از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
19) و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند آنها اصحاب شومی و شقاوتند. [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنها آتشی است سرپوشیده ( که دم و سوز آن بیشتر و راه خروج از آن بسته است ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
19) و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افرادی شومند ( که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنها آتشی است فروبسته ( که راه فراری از آن نیست ) ! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
19) و کسانی که آیه های ما را منکر شده اند اهل شئامت و نحوستند . [ نظرات / امتیازها ]
20) که آتشی سرپوشیده بر آنان احاطه دارد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
19) و آنان که به آیات ما ( قرآن و دیگر کتب آسمانی ) کافر شدند آنها اهل شومی و شقاوتند ( نامه عمل به دست چپ دارند ) . [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آن کافران آتشی سر پوشیده ( که از آن راه گریزی نیست ) احاطه خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
19) و کسانی که به انکارِ نشانه های ما پرداخته اند ، آنانند ناخجستگان شوم. [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
19) و آنان که به آیات ما که نشانگر یکتایی در ربوبیّت است کافر شده اند تیره بختان ناخجسته اند . [ نظرات / امتیازها ]
20) که آتشی سربسته بر آنان احاطه خواهد داشت . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
19) و کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند ، آنان شقاوتمندان اند [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد [ که هیچ راه گریزی از آن ندارند. ] [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
19) ولی کافران به پروردگار
همه شوم هستند و ناراستکار
[ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنها نصیب است سوزنده نار
که آتش محیط است از هر کنار

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسن مصطفوی
19) و آنانکه‌ کافر شدند بآیتهای‌ ‌ما آنان‌ یاران‌ دست‌ چپند [ نظرات / امتیازها ]
20) ‌که‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ آتشی‌ ‌است‌ محیط و ‌در‌ بسته‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
19) 19‌-‌ و ‌آن‌ افرادی‌ ‌که‌ ‌به‌ آیات‌ ‌خدا‌ کفر ورزیدند اصحاب‌ مشئمه‌ و شوم‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ اینگونه‌ افرادند ‌که‌ دچار آتشی‌ افروخته‌ و فراگیرنده‌ خواهند شد [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
19) و کسانیکه‌ بآیات‌ ‌ما کافر شدند و پرده‌ پوشی‌ کردند و انبیاء ‌ما ‌را‌ تکذیب‌ کردند آنان‌ ‌در‌ دست‌ چپ‌اند و نامه‌های‌ عملشان‌ بدست‌ چپ‌ ‌آنها‌ داده‌ میشود‌ [ نظرات / امتیازها ]
20) بر‌ جان‌ ‌آنها‌ آتشی‌ ‌است‌ ‌که‌ درهای‌ ‌آن‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ بسته‌ ‌است‌ و گشاده‌ نمیشود [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
19) 19‌-‌ اهل‌ شومی‌ و شقاوتند [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ ‌بر‌ آنهاست‌ آتشی‌ پیوسته‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
19) و کسانی‌ ‌که‌ ‌به‌ آیات‌ ‌ما کافر شدند، اصحاب‌ دست‌ چپ‌اند.» [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ و ‌آن‌ افرادی‌ ‌که‌ ‌به‌ آیات‌ ‌خدا‌ کفر ورزیدند اصحاب‌ مشئمه‌ و شوم‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
20) بر‌ ‌ایشان‌ احاطه‌ دارد آتشی‌ ‌با‌ درها ‌بر‌ روی‌ آنان‌ بسته‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
20) 20‌-‌ اینگونه‌ افرادند ‌که‌ دچار آتشی‌ افروخته‌ و فراگیرنده‌ خواهند شد [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
19) و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند از اصحاب شوم هستند [ نظرات / امتیازها ]
20) برای آنها آتشی است سرپوشیده [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
19) و تنها کسانى که به آیات ما کفر ورزیدند یاران شوم (دست چپ)اند. [ نظرات / امتیازها ]
20) که بر آنان آتشى فرو بسته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
