر انداختن [ حرمت ماهی به ماه دیگر ] افزایشی در کفر است [ و این بدعتی است که سردمداران کفر ] کافران را به سبب آن [ نسبت به ماه های حرام واقعی ] گمراه می کنند ، یک سال ماه حرام را حلال می شمارند و در دیگر سال آن را حرام می دانند تا با شماره ماه هایی که خدا حرام کرده هماهنگ و مطابق سازند ولی [ در نهایت ] آنچه را خدا حرام کرده از پیش خود حلال می کنند زشتی کارهایشان در نظرشان آراسته شده و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شکوه شکرى کريملو - بهرام پور
جز این نیست که جابه‏جا کردن [ماه‏هاى حرام‏] افزونى در کفر است که کافران با آن گمراه مى‏شوند، آن را یک سال حلال مى‏شمارند و یک سال حرام مى‏دانند، تا با عده‏ى ماه‏هایى که خدا حرام کرده است برابر کنند، در نتیجه ماهى را که خدا حرام کرده حلال مى‏کنند. زشت
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم

Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt; sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem (anderen) Jahr für geschützt, um der Anzahl dessen gleichzukommen, was Allah für geschützt erklärt hat; so erklären sie für ungeschützt, was Allah für geschützt erklärt hat. Ihre bösen Taten sind ihnen ausgeschmückt worden. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht.
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » انگلیسی- حبیب شاکر
Postponing (of the sacred month) is only an addition in unbelief, wherewith those who disbelieve are led astray, violating it one year and keeping it sacred another, that they may agree in the number (of months) that Allah has made sacred, and thus violate what Allah has made sacred; the evil of their doings is made fairseeming to them; and Allah does not guide the unbelieving people.
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » -ترجعه آذری ziya bunyadov
Həqiqətən, (haram ayları) gecikdirmək (məsələn, rəcəbi şə’bana və ya zülqə’də, zülhiccə və məhərrəmi gecikdirib səfərə, yaxud başqa bir aya saxlamaq) ancaq küfrü artırmaqdır ki, bununla kafir olanlar (doğru yoldan) azdırılarlar. Onlar Allahın haram etdiyi ayların sayını düzəltmək, Allahın haram buyurduğunu halal etmək məqsədilə onu (gecikdirilən ayı) bir il halal, bir il haram sayarlar. (Ayları gecikdirmək, yerlərini dəyişdirmək və qəməri ilə daha bir ay əlavə etməklə haram olan bir ayı bə’zən halal, halal olan bir ayı da bə’zən haram hesab edərlər). Pis əməlləri onlara gözəl görünmüşdür. Allah kafir qövmü doğru yola yönəltməz!
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
dib u dhigidda (bilo) waa uun badsasho gaalnimo laguna baadiyeeyo kuwa gaaloobay, waxay banneeyaan sanad waxayna reebaan mid inay waafaqaan tirada Eebe reebay waxayna banneeyaan wax Eebe reebay, waxaa loo qurxiyey camalkoodii xumaa Eebana ma hanuuniyo qoomka gaalada ah.
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
همانا تأخیر (و تغییر ماههاى حرام به ماههاى دیگر،) سبب افزایش در کفر است، که به وسیله آن کافران گمراه مى‏شوند. (آنها) یک سال (جنگ در ماههاى حرام) را(به سلیقه و تمایل و مصلحت‏اندیشى،) حلال مى‏دانند و یک سال آن را حرام، تا با تعداد ماههایى که خداوند حرام ساخته، مطابق آید. از این رو آنچه را خدا حرام کرده حلال مى‏کنند. کارهاى ناپسند آنها، در نظرشان زیبا جلوه یافته است و خداوندکافران را هدایت نمى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
به راستی که تاخیر ماه حرام زیاده روی در کفر است که کافران گمراه می شوند یک سال آنرا حلال و یکسال آنرا حرام می کنند تا به تعداد ماه هایی که خداوند حرام کرده برسد پس آنچه را خداوند حرام کرده ، حلال می کنند و اعمال زشتشان در نظرشان زینت داده شده و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی

Haram ayları ertelemek, küfürde bir artırmadır ki, onunla inkâr edenler saptırılır. Onu bir yıl helal sayarlar, bir yıl haramlaştırırlar ki, Allah'ın yasakladığının sayısını denkleştirip Allah'ın haram kıldığını helalleştirsinler. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah, küfre batan bir topluluğu iyiye ve güzele kılavuzlamaz.
