از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
12) علینا : برماست ، برعهده ماست [ نظرات / امتیازها ]
13) لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى‏ : آن جهان و این جهان [ نظرات / امتیازها ]
14) انذرت : بیم دادم ، اخطار کردم [ نظرات / امتیازها ]
14) ناراً تلظی : آتشی که زبانه می کشد، آتشی که فوران می کند [ نظرات / امتیازها ]
15) لایصلی الا(صلی) : داخل آتش نمی شود مگر [ نظرات / امتیازها ]
15) اشقی : شقی ترین [ نظرات / امتیازها ]
16) کذب : تکذیب کرد [ نظرات / امتیازها ]
16) تولی (ولی) : پشت کرد [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
12) عَلَیْنا : بر ما است. [ نظرات / امتیازها ]
12) الْهُدَی : رهنمود. راهنمائی. ارائه طریق [ نظرات / امتیازها ]
13) لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى‏ : آن جهان و این جهان
 توضيح : مقدّم شدن آخرت بر دنیا، به خاطر اهمّیّت فراوان و مقصود اصلی بودنِ آن است. [ نظرات / امتیازها ]
14) تَلَظَّى : شعله‌ور می‌شود. زبانه می‌کشد [ نظرات / امتیازها ]
15) الْأَشْقَى : بدبخت‌ترین [ نظرات / امتیازها ]
16) تَوَلَّى : پشت کرد. رویگردان شد [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
12) للهدی : هدایت کردن [ نظرات / امتیازها ]
13) لنا : بر ماست(بر عهده ماست) [ نظرات / امتیازها ]
13) الاولی : دنیا [ نظرات / امتیازها ]
14) فانذرتکم : پس بیم دادم شما را
 توضيح : (انذار : ترساندن ، هشدار دادن ، اخطار کردن) [ نظرات / امتیازها ]
14) ناراً تلظی : آتشی که زبانه می کشد [ نظرات / امتیازها ]
15) لا یصلی : داخل آتش نمی شود [ نظرات / امتیازها ]
15) الاشقی : بدبخت ترین افراد [ نظرات / امتیازها ]
16) کذب : تکذیب کرد [ نظرات / امتیازها ]
16) تولی : روی بر تافت ، پشت کرد [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
14) تلظى : شعله خالص است
 توضيح : تلظى از ماده لظى ( بر وزن قضا ) به معنى شعله خالص است ، و مى‏دانیم شعله‏هاى خالص و خالى از هر گونه دود گرما و حرارت بیشترى دارد ، و گاه واژه لظى به خود جهنم نیز اطلاق شده است.
[ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
14) تلظّى : به معنى شعله و زبانه آتش آمده است
 توضيح : این واژه از ماده «لظّى»آمده و در اصل «تتلظّى» بوده که یکى از دو «ت» براى تخفیف حذف شده است.
[ نظرات / امتیازها ]