19) و کسانى که به آیات ما کافرند اهل شقاوتند.«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) نصیب آنهاست آتشى که از هر سو سرش پوشیده است.«20» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
19) و کسانى که به آیات ما کفر ورزیده اند ، آنانند تیره بختان ،«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) که آتشى در بسته بر آنان احاطه دارد .«20» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
19) و کسانى که به آیات ما کفر ورزیدند اصحاب شومى و شقاوت هستند. [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنان آتشى سرپوشیده و فراگیر احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
19) و آنان که کفر ورزیدند به آیتهای ما آنانند یاران چپ (یا شومی)«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) بر ایشان است آتش افروخته (یا انبوه یا پوشیده)«20» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
19) و آنها که به آیات ما کافر شدند اهل شومى و شقاوتند [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنها آتشى سرپوشیده است [که راه نفسى ندارد] [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
19) ولی کسانی که آیات (کتابهای آسمانی و دلائل گسترده در گستره‌ی جهانی) ما را نپذیرند، ایشان سمت چپیها و اهل شقاوتند. [ نظرات / امتیازها ]
20) آتشی آنان را در بر خواهد گرفت که سرپوشیده و دربسته است! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمشاهی
19) و کسانى که به آیات ما انکار ورزیده‏اند، آنانند که اصحاب شمال‏اند (۱۹) [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنان آتشى چند لایه، [چیره‏] باشد (۲۰) [ نظرات / امتیازها ]
 » استادصادقی تهرانی
19) و کسانی که به انکار (و انگار) نشانه‌های ما پرداخته‌اند، آنانند (ناخجستگان:) شوم‌زدگان‌.«19 [ نظرات / امتیازها ]
20) بر (سر و سامان)شان آتشی سرپوشیده - هم‌چون طبقه‌ای - احاطه دارد.«20» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
19) - و کسانى که به آیات ما کفر ورزیدند، آنان تیره‏بختانند. [ نظرات / امتیازها ]
20) بر آنان آتشى است سرپوشیده. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
19) و کسانی که به آیات و نشانه های ما کافر شده و ایمان نیاوردند ، آنان یاران دست چپند . [ نظرات / امتیازها ]
20) بر ایشان (در دوزخ) آتشی سرپوش نهاده شده است ( که هیچگاه نمی توانند از آن جا بیرون آیند) [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبّر در قران
19) و آنان که به آیات ما که نشانگر یکتایى در ربوبیّت و الوهیت است، کافر شده اند، تیره‌بختان ناخجسته اند«۱۹» [ نظرات / امتیازها ]
20) که آتشى سربسته بر آنان احاطه خواهد داشت.«۲۰» [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد مجتبوی
19) و کسانى که به آیات ما کافر شدند، آنان شومان و بدبختانند [ نظرات / امتیازها ]
20) که بر آنهاست آتشى فراگیر و پوشنده- آتش دوزخ که در آن روزنى نیست و همه را در خود فرومى‏پوشد-. [ نظرات / امتیازها ]
  حسين عليشيري - حسین علیشیری
19) و کسانی که به نشانه های ما کافر شدن از اصحاب (یاران) مشامةِ (حسرت خورده گان و ملامت کننده گان خویش ) هستند [ نظرات / امتیازها ]
20) و انان در اتشی سر بسته ( هی خودش رو سر زنش می کنه و خودش، خودش را مجازات می کنه سر گردان هستش مثل کسی که در عمق دریا فروه می ره ولی تلاش برای خروج از اب نمی کنه )
به سر خواهد برد
[ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
19) و آنان که به آیات ما که نشانگر یکتایى در ربوبیّت است کافر شده اند تیره بختان ناخجسته اند .( اینان بد یمن هستند ) [ نظرات / امتیازها ]
20) ( بد یمن هایی )که آتشى سربسته بر آنان احاطه خواهد داشت [ نظرات / امتیازها ]
  محمد هادي مؤذن جامي
19) و کسانی که به آیات [و نشانه های] ما کافر شدند آنهایند که [اصحاب الشمال و] اهل شومی و شقاوتند (19) [ نظرات / امتیازها ]
 » تدبر و تحقیق شخصی
20) بر آنها آتشى سرپوشیده است [که هم داغتر و هم سوزانتر است ونه راه نفسى دارد ونه گزیزگاهی] (20) [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
19) و آنهائیکه به آیات ما کافر شدند اصحاب دست چپ و اهل شقاوتند, [ نظرات / امتیازها ]
20) برای ایشان آتش سرپوشیده خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]