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - مجتبوی
همانا تأخیر [و تغییر] ماه حرام به ماهى دیگر- نسی‏ء- افزایش در کفر است که کسانى که کافر شده ‏اند بدان گمراه می ‏شوند آن را سالى حلال مى‏ شمارند و سالى دیگر حرام تا با شمار آنچه خداى حرام کرده است همسان و برابر سازند پس [بدان سبب‏] آنچه را خداى حرام کرده است حلال می ‏کنند. کارهاى بد و ناپسندشان در نظرشان آراسته شده، و خدا گروه کافران را راه ننماید.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا تاجري - غلامرضاتاجری
جز این نیست که بتأخیرانداختن ، زیاده روی در کفراست ،کسانی که کافرشدندرا گمراه میکد ، در سالی حلال و در سالى حرام می‏شمارند، تا مطابقت دهندبا شمارآنچه حرام گردانید خداوند ، پس حلال می گردانند آنچه را حرام کردخدا، زشتى اعمالشان برای آنان زینت یافته ، وخداوند قوم کافران را هدایت نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سالم و درود
پیشنهاد اصلاحی:
همانا جز این نیست که به تأخیر انداختن و جابه‌جا کردن ماه‌های حرام، زیاده‌روی در کفر است؛ کسانی که کافر شدند را گمراه می‌کند، در سالی حلال و در سالى حرام می‏شمارند، تا مطابقت دهند با شمار آنچه خداوند حرام گردانید، پس حلال می گردانند آنچه را خداوند حرام کرد؛ زشتى اعمال‌شان برای آنان زینت یافته است، و خداوند قوم کافران را هدایت نمی‌کند.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
تأخیر و جابجایى ماه هاى حرام در حکم افزودن بر کفر است که کافران به آن گمراه مى‏شوند؛ کسانى که یک سال آن را حلال و سال دیگر را حرام مى‏شمارند تا مطابق تعداد ماه هایى شود که خدا حرام کرده است، و از این راه حرام خدا را حلال مى‏کنند. اعمال زشت آن ها در نظرشان آراسته شده است، خداوند کافران را هدایت نمى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - امید مجد
فزونی کفر است کار نسی ء/که برکفر انسان فزاید بسی/مراد از نسی است ای نیک حال/کنی مپجابجا ماهها را به سال/از این رو بر این حکم رو اورند/که کفار را سوی جهل اورند/بگویند سالی که ماه حرام/حلال است حقا حلالی تمام/بگویند سالی دگر شد حرام/چنین می نمایند بازی به کام/که با این وسیله شود پایمال/همه ماههای حرام و حلال/که انچه حرامش نمودی خدا/حلالش بخوانند اندر قضا/به چشمان ان مردم بد سرشت/بگردیده زیبا چنین کار زشت/خدا کافران به شایسته راه/هدایت نخواهد کند هیچ راه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
همانا نسئى و [کبیسه کردن سال و تغییر دادن ماه حرام‏] افزایش در کفر است که کافران به آن وسیله به گمراهى کشیده مى‏شوند، زیرا در سالى آن [ماه‏] را حلال مى‏شمارند و در سالى حرام تا [ظاهرا]با شماره ماههایى که خداوند حرام گردانده است برابر کنند، بالنتیجه حرام الهى را حلال مى‏شمارند، بد کرداریهایشان در نظرشان آراسته جلوه یافته است، و خداوند خداشناسان را هدایت نمى‏کند (۳۷)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
verily the transposing (of a prohibited month) is an addition to unbelief: the unbelievers are led to wrong thereby: for they make it lawful one year, and forbidden another year, in order to adjust the number of months forbidden by allah and make such forbidden ones lawful. the evil of their course seems pleasing to them. but allah guideth not those who reject faith. (۳۷)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهانگير خانزاده - پیکتال
postponement (of a sacred month) is only an excess of disbelief whereby those who disbelieve are misled; they allow it one year and forbid it (another) year, that they may make up the number of the months which allah hath hallowed, so that they allow that which allah hath forbidden. the evil of their deeds is made fairseeming unto them. allah guideth not the disbelieving folk. (۳۷)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سينا خانزاده - اقای طبرسی
37 - جز این نیست که جا به جا نمودن [ماه هاى حرام ] فزونى در کفر [و بیداد ]است که کفرگرایان به وسیله آن گمراه مى گردند. [آنان ] یک سال، آن را حلال [و روا ]و سال دیگر، آن را حرام [و ناروا اعلان ]مى کنند، تا با شمار ماههایى که خدا حرام [اعلام ] داشته است هماهنگ سازند و با این [کار ناپسند] آنچه را خدا تحریم فرموده است حلال [و روا ]سازند. [این تبهکاران هستند که به کیفر کردارشان ]زشتى کارهایشان در نظر شان آراسته جلوه داده شده است، و خدا مردم کفرگرا را [به نیکبختى و رستگارى ] راه نمى نماید.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » غریب
the postponement of sacred months is an increase in disbelief in which the unbelievers are misguided. they allow it one year and forbid it another year, so that they can make up for the months that allah has sanctified so making lawful what allah has forbidden. their foul acts seem fair to them allah does not guide the unbelievers. (۳۷)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اسدزاده - ترجمه روشن (مصطفوی)
بتحقیق تأخیر انداختن اوقات افزونى در کفر است، گمراه مى‏ شوند بآن افرادى که کافرند که حلال مى‏ کنند آنرا در سالى، و حرام مى ‏کنند آنرا در سال دیگر، تا برابر کنند با شمار آنچه حرام کرده است خداوند متعال، و زینت داده شده است براى آنها بدى أعمال آنها، و خداوند هدایت نمى ‏کند گروه کافرین را [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا علي دوست اقدم - ترجمه روسی
Вставка - только увеличение неверия; заблуждаются в этом те, которые не веруют; они разрешают это в один год и запрещают в другой, чтобы согласовать с тем счетом, который запретил Аллах. И они разрешают то, что запретил Аллах. Разукрашено пред ними зло их деяний, а Аллах не ведет народа неверного!
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ريحانه آشتياني - فرانسوی-حمیدالله
Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés: une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacrés. Ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leurs sont enjolivés. Et Allah ne guide pas les gens mécréants.«37 [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) دینی : " انساء " یعنی تأخیر در این آیه به حرمت آن فتوا داده شده است.پس این نه تنها معصیت است بلکه زیاده بر کفر است. در ضمن یک عدّه از مضلّین بوده اند که از این راه مردم را گمراه می کردند.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حميد رضا تقي زاده فانيد - ترجمه ایتالیایی
9: 37. In verità il mese intercalare non è altro che un sovrappiù di miscredenza, a causa del quale si traviano i miscredenti: un anno lo dichiarano profano e un altro lo sacralizzano per alterare il numero dei mesi resi sacri da Allah . Così facendo profanano quello che Allah ha reso sacro. Le peggiori azioni sono state rese belle ai loro occhi, ma Allah non guida il popolo dei miscredenti. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.